Ook e-mail wordt voortaan door de Nederlandse grondwet beschermd
13-07-2014

Ook e-mail wordt voortaan door de Nederlandse grondwet beschermd


De overheid wil alle vormen van communicatie, inclusief elektronische communicatie, grondwettelijk gaan beschermen. Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim moet in de grondwet worden vervangen door het brief- en telecommunicatiegeheim. Ook e-mail wordt hierdoor voortaan beschermd.

Dit staat in het voorstel tot wijziging van artikel 13 van de Grondwet waarmee de Rijksministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister-president Rutte, minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De wetswijziging vloeit voort uit de kabinetsreactie op een advies van de staatscommissie Grondwet.

Geen specifieke techniek omschreven
De overheid stelt dat het begrip 'telegraaf' is verouderd. In het nieuwe voorstel is bewust gekozen geen specifieke techniek te benoemen. Huidige communicatiemiddelen als e-mail, telefoonverkeer via internet en besloten communicatie via social media worden daarom voortaan door de grondwet beschermd. Naast de huidige communicatiemiddelen moeten door de meer techniekonafhankelijke formulering 'brief- en telecommunicatiegeheim' ook toekomstige communicatiemiddelen door de grondwet worden beschermd.

De wijziging van de grondwet zorgt ervoor de overheid de inhoud van communicatie niet meer mag bekijken, ongeacht het middel waarmee is gecommuniceerd. Wel zijn een aantal wettelijke uitzonderingen van toepassing. De politie of inlichtingendiensten mogen bijvoorbeeld met toestemming van de bevoegde autoriteit de communciatie wel inzien.

WH

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Overheid