Eindgebruiker en lagere kosten centraal in storage-strategie 2013
07-01-2013

Eindgebruiker en lagere kosten centraal in storage-strategie 2013


Er komen geen stormachtige veranderingen binnen de storagemarkt ten opzichte van het afgelopen jaar. Grote ondernemingen maken binnen hun storage-strategie wel duidelijkere keuzes voor 2013. De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van storage zijn:

1. Consumerization of IT zet verder door
De IT-afdelingen besteden als gevolg van het Bring Your Own Device fenomeen binnen het bedrijfsleven steeds meer aandacht aan de wensen van de eindgebruiker. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de resources verdeeld worden binnen de IT-afdeling waarbij er minder nadruk wordt gelegd op het beheer en meer aandacht is voor de wensen van de eindgebruiker. De implementatie van nieuwe cloud services en met name file sharing tools voor de Enterprise krijgt hierbij prioriteit.

2. Vraag naar geïntegreerde infrastructuuroplossingen blijft toenemen
In 2012 voorspelde analist Gartner al dat de vraag naar converged datacenter infrastructuren zou toenemen en deze ontwikkeling zal zich in Nederland het komende jaar voortzetten. Waar afgelopen jaar veel ondernemingen de tijd hebben genomen om zich te verdiepen in de mogelijkheden, gaan een groot aantal ondernemingen dit jaar aan de slag met het in de praktijk brengen van hun plannen op dit gebied. Bij een converged datacenter infrastructuur worden servervirtualisatie,netwerkvirtualisatie en storagevirtualisatie  als één geconfigureerde bundel afgenomen. Het voordeel voor de IT-afdeling is dat zij hierdoor minder tijd hoeft te besteden aan het beheren van de infrastructuur en een snellere “go to market” van nieuwe systemen kan realiseren. Hierdoor kan er meer tijd worden vrijgemaakt om zich met kerntaken bezig te houden, zoals het ontwikkelen en implementeren van nieuwe business services.

3. Verbetering information management en Storageoptimalisatie
IT-afdelingen staan onder druk om meer te doen met hun budget en dit betekent dat zij op zoek gaan naar potentiële kostenbesparingen. Een trend op dit gebied is dat ondernemingen hun besparingen vooral zoeken in optimalisatie van hun storage-infrastructuur door onder andere gebruik te gaan maken van auto-tiering technologie en efficiënter met dataopslag om te gaan.

4. Big data is geen storage uitdaging meer

Het verwerken en analyseren van big data wordt steeds belangrijker voor ondernemingen. Op het gebied van storage is de markt inmiddels redelijk volwassen en zijn er voldoende oplossingen beschikbaar om grote hoeveelheden data op te slaan. De nadruk hierbij ligt vooral op de geïntegreerde datarecovery en de schaalbaarheid en effectiviteit van dataopslag. De grootste uitdaging wat betreft big data is voor ondernemingen nog altijd hoe zij de data kunnen analyseren en wat dit hen oplevert.

5. VDI vooral gericht op applicatie en data

Hoewel het merendeel van de werknemers nog altijd dagelijks gebruik maakt van desktops zal de innovatie binnen Virtual Desktop Infrastructures vooral gericht zijn op het verbeteren van de beschikbaarheid van data en applicaties. Desktops worden meer en meer gezien als één van de applicaties die overal en altijd via ieder device beschikbaar moet zijn.

6. Managed Cloud Services worden de standaard
Waar een aantal jaren geleden ondernemingen terughoudend waren om de overstap te maken naar de cloud is het gebruik van managed cloud services binnen de meeste ondernemingen inmiddels de standaard geworden. Ten aanzien van managed cloud services zijn een drietal ontwikkelingen van belang:

  • Groeiende vraag naar cloud diensten die de IT-afdeling ontzorgen op het gebied van beheer. De eerste stap die hierbij veelal wordt genomen door ondernemingen is dat zij het beheer van hun infrastructuur uitbesteden
  • Backup en Disaster Recovery steeds vaker in de Enterprise cloud. Ondernemingen besteden steeds vaker backup en disaster recovery uit waarbij zij heldere SLA’s afsluiten met de managed cloud services provider om er zeker van te zijn dat bedrijfsgegevens te allen tijde veilig opgeslagen zijn. Een belangrijk voordeel van deze aanpak is bovendien dat zij zich hierbij geen zorgen hoeven te maken over benodigde capaciteit om data veilig op te slaan.
  • Private cloud services ter ondersteuning van primaire bedrijfsprocessen. De meeste ondernemingen kiezen in eerste instantie er voor om hun storage en infrastructuur omgeving in een private cloud af te nemen. Nadat zij hebben kunnen wennen aan het afnemen van private cloud diensten zie je dat in sommige markten organisaties daarna een overstap maken naar Enterprise cloud services ter ondersteuning van hun bedrijfsprocessen.
Het storage vakgebied is altijd in ontwikkeling en wordt  continu gedreven door hogere efficiency en betere performance, maar op dit moment zijn ondernemingen daarnaast ook op zoek naar manieren waarop zij de beheerlast van de IT-afdeling kunnen reduceren. De consumerization of IT heeft een enorme impact op het bedrijfsleven en het is niet verwonderlijk dat organisaties meer dan één jaar nodig hebben om deze veranderingen vorm te geven. Komend jaar zal op storagegebied vooral gericht zijn op het ontwikkelen en benutten van best practices en de adoptie van managed cloud services groeit verder.

Ties Beekhuis, CTO bij Proact

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Storage