Gartner: 'Drie redenen waarom ICT-projecten bij de overheid mislukken'

Gartner: 'Drie redenen waarom ICT-projecten bij de overheid mislukken'

Gartner: 'Drie redenen waarom ICT-projecten bij de overheid mislukken'

09-07-2014

Gartner: 'Drie redenen waarom ICT-projecten bij de overheid mislukken'


Dat ICT-projecten bij de overheid zeker niet altijd tot succes leiden is inmiddels bekend. Hennis ontsloeg laatst nog een viertal topambtenaren bij Defensie vanwege de aanhoudende ICT-problemen bij het ministerie. Ook doet de tijdelijke commissie ICT in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid. Maar waardoor worden dit soort problemen nou eigenlijk veroorzaakt? Gartner zet drie belangrijke redenen uiteen.

Complexiteit van projecten
De meest voor de hand liggende reden die Gartner noemt is dat overheden bij ICT-projecten simpelweg te veel hooi op de vork nemen. Projecten worden hierdoor te groot, te complex en te ambitieus. Gartner roept overheden dan ook op ICT-projecten minder complex te maken. Het onderzoeksbureau verwacht dat het aantal mislukte ICT-projecten hierdoor aanzienlijk af zal nemen.

IT-beslissingen worden door de business genomen
IT-afdelingen hebben de business maar liefst 30 jaar lang voorgehouden dat IT-projecten in werkelijkheid bedrijfsprojecten zijn. De business zou dan ook de verantwoordelijkheid dragen over deze projecten. Dit heeft tot gevolg dat complexe IT-beslissingen vandaag de dag vaak door de business genomen. De verhalen van CIO's die zorgen uiten over deze beslissingen of hierbij kanttekeningen plaatsen worden vaak afgedaan als te technisch. Gartner stelt dan ook dat de IT-afdeling de controle over IT-projecten moet terugkrijgen. IT-bestedingen zijn volgens het onderzoeksbureau onbeheersbaar geworden, terwijl veel projecten ook nog eens mislukken.

Governance
Het is bij ICT-projecten van de overheid volgens Gartner vaak volstrekt onduidelijk wie voor welke aspecten verantwoordelijk is. Leidinggevenden zijn terughoudend met het nemen van kritieke beslissingen, terwijl projectcommissies vaak niet over de juiste expertise beschikken om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Doordat verantwoordelijkheden volstrekt onduidelijk zijn verliest de overheid bij ICT-projecten vaak het uit oog welke stappen moeten worden genomen. IT-afdelingen moeten zich volgens Gartner dan ook realiseren dat de business niet de klant is en dus niet onbeperkt eisen kan stellen. IT-afdelingen zouden dan ook samen moeten werken met de business en de echte klanten van de overheidsdienst in oog moeten houden.

WH

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Overheid