SSC-ICT en Rijksgebouwendienst vestigen datacenter in Rijswijk
18-01-2013
Deel dit artikel:

SSC-ICT en Rijksgebouwendienst vestigen datacenter in Rijswijk


SSC-ICT heeft in samenwerking met de Rijksgebouwendienst een locatiekeuze gemaakt voor het nieuwe datacenter voor de Haagse vierkante
kilometer. De keuze is gevallen op het Rijksbedrijvencentrum op het bedrijfsterrein Plaspoelpolder te Rijswijk. Het betreft hier een bestaand overheidspand, dat al in gebruik is voor bedrijfsmatige werkzaamheden, opslag en depot. Na toetsing op technische, bouwkundige en omgevingsaspecten is dit pand geschikt bevonden. Het nieuwe datacenter Haagse vierkante kilometer komt in een deel van dit pand. De huidige gebruikers kunnen ook in het pand blijven werken.

Programma Consolidatie DataCenters (PCDC)
Deze locatiekeuze is een volgende stap in het kader van de compacte rijksdienst. Daarin staat onder andere dat de rijksdatacenters geconsolideerd worden. SSC-ICT voert de opdracht voor dit datacenter uit voor diverse overheidspartijen binnen de Haagse vierkante kilometer. SSC-ICT wil haar uitwijkvoorzieningen binnen de ontwikkelingen van het Programma Consolidatie DataCenters (PCDC) realiseren.

Een volgende stap in dit traject is de voorbereiding van de Europese aanbesteding. Daarin wordt de verbouwing en technische inrichting binnen het pand uitgevraagd aan de markt.

Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (OBR)
SSC-ICT Den Haag is de Haagse dienstverlener voor de ICT-werkplekdiensten van vier ministeries: IenM, VWS, SZW en BZK. De shared service-organisatie voorziet deze ministeries van de juiste ICT-middelen en verricht de daarbij horende ondersteunende werkzaamheden. SSC-ICT Den Haag is onderdeel van het directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (OBR) van het ministerie van BZK.

Het kabinet wil een kleine, krachtige en dienstverlenende overheid die ruimte schept voor maatschappelijke dynamiek. Een eerste stap op weg naar die overheid is een compacte rijksdienst. Het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst draagt hieraan bij door te werken aan efficiëntere bedrijfsvoering en minder bureaucratie bij het Rijk, zo meldt het ministerie van BZK.

Door: Witold Kepinski

 

Terug naar nieuws overzicht
Datacenters