Overheid steekt 6 miljoen euro in project 'Ambitieuze MKB-er innoveert met ICT’
13-11-2013
Deel dit artikel:

Overheid steekt 6 miljoen euro in project 'Ambitieuze MKB-er innoveert met ICT’


Willem Vermeend en Erna Froon, aanjagers van het doorbraakproject ‘Ambitieuze MKB-er innoveert met ICT’, hebben met SURFsara en SURFnet een overeenkomst ondertekend, waarin afspraken staan om de Nederlandse ICT-infrastructuur voor het hoger onderwijs en onderzoek te ontsluiten voor het mkb. Het ministerie van Economische Zaken heeft 6 miljoen euro beschikbaar gesteld om deze e-infrastructuur op hoog niveau te houden.

E-infrastructuur maakt productinnovatie mogelijk Steeds meer mkb-bedrijven werken of krijgen te maken met enorme hoeveelheden databestanden die afkomstig zijn uit verschillende bronnen en die uiteenlopende soorten informatie bevatten: de zogenaamde big data. Om concurrerend te blijven, is een snelle en efficiënte productontwikkeling van essentieel belang. Door de inzet van supercomputing bijvoorbeeld, kunnen bedrijven hun producten simuleren en modelleren waardoor ze sneller tot nieuwe inzichten kunnen komen. Vanwege de grootschaligheid is dit voor mkb-bedrijven vaak nog niet haalbaar. Het doorbraakproject ‘Ambitieuze MKB-er innoveert met ICT’ heeft tot doel ondernemers vraaggestuurd te ondersteunen in het benutten van de mogelijkheden van een geavanceerde e-infrastructuur.

De overheid initieert een aantal doorbraakprojecten op het gebied van innovatie en ICT. Het doorbraakproject ‘Ambitieuze MKB-er innoveert met ICT’ is een publiek-private samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken, MKB Nederland, VNO-NCW, TNO, Syntens, ECP en SURF. Met de investering voor dit doorbraakproject kan SURF de voor innovatie cruciale e-infrastructuur op wereldschaal competitief houden. Erwin Bleumink, directeur SURFnet, licht toe: “Met deze nieuwe investering in de e-infrastructuur kan SURF de samenwerking tussen de wetenschap en het bedrijfsleven faciliteren en stimuleren. De e-infrastructuur kan onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers helpen om sneller en efficiënter gezamenlijk te kunnen werken aan de technologieën en producten van morgen.”

Anwar Osseyran, directeur SURFsara: “Mkb-bedrijven kunnen in een pre-competitieve fase kennismaken met high performance computing-diensten en geavanceerde netwerkverbindingen om bijvoorbeeld prototypes te testen of innovatieve producten, waarvoor grote hoeveelheden data verwerkt, opgeslagen en geanalyseerd moeten worden, verder te ontwikkelen. Dit geeft ondernemers de mogelijkheid sneller te schakelen en adequaat op marktontwikkelingen in te spelen en daarmee de concurrentiekracht van Nederland te vergroten.”

Als onderdeel van de EZ-subsidie voor het programma ‘Innovation Infrastructure with Impact’ heeft SURF het afgelopen jaar geïnvesteerd in het actueel en innovatief houden van de e-infrastructuur en is SURFsara het programma ‘Innovatie met Rekenkracht’ voor de private sector gestart. Dit programma zal worden ingezet in de ICT-doorbraakprojecten en in het bijzonder voor het doorbraakproject ‘Ambitieuze MKB-er innoveert met HPC’, (High Performance Computing), dat deel uitmaakt van het overkoepelende doorbraakproject ‘Ambitieuze MKB-er innoveert met ICT’.


Terug naar nieuws overzicht

Tags

MKB