'DHPA Techday helpt online sector verder'
10-05-2014
Deel dit artikel:

'DHPA Techday helpt online sector verder'


SIDN is verantwoordelijk voor de uitgifte en goede werking van alle .nl-domeinnamen en staat dan ook bekend als het 'bedrijf achter .nl'. Het bedrijf is dit jaar hoofdsponsor van de DHPA Techday. SIDN wil hiermee bewustwording over het belang van de online sector voor Nederlandse industrie stimuleren en professionals in de sector de gelegenheid geven zowel kennis te delen als samen te werken. Een gesprek met Roelof Meijer, directeur van SIDN en Jan Willem des Tombe, voorzitter van de DHPA, over deze samenwerking. 

"Wij ondersteunen de DHPA Techday aangezien er een flinke overlap is tussen de doelen die de DHPA wil bereiken en de zaken waar wij voor staan. De DHPA Techday gaat heel erg over samenwerken, informeren en netwerken. Daarnaast is het evenement gericht op het professionaliseren van de branche en het vergroten van het vertrouwen in de markt. Dit zijn allemaal punten waar wij ook hard aan werken. Wij ondersteunen de DHPA Techday zodat de branche zich verder kan ontwikkelen. Daarnaast zijn veel van de leden van de DHPA registrar bij ons, waardoor de DHPA Techday ook een ideaal moment is om deze doelgroep te bereiken," legt de directeur van SIDN uit.  

Geen commercieel belang
"SIDN heeft geen commercieel belang bij het sponsoren van het evenement. Door onze sponsoring stellen we DHPA in staat om de Techday onafhankelijker en inhoudelijk interessanter te maken voor de deelnemers. Dit is voor ons reden geweest hoofdsponsor te worden van het evenement," aldus Meijer. 

Deze onafhankelijkheid is voor de DHPA van belang. Des Tombe: "Het is de vierde keer dat de DHPA Techday wordt georganiseerd. Het is een jaarlijks terugkerend evenement dat door de DHPA wordt georganiseerd voor de gehele online sector en dus niet alleen voor DHPA-deelnemers. De DHPA bestaat uit zo'n dertig managed hostingproviders die allemaal technisch personeel in dienst hebben. We proberen op de DHPA Techday weg te blijven bij commerciële verhalen van grote leveranciers of providers, maar ons juist toe te spitsen op de techniek. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen? Waar zitten de problemen? Wat kunnen we van elkaar leren? We zijn dan ook streng met betrekking tot de onderwerpen die op de DHPA Techday aan bod komen, om zeker te stellen dat het evenement interessant is voor de doelgroep," legt de voorzitter van de DHPA uit. 

Hands-on en interactief
"Gebeurt er iets in de online sector? Dan is dit op de DHPA Techday te zien. Alle innovaties in de markt zijn daarnaast aanwezig. Het evenement is hands-on en interactief opgezet. Je zit dus niet alleen maar te luisteren naar presentaties, die overigens worden gegeven door interessante internationale en Nederlandse sprekers. Je bent ook bezig problemen concreet met elkaar te bespreken. Bezoekers kunnen deelnemen aan workshops en er zijn netwerkmomenten georganiseerd zoals een leuke barbecue. Precies dus waar technische mensen van houden. Het is een leuke en leerzame dag," aldus Des Tombe.

Ook bezoekers zonder technische achtergrond zijn van harte welkom op de DHPA Techday. "De dag is niet alleen leuk voor technici, maar geeft ook mensen buiten de online sector een goede blik in onze keuken. Allerlei vragen worden voor hen beantwoord. Wat is bijvoorbeeld de cloud nou precies? Hoe ziet de cloud eruit en hoe werkt het concept? Ook voor niet-technische mensen is het dus een erg interessante dag," zegt de DHPA-voorzitter.  

Bewustzijn creëren
"De DHPA Techday kan de online sector verder helpen. De digitale industrie is al een sterke branche, ook in vergelijking met de rest van Europa. De Nederlandse online sector is een absoluut pareltje. Dit is echter onvoldoende bekend binnen Nederland, het is een blinde vlek. De online sector is een succes waar weinig burgers en politici van weten, waardoor hier kansen worden misgelopen. De DHPA Techday brengt de online industrie onder de aandacht en kan de politiek bewust maken van het feit dat het een sector van groot belang is," voegt Meijer toe. 

SIDN en de DHPA werken ook buiten de DHPA Techday met elkaar samen. “Het lobbyen richting de politiek is essentieel om dit bewustzijn te kweken en omstandigheden te creëren waarin deze positie verder kan floreren. Ook SIDN richt zich op deze punten en treft op dit punt dus de DHPA," legt de directeur van SIDN uit. Meijer vervolgt: "Het ontbreken van dit bewustzijn bij de overheid toont overigens ook aan dat de sector nog onvoldoende georganiseerd is om het belang van hun activiteiten onder de aandacht te brengen. Hiervoor is binnen de sector samenwerking nodig. De overheid kan immers niet met iedereen praten, wat betekent dat een vertegenwoordiger moet worden aangewezen". 

Eén vertegenwoordiger voor de online sector
Ook de DHPA ziet één vertegenwoordiger voor de gehele online sector als de toekomst. "De digitale infrastructuur in Nederland bestaat uit verschillende facetten, waar SIDN net als een hele reeks andere instanties een belangrijke rol in speelt. De sector is nog niet zo goed georganiseerd dat er één woordvoerder of vertegenwoordiger voor de gehele online sector is. We praten daarom met alle verschillende partijen over de mogelijkheden om één vertegenwoordigende partij te creëren voor de gehele Nederlandse digitale infrastructuur. De partijen bundelen hierdoor hun krachten," legt Des Tombe uit. 

"De verschillende facetten van de online sector staan niet op zichzelf. Een domeinnaam is bijvoorbeeld niets zonder hosting, maar hosting is ook niets zonder een domeinnaam of goede internetverbinding. Alle onderdelen van de online industrie staan met elkaar in verbinding en niets staat op zichzelf. Het ligt dan ook voor de hand dat onderling contact van groot belang is. Op de DHPA Techday brengen wij daarom technici van alle betrokken partijen met elkaar in contact," aldus de voorzitter van de DHPA.  

Afhankelijkheid wordt groter
"Je ziet dat de onderlinge afhankelijkheid van al deze facetten die samen de digitale infrastructuur vormen, steeds groter wordt en een belangrijke rol speelt bij de kwaliteit van de dienstverlening. Stel je doet thuis het licht aan en er gebeurt niets, dan is dit direct een probleem. Ook de digitale industrie gaat naar deze situatie toe. Nul procent downtime is de standaard aan het worden. De afhankelijkheid tussen alle facetten van de sector wordt hierdoor steeds belangrijker. Dit is dan ook de reden dat wij spreken over de digitale of online industrie in plaats van bijvoorbeeld de hosting-sector. Ook op de DHPA Techday worden deze afhankelijkheden in kaart gebracht," zegt Des Tombe.

Samenwerking wordt in de sector dus van steeds groter belang. De concurrentie in de sector is echter groot, wat samenwerken en kennisdeling bemoeilijkt. Het feit dat er desondanks wordt samengewerkt in de sector is volgens de directeur van SIDN dan ook tekenend. "Eén van de kenmerken van sterke sectoren is dat ondanks de aanwezigheid van heftige concurrentie kennis wordt gedeeld en wordt samengewerkt. De sector versterkt zich hierdoor, waar alle betrokken partijen baat bij hebben. Dit is dan ook de reden dat wij spreken over de digitale of online industrie in plaats van bijvoorbeeld de hosting-sector,” legt Meijer uit.  

Kweekvijver voor talent
Een goede kweekvijver voor talent is voor de online sector uiteraard van groot belang. De DHPA richt zich daarom actief op het motiveren van studenten om voor een opleiding in de digitale industrie te kiezen. "Een groep studenten komt ieder jaar naar het evenement om te kijken wat de online sector precies inhoudt. Dit past goed bij ons thema 'onderwijs', waarmee wij het onderwijs beter willen voorlichten over onze sector en de sector interessant willen maken voor studenten. Dit soort projecten wordt in samenwerking met scholen opgezet voor studenten in technische richtingen. Hosting is één van de meest dynamische IT-situaties die je kunt verzinnen. Hostingproviders houden de infrastructuur in de lucht voor klanten, die hier zelf vervolgens diensten op kunnen aanbieden. Deze infrastructuur wordt 24 uur per dag gebruikt en de hosting-sector moet dan ook zorgen voor continue kwaliteit. Dit is naar mijn idee voor technisch geïnteresseerden dan ook een erg interessante richting. Helaas is deze studierichting nog een beetje onderbelicht. De DHPA Techday brengt daarom de online sector extra onder de aandacht van studenten," legt voorzitter van de DHPA uit. Ook SIDN profiteert uiteraard van deze extra interesse onder studenten voor de online industrie. 

WH

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Hosting