Awingu

 

 

Awingu is een unified workspace die een uiterst veilige, gecontroleerde en geauditeerde toegang biedt tot al uw bedrijfsbestanden en legacy, web- en SaaS-applicaties in een browsergebaseerde workspace, toegankelijk via eender welk apparaat. Gekroond door Gartner tot Cool Vendor in Unified Workspaces, bidet Awingu via proprietary HTML5 to RDP technologieën gebruikers de mogelijkheid om al hun business applications en files te raadplegen en te gebruiken via één en dezelfde werkplek op eender welk apparaat, tijdstip en plaats. IT administrators hoeven geen clients te installeren op de toestellen van de eindgebruikers, en alle IT resources worden centraal gemanaged. Deze workspace aggregator focust sterk op ease-of-use, voor zowel de gebruiker als voor de administrator, en ziet security als prioriteit.

Bezoek www.awingu.com voor meer informatie

of volg Awingu op Twitter @AwinguNV.