Ecosysteem ontwikkelt zich van modekreet tot pure noodzaak
06-11-2012

Ecosysteem ontwikkelt zich van modekreet tot pure noodzaak


Partners en softwarebedrijven zijn natuurlijke bondgenoten van elkaar. Wederverkopers verkopen licenties van de toeleveranciers aan hun klanten. Tegelijkertijd kunnen partners hun klanten weer bedienen met de producten die de softwarebedrijven ontwikkelen. De relatie kent echter nog meer dimensies. Partners vervullen vaak een belangrijke rol om voeling met de markt te houden. Zij komen dagelijks bij klanten over de vloer en weten precies wat er speelt en waar de kansen liggen. Op basis van die informatie zijn softwarebedrijven weer in staat om programmatuur te ontwikkelen die goed te verkopen is. Deze samenwerking werkt al jarenlang prima, maar kunnen we hier grote veranderingen in verwachten?

In mijn ogen heeft er al een grote wijziging plaatsgevonden. De verandering in de samenwerking heeft alles te maken met de almaar toenemende complexiteit van de IT-infrastructuur die we bij organisaties aantreffen. De oplossing die we voor de klant bedenken, moet daarmee kunnen samenwerken. Dat stelt nieuwe eisen aan de kennis en kunde van de aanbieders. Bovendien neemt die complexiteit zo sterk toe dat geen aanbieder of partner nog in staat is om alleen en zonder hulp van andere partijen tot een goede oplossing voor zijn klant te komen.

We zien dit probleem bijvoorbeeld heel sterk in de wereld van de mobiele apps. In Nederland kennen we inmiddels een fors aantal bureaus die prachtige apps maken voor smartphones en tablets. Wil die app echter iets nuttigs kunnen, dan is daarvoor communicatie nodig met bijvoorbeeld een voorraadbeheersysteem of een klantenmanagementpakket. De kennis en ervaring van deze app-ontwikkelaar is echter volledig gericht op het ontwerpen van een intuïtief te gebruiken iPhone- of Android-app. Op de vraag hoe bepaalde transacties met de enterprise-software van de klant moeten verlopen of hoe identity management moet worden geïmplementeerd, kunnen deze app-bouwers geen antwoord geven. Daar hebben we experts op het gebied van enterprise-IT of security voor nodig.

 Andersom geldt precies hetzelfde. Vraag een expert op het gebied van supply chain management of CRM niet om een coole app te ontwikkelen. Dat kan hij niet, daar ligt zijn kennis niet. Toch vraagt de klant om apps die niet alleen eenvoudig te gebruiken zijn op een tablet of smartphone, maar die tegelijkertijd probleemloos samenwerkt met onderliggende databases en applicaties. Dit probleem kunnen we alleen oplossen door samen te werken. Softwarebedrijven proberen dit te faciliteren met een ecosysteem waarin tal van partners met vaak zeer verschillende achtergronden en expertises een plaats krijgen.

Inderdaad, daar hebben we dat woord weer: ecosysteem. Het wordt al lange tijd gebruikt en daardoor is het eerlijk gezegd ook een beetje een modewoord geworden. Want wat bedoelen we daar nu precies mee? We zien de laatste tijd dat er een nieuwe inhoud aan dit begrip gegeven wordt. In plaats van een ecosysteem te beschouwen als niet veel meer dan een lijst met wederverkopers, zien we dat softwarebedrijven heel bewust op zoek gaan naar partners die elkaar aanvullen. Omdat zij bijvoorbeeld complementaire technische kennis in huis hebben. Of omdat zij ervaring hebben op terreinen of in branches waar het andere partners in het ecosysteem juist weer aan ontbreekt. Vaak kennen die bedrijven elkaar helemaal niet, terwijl zij door het bundelen van hun krachten klanten misschien wel veel beter kunnen bedienen dan ieder apart. Het ecosysteem van het softwarebedrijf koppelt hen nu aan elkaar.

Goed opgezette ecosystemen zijn voor het partnerkanaal daarom zeer belangrijk. Nog nooit beschikten we over zulke mooie technologieën om de bedrijfsprocessen van een klant aan te sturen. Denk hierbij aan cloud, analytics en bring your own device. Ongeacht de omvang van het budget dat een klant hiervoor beschikbaar heeft, bestaan hiervoor uitstekende oplossingen. De complexiteit van de technische infrastructuur van de klant, maar ook de eisen die trends als het nieuwe werken stelt, maakt het voor steeds meer partners dan ook erg zinvol om samen te werken met bedrijven die aanvullende kennis en expertise in huis hebben. Samen staan zij vele malen sterker en zijn zij in staat om de kansen te grijpen die al die mooie IT-technologie voor zowel henzelf als hun klanten te bieden heeft.

Mark Raben, Director Innovation & Product Strategy SAP Nederland

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Software
Software