Oracle: Nederlandse bedrijven nemen data terug in huis

Oracle: Nederlandse bedrijven nemen data terug in huis

Oracle: Nederlandse bedrijven nemen data terug in huis

29-01-2013

Oracle: Nederlandse bedrijven nemen data terug in huis


Uit de derde editie van Oracle’s Next Generation Datacenter Index blijkt dat veel organisaties in EMEA hun data terug in eigen huis halen na een jaar waarin velen tijdelijke ondersteuning zochten bij externe leveranciers. De tweede editie van de index, uitgebracht in januari 2012, liet nog een duidelijke stijging in de inzet van externe datacenters zien, die destijds werd toegeschreven aan de grote data-explosie.

De derde editie laat juist een kentering in deze trend zien. Volgens het onderzoek van analistenbureau Quocirca brengen organisaties hun gegevens weer meer onder in eigen datacenters. Deze 'big data verschuiving' is niet alleen toe te schrijven aan de toegenomen waarde van data voor het bedrijfsleven, maar wijst ook op de mogelijkheid data makkelijker te verplaatsen tussen de public en private cloud.

Benelux
De Benelux is één van de minst presterende regio’s. Op alle drie de fronten (duurzaamheid, support en flexibiliteit) is de score van de Benelux gedaald, waarmee de regio dit jaar onder het niveau van de eerste editie van Oracle’s Next Generation Datacenter Index uitkomt. Een verklaring hiervoor zou het mindere economische klimaat kunnen zijn, waardoor organisaties investeringen op een lager pitje zetten. Ook blijft het in de Benelux lastig om meer business-waarde uit hun IT-omgeving te halen.

"Bedrijven werken steeds vaker online en met digitale producten, documenten, communicatie en transacties. Die enorme hoeveelheid data hebben veel organisaties gedwongen om buiten hun vier muren te kijken voor ondersteuning en dat zal dit jaar alleen maar meer worden. Daarom loont het voor veel organisaties om hun datacenters op orde te maken en hun data dichter bij de organisatie te halen", aldus Martien Ouwens (foto), Principal Solution Architect Oracle Systems EMEA. "Het is ook bemoedigend te zien dat organisaties hun datacenterfaciliteiten voorbereiden op de toekomst, met verbeteringen in serverbezettingsgraden en verbeterde virtualisatie. Echter, door het gebruik van engineered systemen en een focus op standaardisatie kunnen organisaties hun IT-omgeving nog flexibeler inzetten en data makkelijk verschuiven tussen public en private clouds."

Boot missen
Op het eerste gezicht lijkt de algehele vooruitgang gering, maar uit diepere analyse van de onderzoeksgegevens blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de verschillende regio’s. Europese landen doen het minder goed dan landen daarbuiten. Verder speelt duurzaamheid nog steeds een grote rol in de ontwikkeling van datacenterstrategieën. Kortere termijn doelstellingen als flexibiliteit neigen zwaarder te wegen dan voornemens voor de langere termijn als technische ondersteuning (Flexibiliteit-index neemt toe; support-index daalt zeer licht). Sommige organisaties missen de boot door hun IT onvoldoende af te stemmen op de business, aldus Oracle.

Big Data "verschuiving"
Het aandeel respondenten met uitsluitend in-house datafaciliteiten is het afgelopen jaar gestegen van 45 procent naar 66 procent (Benelux van 51 naar 56 procent): Het aantal organisaties met een eigen datacenter is gestegen van 26 procent naar 41 procent (Benelux van 32,6 naar 34 procent). Ook het aantal respondenten met meerdere in-house datacenters is gestegen van 19 procent naar 25 procent (Benelux van 18,8 naar 22 procent). Omgekeerd is het aandeel respondenten met een mix van interne en externe faciliteiten gedaald van 56 procent naar 34 procent (Benelux van 48 naar 44 procent).

Het aantal respondenten met zowel een eigen datacenter als externe ondersteuning is gedaald van 26 procent naar 18 procent (Benelux van 26 naar 21 procent). Het aantal organisaties met meerdere in-house datacenters en externe voorzieningen is gedaald van 30 procent naar 16 procent (Benelux van 22 naar 23 procent).

Het percentage organisaties dat aangeeft de komende 12 maanden op zoek te gaan naar een nieuw datacenter, is gestegen van 22 procent naar 26 procent (Benelux gedaald van 24 naar 20 procent). Dit suggereert dat bedrijven niet verwachten dat er snel een eind komt aan de huidige dataexplosie. Het aantal organisaties dat zegt in de nabije toekomst geen behoefte te hebben aan een nieuw datacenter is gedaald. Dit cijfer is de afgelopen drie jaar afgenomen van 17 procent (editie I) naar 8 procent (editie II) en nu 7 procent (editie III). (Benelux: 12 procent – editie I,5 procent – editie II, 11 procent – editie III).

Eurozone versus niet-eurozone
Bijna zonder uitzondering hebben landen buiten de Europese Unie hun scores verbeterd in tegenstelling tot de EU-landen zelf. o Scandinavië, Groot-Brittannië, het Midden-Oosten en Rusland laten allen bescheiden verbeteringen zien. Duitsland/Zwitserland, Benelux en Iberia zijn teruggevallen (waarvan de laatste twee aanzienlijk). Frankrijk en Italië hebben slechts geringe vooruitgang geboekt. Van de Euro-landen heeft alleen Ierland aanzienlijke vooruitgang geboekt (een toename van 16,7 procent).

Afstemmen IT en business
Er is een sterke correlatie tussen organisaties die hun bedrijfs- en IT-processen nauw op elkaar hebben afgestemd en organisaties met een hoge indexscore. Met andere woorden, bedrijven die de afstemming tussen IT en business goed op orde hebben, beschikken over een meer geavanceerde datacenterstrategie. Deze correlatie is sterker in de derde editie dan in de vorige editie. Tegelijkertijd laat het onderzoek geen algemene verbetering van de afstemming tussen business en IT zien. Het merendeel van de deelnemers lijkt dit onderdeel niet te hebben verbeterd. Dit betekent dat organisaties die de afstemming niet hebben verbeterd, de waarde die IT kan leveren aan de bedrijfsvoering, mislopen.

Variaties tussen de regio’s
In het algemeen hebben EMEA-organisaties het gebruik van datacenters het afgelopen iets verbeterd. De totale indexscore is gestegen van 5,58 tot 5,62 in EMEA. De landen die het meest voorop lopen in investeringen in hun datacenter zijn respectievelijk de Scandinavische landen, de regio Duitsland/Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Duurzaamheid blijft winnen en is het gedeelte van het onderzoek, waarop organisaties het hoogst scoren (5,79), daarna volgen de onderdelen support (5,62) en flexibiliteit (5,53). De landen met de beste duurzaamheidsplanning zijn de Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk en de regio Duitsland en Zwitserland, hoewel de laatste het afgelopen jaar gelijk is gebleven.

Door: Witold Kepinski


Terug naar nieuws overzicht