Capgemini wint aanbesteding Jeugdzorg Nederland en levert Mendix platform
30-07-2013
Deel dit artikel:

Capgemini wint aanbesteding Jeugdzorg Nederland en levert Mendix platform


Capgemini en Jeugdzorg Nederland hebben een overeenkomst afgesloten voor de realisatie van nieuwe webapplicatieservices. Deze services hebben als doel de jeugdzorgprofessionals van de Bureaus Jeugdzorg te ondersteunen in het effectief en efficiënt uitvoeren van hun werk.

Kernpunten van de oplossing zijn: gezinsgericht werken, betrouwbare (landelijke) beleidsinformatie en ketencommunicatie. De diensten komen in de vorm van een SaaS (Software-as-a-Service)-oplossing beschikbaar. Capgemini levert na de implementatie het beheer en onderhoud van de webapplicatie. De diensten komen in het tweede kwartaal van 2014 beschikbaar voor alle gebruikers.

Mendix
Jeugdzorg Nederland schept met deze overeenkomst de voorwaarden waaronder haar leden hun werk optimaal kunnen doen. Belangrijke doelen als de verlaging van de administratieve last voor professionals, de verlaging van ICT exploitatiekosten, de verhoging van de executiekracht van de jeugdzorgprofessionals en een eenvoudigere ontsluiting van informatie komen binnen bereik. Het systeem is breder toepasbaar en de applicatiediensten staan daarmee ook ter beschikking aan andere partijen die werkzaam zijn in de jeugdzorg, aldus Capgemini.

Het applicatieplatform van softwarebedrijf Mendix wordt gebruikt voor de realisatie. Dit platform en de toepassing van de Agile ontwikkelmethodiek richten zich op het bieden van meer snelheid, lagere kosten en een sterkere betrokkenheid van eindgebruikers bij de totstandkoming van de nieuwe webapplicatieservices. Sjef Hoppenbrouwers, Account Executive Lokale Overheid & Zorg bij Capgemini, zegt over de samenwerking: ‘In 2015 krijgt de Jeugdzorg in Nederland met forse veranderingen te maken doordat er taken worden overgeheveld van de provincies naar de gemeenten. Hiervoor willen wij Jeugdzorg Nederland een robuuste en toekomstvaste oplossing bieden. Door gebruikers intensief te betrekken bij de ontwikkeling van de webapplicatieservices ontstaat een oplossing die goed aansluit op de wensen van de verschillende bureaus Jeugdzorg’

Door: Witold Kepinski

 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Beheer