CTAC ziet omzet en winst eerste halfjaar 2012 stijgen
30-08-2012

CTAC ziet omzet en winst eerste halfjaar 2012 stijgen


IT-leverancier Ctac heeft in het eerste halfjaar van 2012 een omzet van 39,6 miljoen euro gehaald. Dat is een stijging is van 9 procent ten opzichte van de omzet over de eerste helft van 2011 (36,3 miljoen). De omzetstijging was geheel autonoom.

Het bedrijfsresultaat is in de eerste helft van 2012 uitgekomen op 1 mijoen euro hetgeen een verbetering is van euro 2,5 miljoen euro ten opzichte van het bedrijfsresultaat over de eerste helft van 2011 (1,5 miljoen euro verlies). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat in het bedrijfsresultaat ove rde eerste helft van 2011 een eenmalige reorganisatielast van 1 miljoen euro in aanmerking is genomen. Het netto resultaat is vervolgens gestegen van 1,4 miljoen euro negatief in de eerste helft van 2011 naar euro 0,5 miljoen euro positief in de eerste helft van 2012.

Henny Hilgerdenaar (foto), ceo van Ctac, is blij dat de omzet en winstgevendheid wordt gecontinueerd. "Bij de beschouwing van de ontwikkelingen per kwartaal, wijs ik er op dat het tweede kwartaal traditioneel negatief wordt beïnvloed door veel vrije dagen en daardoor minder facturabele (consultancy-) uren. Voor wat betreft de vooruitzichten voor geheel 2012 verwacht de raad van bestuur dat Ctac de opgaande lijn kan continueren. Overigens bemoeilijken de huidigemarkt omstandigheden een ‘harde’ voorspelling. De strategie, aangekondigd bij de publicatie van de jaarcijfers 2011, om onze bedrijfsonderdelen kritisch te beoordelen op rendement, cash genererendvermogen en ‘fit’ binnen de algehele strategie van Ctac, heeft inmiddels geleid tot de verkoop van de aandelen Meridian aan het management van voornoemde onderneming per 31 mei 2012. Genoemde strategie zal onverkort worden gecontinueerd."


Verhuizing
Hilgerdenaar is verder blij dat de verhuizing van de Goudsbloemvalleinaar het nieuwe pand aan het Pettelaarpark in ’s-Hertogenbosch op vlekkeloze wijze is geschied. "Door grote inzet en flexibiliteit van onze medewerkers heeft bedoelde verhuizing geen invloed gehad op onze operationele performance. De officiële opening is op 28 september 2012."

Tot slot merkt de ceo op dat Ctac zeer onlangs zijn financierings- en balanspositie heeft versterkt: "Door een sale- en lease back transactie van recent verworvenmateriële vaste activa, in combinatie met een continuering van de bestaande,aangepaste bankfaciliteit."

Door: Witold Kepinski

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Financieel