Cyberaanvallen en datalekken: zijn de operationele teams van datacenters er klaar voor?
20-06-2014

Cyberaanvallen en datalekken: zijn de operationele teams van datacenters er klaar voor?


Cyberaanvallen en datalekken komen steeds vaker voor. Daarnaast dreigt er een heuse datastorm binnen bestaande datacenters. De vraag is of de operationele teams van datacenters met de huidige tooling goed uitgerust zijn om het gevaar tijdig te keren. Uit de praktijk van vandaag de dag blijkt dat dit niet het geval is.

Angst voor reputatieschade
Uit het recent gepubliceerde rapport ‘View From The Top: A board-level perspective on current business risks’ dat de conclusies en aanbevelingen bevat van een wereldwijd uitgevoerd onderzoek door The Economist Intelligence Unit (EIU) in opdracht van advocatenkantoor Clifford Chance blijkt dat directies van grote bedrijven vooral angst hebben voor imagoschade. De financiële risico’s komen pas op een tweede plaats terwijl die direct een grote impact hebben op de bedrijfsvoering, helemaal wanneer sprake is van boetes. Het besef van de risico’s van cyberaanvallen en datalekken is in Europa nog niet echt doorgedrongen, in tegenstelling tot de grote ondernemingen in de Verenigde Staten. En als directies al niet volledig doordrongen zijn van de gevolge, hoe zit het dan met de operationele teams?

Datastorm in het datacenter
Niet alleen ongewenste dataverzoeken als gevolg van cyberaanvallen (zoals een DDoS, Distributed Denial of Service aanval) maar ook grote dataverzoeken van vertrouwde aansluitingen zorgen voor heuse datastormen in het datacenter. Enorme pakketten met data blokkeren bekende paden en volgen aan de hand van routeringen andere wegen. De gevolgen van zo’n datastorm kunnen enorm zijn: verminderde prestaties van applicaties of zelfs het volledig wegvallen van ICT services waardoor delen van ondernemingen zonder informatie komen te zitten. Het voorkomen dan een dergelijke situatie zou prioriteit binnen grote ondernemingen en datacenters moeten hebben, maar uit de praktijk blijkt dat de huidige tooling niet geschikt is om tijdig maatregelen te nemen.

Verouderde tooling helpt operationele teams niet
De dreiging is compleet maar al zouden operationele teams in datacenters zich bewust zijn van de gevaren hebben zij niet de juiste software en tooling om tijdig actie te ondernemen.
“Traditionele netwerk monitoring software identificeren problemen pas wanneer de schade al heeft plaatsgevonden,” zegt dr. Rony Kay, oprichter en CEO van cPacket Networks. “Operationele teams hebben geen real-time informatie om snel signalen van dreigende problemen te krijgen. Denk daarbij aan daling in prestatie van het netwerk, afwijkingen in dataverkeer of applicaties die zich anders gedragen dan normaal is. In tegenstelling tot deze tooling hebben de cPacket Persavive Network Intelligence Solutions de mogelijkheid om hen proactief te informeren en dreigende problemen in de kiem te smoren voordat zij kostbare schade toebrengen.”

Moderne tijden
De moderne applicatiedistributie werkt uitsluitend bij het bestaan van datacenters, virtualisatie en betrouwbare netwerken met hoge datasnelheden. Gebruikers moeten vertrouwen op de continu beschikbare en betrouwbare verbinding tussen datacenters en de apparaten aan gebruikerszijde. Dit alles zorgt voor een enorme groei in de hoeveelheid data die wereldwijd getransporteerd wordt. Het terugdringen van het risico op verstoring in dit dataverkeer vereist een nieuwe aanpak voor het meten van data en ondervangen van mogelijke verstoringen.
Enkele van de problemen met traditionele datamonitoring software:
• De traditionele software is nooit ontworpen voor de omvang en manier waarop we vandaag de dag data gebruiken via de moderne infrastructuur; zij zijn ontworpen om informatie te verzamelen ‘mocht’ er zich een probleem hebben voorgedaan om daar voor de toekomst lering uit te trekken;
• Deze software levert de operationele beheerders uitsluitend statistieken en geen real time inzicht binnen specifieke applicaties en over applicatie specifiek datatransport binnen enkele milliseconden;
• Veel van de traditionele monitoring software levert de informatie over slechts enkele individuele verbindingen en kan een multi-level en multi datacenter omgeving niet aan om gecentraliseerd real-time informatie te leveren over alle netwerken heen.

De Pervasive Network Intelligence oplossingen van cPacket ondervangen al deze problemen. De cVu monitoring appliances van cPacket zijn ontworpen voor de schaalgrote en snelheid van het moderne datagebruik. De zware taak van het inspecteren van elke bit in elk datapakket en de route daarvan vindt real-time plaats via de zogenaamde Smart Ports. Met deze technologie vindt er geen inspectie ‘op de lijn’ plaats waardoor er geen vertraging in het dataverkeer optreedt en compliancy en privacy gegarandeerd zijn. Via een parallel circuit met gedistribueerde sensors levert de data-inspectie de operationele teams de informatie én de maatregelen om kostbare onderbrekingen in het dataverkeer te voorkomen.

Klaar voor de toekomst
De Pervasive Network Intelligence oplossingen van cPacket geven de operationele teams de tooling die zij nodig hebben voor het operationeel houden van netwerken en applicaties in de moderne tijd. Daarnaast geeft de directies van grote ondernemingen en datacenters de rust die zij nodig hebben. Geen zorgen meer om reputatieschade of de nog onderschatte financiële risico’s bij cyberaanvallen en datalekken.
ICT Spirit is voor Nederland vertegenwoordiger voor de cPacket oplossingen en heeft live demo’s beschikbaar voor de Pervasive Network Intelligence oplossingen van cPacket zodat operationele teams en datacenter beheerders de voordelen zelf in de praktijk kunnen ervaren. Voor het aanvragen van een live demo neemt u contact op met Technisch Consultant Bart Brevink van ICT Spirit.
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Security
Security