ACES Direct is zilveren partner van ContourdeTwern
14-05-2014
Deel dit artikel:

ACES Direct is zilveren partner van ContourdeTwern


ACES Direct is zilveren partner geworden van ContourdeTwern, een Tilburgse organisatie voor maatschappelijke diensten en vrijwilligerswerk. ContourdeTwern ondersteunt en initieert initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van mensen die om wat voor reden dan ook hulp kunnen gebruiken.

De stichting helpt andere organisaties en bedrijven die met vrijwilligers werken, bijvoorbeeld door informatie, advies en scholing te bieden. De organisatie werkt zonder winstoogmerk en is onder meer afhankelijk van sponsoring. De ondersteuning van ACES Direct helpt ContourdeTwern bij het realiseren van lokale projecten met maatschappelijke meerwaarde.

Bronzen sponsor
ACES Direct was al bronzen sponsor van ContourdeTwern. Deze status is nu dus verhoogd tot zilveren partner. In het kader van de zilveren partnerstatus zal ACES Direct ContourdeTwern op diverse manieren gaan ondersteunen. Naast financiële ondersteuning maakt ACES Direct bijvoorbeeld ook deel uit van de Raad van Advies (RvA). De RvA denkt onder meer mee over activiteiten van ContourdeTwern en vormt een sterk ondernemersnetwerk in Tilburg.

Daarnaast neemt ACES Direct deel aan de Beursvloer Tilburg, een jaarlijks terugkerend evenement dat maatschappelijke organisaties koppelt aan het bedrijfsleven. “Daar staat tegenover dat ContourdeTwern ons helpt bij het verbeteren van onze inspanningen op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Ik verwacht dat zowel ContourdeTwern als ACES Direct veel baat zullen hebben bij deze intensieve samenwerking”, vertelt Sven van Boxtel, Commercieel Manager van ACES Direct.

WH

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Deal