IT-bedrijven bestrijden mensenhandel
05-04-2014

IT-bedrijven bestrijden mensenhandel


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is al jaren een claim die veel bedrijven maken. Maar wat betekent dit in praktijk? Juniper Networks heeft een heel concrete invulling gevonden in de bestrijding van mensenhandel door non-profit organisatie Not For Sale. Zo is er onlangs in samenwerking met diverse distributeurs een succesvolle inzamelingsactie gehouden voor de slachtoffers van mensenhandel.

"Het verhaal van Not For Sale heeft me echt geraakt zegt Sander Groot, Distribution Manager North Europe bij Juniper Networks. "Ik werd geraakt door de harde cijfers, en schrok van de omvang van het probleem van mensenhandel. Het minste dat we kunnen doen is ervoor zorgen dat er meer mensen zijn die ervan afweten, en ze ervan bewust maken dat er iets is dat ze kunnen gaan doen.”

Not For Sale, een van oorsprong Amerikaanse organisatie, biedt die mogelijkheid in de vorm van intensieve internationale samenwerking met het bedrijfsleven in de vorm van concrete projecten. Dit voert terug tot de oorsprong van Not For Sale, de oprichting door  David Batstone. Bij toeval werd hij ermee geconfronteerd dat mensenhandel dichterbij was dan hij altijd had gedacht. Bij het blussen van een brand in zijn favoriete Indiase restaurant vond de brandweer daar een grote groep slachtoffers van mensenhandel.

Hij besloot onderzoek te gaan doen naar mensenhandel, vooral naar de bron van mensenhandel. Waar komen de mensen vandaan, wat zijn de wortels, en wat doe je eraan? In Thailand kwam hij in aanraking met een dame die een opvanghuis voor slachtoffers van de seksindustrie wilde opzetten. Hij besloot de opbrengsten van het boek dat hij aan het schrijven was over zijn bevindingen  aan haar te geven.

Structurele hulp

Maar al snel bleek een eenmalige donatie bij lange na niet voldoende, omdat  het probleem daarvoor te groot was. Hij besloot daarom de hulp meer structureel te gaan maken, met behulp van het bedrijfsleven. Dat is zeven jaar gelden begonnen in Thailand, waar bedrijven gingen helpen bij scholing en opvang van de slachtoffers van mensenhandel.

In zeven jaar tijd heeft Not For Sales een stevige groei doorgemaakt. Rode draad bleef het bieden van concrete en structurele oplossingen, samen met leiders uit het bedrijfsleven. Amerikaanse multinationals sloten zich al snel aan, mede dankzij de indruk die zijn boek had gemaakt. Executives die geld wilden geven vroeg hij in plaats daarvan om zijn contacten, om het verhaal te vertellen. Hij wilde iets genereren dat zichzelf ging verdienen. Vanuit die contacten is de Montara Circle ontstaan.

Het aantal projecten nam hand over hand toe, vanuit de eigen aanpak om zoveel mogelijk praktisch de problemen bij de bron aan te pakken. De netwerkavonden bleken een groot succes, en tijdens die bijenkomsten gingen de aanwezigen vanuit hun eigen expertise aan de slag om de slachtoffers van mensenhandel te helpen. Dat heeft geleid tot een aantal creatieve oplossingen.

De Montara-cirle pakte bijvoorbeeld de problemen in Peru rond straatkinderen aan. In het probleemgebied waar veel straatkinderen leefden bleek cat's claw te groeien, een kruid dat wordt ingezet bij kankerbestrijding. Dit ingrediënt is vervolgens opgenomen in een business plan om het te verwerken in frisdrank. Dit product heeft reguliere investeerders, met een indrukwekkend verhaal dat gebruikt kan worden om bewustwording te creëren rondom de betreffende problematiek. En een deel van de winst gaat terug naar het probleemgebied waar het project is opgezet.

Seksindustrie

“In Europa is een groot probleem de seksindustrie waar vrouwen uit Oost Europa op grote schaal worden verhandeld”, zegt Toos Heemskerk, directeur van Not For Sale Nederland. “Zo is in Roemenië een opvang opgezet waar de vrouwen opleidingen krijgen, zodat ze zelf een toekomst kunnen opzetten. Heemskerk werkte zelf al langer in de hulpverlening voor prostituees, waar ze veel in aanraking kwam met vrouwen die via mensenhandel uit Oost Europa kwamen. Het bleek niet eenvoudig om hen hulp te bieden.

“Structureel helpen was vooral lastig omdat ze niets hadden ook naar terug te keren, er waren geen alternatieven om een ander leven op te bouwen.” Heemskerk is daarom door Not For Sale gevraagd om in Nederland een hulpproject op te zetten. Dat heeft weer geleid tot netwerkbijeenkomsten met grote bedrijven waar de problematiek van mensenhandel aan de kaak werd gesteld.

“De vraag waar we ons over bogen was wat het in Oost Europa economisch beter zou kunnen maken voor de vrouwen. Verrassend genoeg lag het antwoord bij het verbouwen en verwerken van biologische groenten. Dat is daar erg populair. Ook bij een opvanghuis ter plaatse wordt bijvoorbeeld veel groente verbouwd. Dat hebben we uiteindelijk vertaald in een business plan rondom het produceren van soep, wat in Nederland is opgepakt in samenwerking met de Hema.”

Soepfabriek

Dit originele initiatief schiep nieuwe mogelijkheden voor hulp aan de vrouwen die achter de ramen werken. `Ten eerste was er voorheen geen gezond eten voor hen beschikbaar. De soep is zowel gezond, als een uitgelezen manier om op een informele manier met de vrouwen in contact te komen, en een vertrouwensband op te bouwen. Daarnaast wordt de soep gemaakt samen met de slachtoffers van vrouwenhandel. Daarin werken we samen met een Amsterdamse opvang waar veel vrouwen zitten die uit de seksindustrie zijn gehaald. Om hen te helpen om aan een nieuwe toekomst te bouwen kunnen we ze met dit project culinaire vaardigheden bijbrengen.”

Hema verkoopt de soepen, die gemaakt worden in een kleine soepfabriek uit Groningen. De Stichting ontvangt van zowel Hema als de kleine soepfabriek een deel van de winst. Dit is zo succesvol dat er nu plannen zijn om een lunchroom op te zetten in Amsterdam waar de slachtoffers van mensenhandel kunnen werken.

Juniper Networks ondersteunt dit initiatief wereldwijd. Groot: “Dit initiatief wordt internationaal gedragen door de hele organisatie. Minstens zo belangrijk als geld zijn de vrijwillige uren die erin gaan zitten. We doen dit nu drie jaar. Het is begonnen in de Verenigde Staten, maar we hebben het nu ook volledig omarmd in Nederland. Dat project op de wallen is hier heel bijvoorbeeld concreet. Collega's van mij geven op vrijwillige basis twee keer in de week een dagdeel computerles aan slachtoffers van mensenhandel. In het safehouse hebben we de computerruimte volledig ingericht.”

In oktober heeft Not For Sale voor Juniper EMEA een tweedaagse workshop georganiseerd, waar dit verhaal is verteld. “Daarmee is het voor mij echt gaan leven. Het bestond al wel, maar ik wist niet hoe ingrijpend die problematiek was. Om er interne awareness aan te geven hebben we bijvoorbeeld die soepen groot ingekocht, om die vervolgens aan onze partners en klanten te geven. Dat is een enorm succes geweest, we hebben er niet minder dan drieduizend uitgedeeld. Dat heeft voor veel awareness gezorgd voor dit initiatief. Want dit was een mooie gelegenheid om het verhaal te vertellen.”

Steun en bewustwording

Daarnaast heeft Juniper Networks twee keer intern een inzameling van goederen gehouden om de safehouses in te richten. “Ook dat is een groot succes geworden. Daarop hebben onze distributeurs Avnet, Westcon en TechAcces gevraagd of ze ook iets konden doen.” Die inzameling van goederen is daarom onlangs herhaald met die drie distributeurs, en verschillende resellers. Daarbij was ook het transport van de goederen naar de safehouses in binnen- en buitenland volledig geregeld door de deelnemende bedrijven. “Het doel was dus niet om geld op te halen, het gaat om concrete steun en bewustwording. Ondertussen zijn  er resellers die plannen hebben om een vergelijkbaar initiatief op te zetten met hun klanten en prospects. Zo wordt de boodschap steeds verder uitgedragen.”

Heemkerk vult aan: “Het gaat erom dat je als organisatie betrokken kunt zijn bij een project. Het is meer dan geld geven, je brengt een bepaalde problematiek breed onder de endacht, zodat het veel meer aandacht krijgt. Zo zijn er steeds meer organisaties die op creatieve manieren helpen, van advocatenkantoren die gratis uren geven tot bedrijven die slachtoffers van mensenhandel werk geven in bijvoorbeeld het bedrijfsrestaurant. Alles is mogelijk om te helpen."

(MvdH)

 

 

Terug naar nieuws overzicht