Copaco Cloud Easy helpt partners naar de cloud
17-08-2013

Copaco Cloud Easy helpt partners naar de cloud


IT-distributeur Copaco Nederland introduceert speciaal voor resellers en systeemintegratoren Copaco Make Cloud Easy. Met Make Cloud Easy wil Copaco de stap voor resellers naar het leveren van cloud oplossingen vereenvoudigen. Harold Bax (foto), Director Business Development bij Copaco Nederland: “Veel resellers worstelen met het Cloud vraagstuk, vooral met hun strategie en bedrijfsvoering. Copaco Make Cloud Easy is een middel waarmee wij grote en kleine resellers willen helpen bij het bepalen van een marsroute naar de cloud.”

In de dagelijkse gesprekken met resellers ervaart Copaco dat veel resellers in toenemende mate geconfronteerd worden met veranderende marktomstandigheden. “Veel bedrijven willen of kunnen geen ICT-middelen meer kopen, maar hebben wel ICT-middelen nodig”, stelt Harold Bax."Bedrijven worden dan ook steeds vaker de vragende partij naar cloud diensten, maar hebben daarbij wel hulp nodig. Make Cloud Easy helpt resellers bij het transformeren van productverkoop naar de verkoop van Cloud diensten, het maken van keuzes, het samenstellen van een eigen cloudservicesportfolio en een snelle implementatie, zodat men direct kan voorzien in de actuele vraag van eindklanten naar ICT-oplossingen uit de cloud. Make Cloud Easy geeft antwoorden op vraagstukken rond diverse cloud oplossingen, ongeacht of men nu zelf een cloud wil bouwen, als Cloud broker cloud diensten wil leveren vanuit de Copaco infrastructuur, als agent wil fungeren voor cloud diensten van vendoren of combinaties hiervan wil leveren."

Make Cloud Easy programma
Ook zien we dat resellers die al langer actief zijn met het leveren van cloud diensten, nu op basis van hun eigen ervaringen keuzes gaan heroverwegen. Bax: "Achteraf kan immers blijken dat het investeren in een eigen infrastructuur toch niet zo’n interessante optie was. Technisch was het wel realiseerbaar, maar men heeft onvoldoende klanten voor een rendabele operatie of men werkt met verouderde technologie. Dan moeten ook de financiële middelen er nog zijn om afgeschreven infrastructuur tijdig te kunnen vervangen. Binnen het Make Cloud Easy portfolio bieden we dan ook alternatieve oplossingen. Het Make Cloud Easy programma omvat onder andere actuele en heldere informatievoorziening, technische en commerciële trainingen maar vooral ondersteuning door gespecialiseerde en ervaren medewerkers die zich volledig richten op cloudoplossingen. Met Make Cloud Easy bieden wij elke reseller van klein tot groot toegang tot onze kennisspecialisten en ons cloud portfolio en kunnen we intensief samenwerken aan de toekomst”.

Drie pijlers van Make Cloud Easy
Make Cloud Easy van Copaco is opgebouwd uit drie pijlers: ‘Build your own cloud’, ‘Provide your own cloud’ en ‘Sell a vendor cloud’. Bax: “Ten eerste is er ‘Build Your Own Cloud’. Een portfolio van hard- en software voor resellers en eindklanten die de voorkeur geven aan het volledig in eigendom en beheer hebben van een ICT-infrastructuur en daarin dan ook zelf willen investeren. Binnen dit portfolio zijn alle hard- en softwarecomponenten aanwezig om on- en off-premises ‘private clouds’ te bouwen. Met de Professional Services van Copaco Nederland beschikt de reseller daarnaast op ieder gewenst moment over extra kennis of capaciteit bij licentie, server-, storage- en cloud vraagstukken. Van advies tot implementatie en van training tot support.”

Provide Your Own Cloud
Als tweede optie biedt Copaco ‘Provide Your Own Cloud’. Bax: "Waar men bij ‘Build Your Own cloud’ investeert in een eigen infrastructuur, maakt men bij ‘Provide Your Own Cloud’ gebruik van het 2tCloud platform en de infrastructuur van Copaco. Via 2tCloud zijn resellers in staat om op een universele manier hun klanten te bedienen met cloud services en deze uit eigen naam te factureren. Dit is drempelverlagend voor klanten en het maakt de overstap naar de cloud eenvoudiger. Het services aanbod bestaat onder andere uit virtuele servers, virtuele desktops, online storage en diverse softwareoplossingen. 2tCloud biedt resellers een hoge mate van flexibiliteit voor het leveren van maatwerk aan eindklanten."

2tCloud
Copaco is sinds de lancering van zijn 2tCloud platform in 2011 actief met cloud diensten. Bax: "Inmiddels maken zo’n 200 resellers gebruik van 2tCloud. Zij bedienen samen zo’n 900 eindklanten. Met 2tCloud biedt Copaco een schaalbare shared cloud infrastructuur. Als 2tCloud partner verkoopt de reseller white labeled cloud diensten aan zijn klanten. 2tCloud is het cloud services delivery platform van Copaco waarmee een reseller een succesvolle cloud provider wordt. In het 2tCloud portal activeert en beheert de reseller zelf diensten en factureert hij zelf de eindgebruikers. De factuurrelatie met de klant blijft zo in handen van de reseller. Door de uitgebreide service catalogus biedt het resellers bovendien veel cross- en upsell mogelijkheden. Waar nodig ondersteunen 2tCloud sales consultants en systeembeheerders. Bovendien ondersteunt Copaco de reseller met gezamenlijke sales- en marketingactiviteiten."

Sell a Vendor Cloud
Ten derde biedt Copaco Vendor Cloud Services ofwel, ‘Sell a Vendor Cloud’. Dit zijn kant-en-klare pakketten, bestaande uit door een IT-leverancier samengestelde cloud diensten, zoals IaaS, SaaS en PaaS oplossingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn virtuele servers via IBM SmartCloud, Microsoft Office 365, SaaS beveiligingssoftware van bijvoorbeeld Symantec of McAfee en cloud back-up en storage oplossingen van Veeam en Red Hat. Op de speciale Make Cloud Easy Link staat meer informatie over de leveranciers van wie Copaco cloud diensten biedt. Steeds meer vendor Cloud diensten kunnen bovendien ook via het 2tCloud platform worden afgenomen zodat enerzijds de reseller de factuurrelatie met de eindklant kan behouden en anderzijds de reseller administratief wordt ontzorgd, doordat alle abonnementen voor eindklanten centraal worden beheerd en alle diensten op één factuur staan."

Met het Make Cloud Easy portfolio kunnen ook hybride oplossingen worden gerealiseerd, aldus Bax: “Natuurlijk kun je als reseller of eindklant ook alles zelf blijven doen. De trend is dat bedrijven steeds vaker kijken naar welke ICT-middelen men on premises wil houden en welke uit de cloud kunnen worden gehaald. Niet alle ICT-onderdelen wil of kan men naar de cloud brengen. Oplossingen kunnen dan ook bestaan uit combinaties van producten en diensten van verschillende leveranciers al dan niet off premises."

Spotify
Bax verwacht dat de IT-business er door de cloud over vijf jaar anders uitziet. "Consumenten omarmen al langer cloud diensten. Vooral bij de jongere generatie prevaleert gebruik boven bezit. Kijk maar naar de online muziekdienst Spotify. Waarom zou ik nog CD’s kopen als ik via Spotify voor € 10 per maand kan beschikken over de grootste muziekbibliotheek ter wereld? Dat model gaat ook doorwerken in de zakelijk IT-business. Bedrijven zitten nu vooral in een kostenbesparingsmodus en velen hebben niet de middelen om te investeren in een nieuwe IT-infrastructuur. Hét alternatief is dan IT uit de cloud te halen. Waarom zouden ze immers nog ICT-middelen kopen als ze alles wat ze nodig hebben uit de cloud kunnen halen?"

Contracten
Je kunt dan klanten wel volgens Bax een private cloud aanbieden op basis van een dedicated infrastructuur, maar meestal wordt deze aangeboden op basis van langlopende contracten. Volgens Bax wordt dat ook aangeboden als een cloud oplossing maar eigenlijk is hier sprake van off-shoring of outsourcing. “Deze oplossingen zijn in de meeste gevallen niet 'downscalable' en bieden daarom onvoldoende flexibiliteit in de contracttermijnen. Dat maakt dat deze oplossingen voor veel MKB bedrijven te duur zijn.” Volgens Bax moeten cloud diensten naar boven én naar beneden schaalbaar zijn op basis van flexibele kortlopende contracten. “Bedrijven willen niet meer betalen voor resources die men niet meer nodig heeft”. Om die reden zou ik resellers vooral adviseren hun aanbod niet te beperken en er juist voor te zorgen dat zij een breed aanbod hebben waarmee ze voor elke klant een passende cloud oplossing kunnen leveren."

Bax verwacht dat resellers nu en in de toekomst een heel belangrijke rol zullen spelen bij cloud diensten. “Resellers staan dicht bij de klant en zijn al sinds jaar en dag vertrouwde adviseurs. Zij ontzorgen en ondersteunen met werkzaamheden die ook in de toekomst nodig zullen blijven. Resellers zijn prima in staat om te bepalen wat de beste oplossingen zijn voor hun klanten. Een aanbod van traditionele oplossingen zal in de toekomst niet genoeg zijn. Wij zien resellers orders en klanten verliezen doordat zij geen cloud oplossingen kunnen of willen leveren. Resellers die hun portfolio verbreden met cloud diensten en die in staat zijn om hun waarde toe te voegen aan deze diensten, zullen ook in de toekomst een belangrijke kennispartner blijven voor hun klanten. Met Make Cloud Easy bieden wij onze resellers de producten, diensten en kennisondersteuning die daarbij nodig is."

Copaco Make Cloud Easy
Op de speciale Copaco Make Cloud Easy website staan interessante referentie cases en vindt men uitgebreide informatie over de cloud oplossingen uit de drie verschillende pijlers van Make Cloud Easy, aldus Bax. "Resellers kunnen hier ook inschrijven voor diverse activiteiten, waaronder technische en commerciële trainingen, workshops en andere evenementen. Op dinsdag 8 oktober 2013 organiseert Copaco in Hotel Houten het Make Cloud Easy event. Op dit event presenteren zich diverse leveranciers uit het Make Cloud Easy portfolio en kunnen resellers zich uitgebreid laten informeren over de laatste ontwikkelingen. Het doel is om de reseller inzicht te geven in het waarom en via welke weg men de stap naar de cloud zou kunnen maken."

Voor meer informatie kan men contact opnemen met Copaco Nederland via 040-2306340, of per e-mail [email protected].

Door: Witold Kepinski 


Terug naar nieuws overzicht

Tags

Cloud
Cloud