In Control met Cloud Management

In Control met Cloud Management

In Control met Cloud Management

28-03-2013

In Control met Cloud Management


Het IT-landschap verandert; cloud is geen lege container meer, maar biedt meerwaarde indien voor een goede functionele invulling wordt gekozen. Cloud biedt u flexibiliteit, verkort provisioning tijden van applicaties en systemen en geeft gebruikers de mogelijkheid om meer zelf te doen. Dat is mooi, want gebruikers (of dit nou eindgebruikers, systeem- of applicatiebeheerders zijn), nemen geen genoegen meer met “Dat kan niet”. Als de eigen IT-organisatie niet kan leveren wat zij vragen, bestaat de kans dat gebruikers zelf buiten de deur gaan shoppen...Shadow IT is geboren. 

Van ‘gatekeeper’ naar ‘storekeeper’
De ontwikkelingen op het gebied van cloud, het succes van Bring Your Own Device en de verwachtingen die gebruikers hebben, zorgen er dan ook voor dat de rol van de IT-professional verschuift van ‘gatekeeper’ naar ‘storekeeper’. De tijd waarin de IT-afdeling voorzag in alle behoeften op het gebied van hardware, software, applicaties en data (alleen) uit het eigen datacenter, is voorbij. 

Als storekeeper is IT de enabler waarin gebruikers kunnen werken zoals ze willen waarbij IT zoveel mogelijk self service realiseert. Door gebruik te maken van de beschikbare data en applicaties binnen organsatie, gecombineerd met technologie uit nieuwe bronnen zoals
cloud, wordt een optimale werkomgeving gecreëerd voor alle gebruikers. 

Grip op IT

Om als storekeeper grip te houden op de IT, waarbij steeds meer acties en verantwoordelijkheden bij de gebruiker komen te liggen, zijn managementoplossingen nodig: Cloud Managementoplossingen. Cloud Management maakt IT 2.0 mogelijk en zorgt ervoor dat een statisch, tradioneel datacenter, wordt omgevormd naar een flexibel, autonoom en dynamisch datacenter. In dit nieuwe scenario wordt waar nodig tevens gebruik gemaakt van private, hybrid of public cloud. 

De 3 lagen van Cloud Management

Wanneer over cloud management wordt gesproken, zijn in eerste instantie drie lagen relevant. Deze lagen dragen bij in de realisatie van een dynamisch datacenter en het management van cloud resources:

  • Operationeel beheer zorgt voor in het in stand houden van de infrastructuur zoals deze nu bestaat. Wanneer er aanpassingen binnen de infrastructuur nodig zijn worden deze verzorgd door de tweede laag:
  • De laag voor configuratiebeheer. Binnen deze laag zitten ook de mogelijkheden voor self provisioning verpakt.
  • De derde laag heeft betrekking op geautomatiseerde beslissingen die genomen worden: analyse & orchestration. Oplossingen binnen deze laag zorgen ervoor dat het datacenter proactief in actie komt als er iets mis gaat. Daarnaast worden standaard taken zoveel mogelijk geautomatiseerd. 

Parallel hieraan zorgt Identity & Access Management voor de toegang, en User Environment Management voor configuratie, beheer, beveiliging en toewijzing van applicaties. De bestuurlijke laag geeft richting aan de toekomst van de infrastructuur. Wanneer vanuit het perspectief van de storekeeper naar Cloud Management wordt gekeken, kan geconcludeerd worden dat niet alle lagen altijd even relevant zijn. Indien u veel gebruik maakt van SaaS-oplossingen, ligt een groot deel van het operationeel beheer en orchestration bij de provider. Draait u zelf een dynamisch datacenter of private cloud, ligt dit uiteraard anders.
 
IT 2.0: Cloud Management als strategische factor
De rol van IT als storekeeper én het gebruik van private maar ook publieke bronnen, waarbij u in control blijft door Cloud Management goed te gebruiken, dragen bij in de realisatie van IT 2.0. Op deze manier wordt IT een service, en een strategische factor voor de organisatie!

Wat is uw visie? Ik kom graag met uw in contact! U kunt mij mailen via vbe@pqr.nl

Viktor van den Berg
Senior Consultant @PQRnl

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Cloud
Cloud