IP-videomarkt heeft goede outlook voor 2013

IP-videomarkt heeft goede outlook voor 2013

IP-videomarkt heeft goede outlook voor 2013

02-04-2013

IP-videomarkt heeft goede outlook voor 2013


De markt voor videobeveiligingssystemen groeit onverminderd door. Volgens de marktonderzoekers van MarketsandMarkets bereikt de mondiale markt in 2016 bij een gemiddelde jaarlijkse groei van 19 procent een omvang van ruim 25 miljard dollar

2013 wordt niet alleen een interessant jaar met betrekking tot de totale groei van de branche, maar waarschijnlijk ook het jaar waarin de analoge techniek in omzet wordt ingehaald door de digitale techniek, aldus de marktonderzoekers. Daar zijn dan ook voldoende redenen voor, want digitale technologie biedt duidelijke voordelen op het gebied van kwaliteit en de toegevoegde waarde van meer toepassingen.

De komende jaren gaan gebruikers profiteren van nieuwe technische ontwikkelingen. Naast de continu stijgende beeldkwaliteit bieden extra functies, zoals videoanalyse die al in de camerasoftware is geïntegreerd, meer toepassingsmogelijkheden. Die geeft hen namelijk belangrijke informatie voor het optimaliseren van processen en voor marketingdoeleinden, waaronder het tellen van bezoekersaantallen.

Ook gaan gebruikers hun aandacht in de toekomst minder op het product en meer op systemen en zelfs platformen richten. Voor fabrikanten betekent dit, dat ze klanten een technische oplossing moeten bieden die probleemloos schaalbaar is en aan individuele eisen is aan te passen. Bovendien moeten ze toekomstbestendig zijn. Oftewel dat 'oude modellen' met updates van nieuwe functies te voorzien zijn. Hiervoor is een zekere productintelligentie nodig.

Behalve de techniek worden twee andere aspecten belangrijker: de economie en ecologie. Er zal meer naar 'return on investment' worden gekeken bij het evalueren van nieuwe beveiligingsoplossingen. De mondiale economie staat voor grote uitdagingen: staatsschulden, vertrouwenscrisis in de financiële sector, onzekerheid in het Midden Oosten en ook natuurrampen vormen risico's voor de wereldconjunctuur. Dit maakt dat er kritischer op wordt gelet of bepaalde investeringen echt nodig zijn.

Voor videobeveiligingssystemen leidt de economische ontwikkeling tot de vraag: "moet ik echt in een nieuw systeem investeren als de huidige installatie nog werkt en wellicht nog twee jaar meegaat?". Op korte termijn vanuit de investering bezien, zal het antwoord al snel 'nee' zijn. Maar ondernemers moeten meer op de lange termijn gaan denken en de 'total cost of ownership en kwaliteitafhankelijke meerwaarde in hun overweging gaan meenemen.

Dankzij de combinatie van hoge resolutie digitale technologie en andere innovatieve systeemaspecten, zoals een decentraal concept en hemisferische camera's, kunnen bedrijven nu al kostenvoordelen behalen. Daardoor kunnen zij op de langere termijn, in vergelijking met bestaande analoge of standaard IP-oplossingen, aanzienlijke kosten besparen en op die manier toch een snelle 'return on investment' realiseren.

In deze tijd van omschakeling naar duurzame energie hebben leveranciers ook te maken met een stijgende vraag naar 'groene' beveiligingssystemen. Fabrikanten van beveiligingssystemen moeten zich daarom tevens bezighouden met onderwerpen als lage bedrijfskosten, laag stroomverbruik en het overbodig maken van bekabeling door gebruik te maken van nieuwe netwerktechnieken.

Kortom, de IP-videomarkt staat voor grote uitdagingen. Die moeten echter geen belemmering, maar een aansporing zijn. Een aanhoudend positieve marktbenadering biedt immers grote kansen. Zo kunnen met een goede strategie zowel fabrikanten als klanten profiteren van innovatieve en op nieuwe eisen afgestemde oplossingen.

Dr. Magnus Ekerot, CSO van Mobotix

   

Terug naar nieuws overzicht