HP wil onderhandelen over nieuw sociaal plan en kantonrechtersformule invoeren
08-11-2013
Deel dit artikel:

HP wil onderhandelen over nieuw sociaal plan en kantonrechtersformule invoeren


Enige tijd geleden is CNV Dienstenbond door HP geïnformeerd over de reorganisatie ‘Strategic Realignment’. Deze reorganisatie zal ook tot na het einde van het huidige sociaal plan doorlopen. Daarom is het de hoogste tijd volgens het CNV om weer met HP te gaan praten over een nieuw sociaal plan. CNV Dienstenbond heeft HP verzocht het huidige sociaal plan te verlengen. HP wil liever onderhandelen over een nieuw sociaal plan, zo meldt CNV Dienstenbond op zijn website.

'Make It Better'-reorganisatie
Bijna twee jaar geleden werd de 'Make It Better'-reorganisatie aangekondigd. Hierdoor zouden 326 HP-ers hun baan verliezen. Het overgrote deel van deze werknemers zou in 2012 dan wel 2013 HP dienen te verlaten. Mede daarom heeft CNV destijds een sociaal plan met een looptijd van twee jaar afgesproken met HP. Ongeveer 20 collega’s zouden pas in 2014 boventallig worden. CNV heeft HP verzocht deze mensen onder de werkingssfeer van het huidige sociaal plan te laten vallen. HP was dezelfde mening toegedaan en kon deze wens inwilligen, aldus het CNV.

Nieuw sociaal plan voor 2014
CNV heeft HP gevraagd om het sociaal plan, met kleine wijzingen, te verlengen voor de komende reorganisatie. CNV Dienstenbond wilde de aftopping van de schadeloosstelling verhogen van 65 jaar naar de AOW-leeftijd en dienstverbanden met een onderbreking van minder dan drie maanden te laten gelden als ononderbroken dienstverbanden. HP heeft aangegeven over een nieuw sociaal plan te willen onderhandelen. HP heeft aangegeven bij het sociaal plan 2014 meer rekening te willen houden met de ‘maatschappelijke ontwikkeling’. De belangrijkste wijziging die HP daarbij voorstelt is de invoering van de nieuwe kantonrechtersformule, volgens CNV een slechtere formule.

CNV Dienstenbond meldt tot slot zijn ledenbestand te willen uitbreiden 'zodat we bij HP nog meer gewicht hebben aan tafel en wij meer kans hebben om uw sociaal plan op niveau te houden', aldus onderhandelaar Afshin Towhidi.


Terug naar nieuws overzicht