KPMG:

KPMG:

KPMG:

27-08-2012

KPMG: "Zorg moet elementaire IT-voorzieningen veel meer uitbesteden"


Nederlandse zorginstellingen moeten hun elementaire IT-voorzieningen veel meer uitbesteden. In vergelijking met andere sectoren steekt de zorg teveel tijd en geld in basis IT-voorzieningen, zoals het beheer van werkplekken, het netwerk en de serverruimtes.

Door de meest elementaire IT-voorzieningen uit te besteden, worden medewerkers niet langer gedwongen operationeel bezig te zijn en kan de instelling meer tijd en geld investeren in kennis van specifieke IT die noodzakelijk is voor innovatieve zorg. Hierdoor zijn zorginstellingen ook in staat om zich beter te onderscheiden van de concurrenten. "Bovendien is het voor voor het behalen van de gewenste doelmatigheidsdoelstellingen van essentieel belang dat de instellingen meer en beter gaan samenwerken met andere instellingen", zegt Jan de Boer, partner bij KPMG Management Consulting. De Boer: "Door schaalvoordelen kunnen zo de kosten van IT lager uitpakken. In het algemeen gaat het IT-beleid van veel zorginstellingen nog onvoldoende in op de mogelijke investeringskeuzen die er bestaan voor de informatievoorziening, op de IT-infrastructuur, op samenwerking over de grenzen van de instelling en op het zelf maken of juist inkopen van de basis IT-voorzieningen en het daarbij behorende beheer."

De inzet van IT vormt volgens De Boer een sleutelfactor in het doelmatiger, kwalitatief hoogwaardiger en transparanter maken van de zorg. De Boer: "Naast de reguliere zorg steunt ook zorginnovatie sterk op IT middelen. De recente golf van invoeringen van EPD-systemen, ontwikkeling van eHealth toepassingen en verdere integratie van informatisering en medische techniek zijn de grote aandachtspunten. De benodigde gegevens zullen op een 24/7 uur basis beschikbaar moeten zijn en de IT-organisatie zal dit zeer servicegericht moeten realiseren en ondersteunen. De IT-organisatie van de zorgaanbieder kan dit echter in het algemeen niet langer zelfstandig opbrengen en moet dan ook steeds meer over de grenzen van de zorginstelling kijken om zo effectief mogelijk te zijn. Daarnaast is zowel een verdere professionalisering van de IT-organisatie zelf als van de relatie tussen de diverse zorginstellingen nodig."

Wanneer de zorg kiest voor meer uitbesteding van de elementaire IT-voorzieningen, dan ontstaat volgens De Boer de noodzaak om tot meer capaciteit zodat de uitbesteding effectief kan worden uitgevoerd. De Boer: “Een beperkt aantal medewerkers is op dit moment betrokken bij regievoerende activiteiten. Qua timing is het echter nu het moment om meer kennis en kunde rondom regievoering op IT-uitbesteding op te bouwen en te leren van de ervaringen die in andere sectoren zijn opgebouwd. De ervaringen in andere sectoren tonen aan dat voor een succesvolle uitbesteding van IT een effectieve regie op uitbestedingsrelatie van essentieel belang is. Alleen contractmanagement volstaat dan niet. Ook het besturen van de interne vraag naar IT-voorzieningen hoort hierbij. Vaak is deze expliciete sturing op de klantvraag niet aanwezig. Uit onderzoek blijkt dat veel Nederlandse organisaties hun vaardigheden voor het goed kunnen regisseren van de uitbestedingovereenkomst kunnen verbeteren. Dit geeft een mogelijke verklaring voor het feit dat veel uitbestedingovereenkomsten niet vanaf het begin succesvol zijn en in sommige gevallen voortijdig beëindigd worden. De zorg kan hiervan leren en daarmee een goede start maken bij uitbestedingstrajecten.”
 

Terug naar nieuws overzicht