Reseller moet MKB behoeden voor uitval bedrijfsapplicaties

Reseller moet MKB behoeden voor uitval bedrijfsapplicaties

Reseller moet MKB behoeden voor uitval bedrijfsapplicaties

21-05-2013

Reseller moet MKB behoeden voor uitval bedrijfsapplicaties

Iedere onderneming, groot of klein, ondersteunt haar bedrijfsprocessen met tal van applicaties zoals een mailomgeving, een ERP-systeem, een Unified Communications (UC)-applicatie of een extranet portaal voor medewerkers en klanten. Dit is zonder twijfel een aanwinst voor de organisatie in het vereenvoudigen en aansturen van werkzaamheden, maar tegelijkertijd brengt het een enorme afhankelijkheid met zich mee.

Want wat als de mailserver uitvalt of de UC-applicatie ontoegankelijk wordt? Medewerkers kunnen hun werkzaamheden niet meer uitvoeren en klanten kunnen de organisatie niet bereiken, waardoor contactmomenten verloren gaan. De kans dat dit zal gebeuren is niet bepalend, maar de risicofactor is dat wel: kan de organisatie zich het risico van uitval permitteren wetende dat een uitval enorme schade tot gevolg kan hebben?

Voor grotere organisaties is de keuze tussen schaderisico of investeren in applicatiebeschikbaarheid eenvoudig gemaakt. Daarbij beschikken ze vaak over een complete IT-afdeling welke systemen continu kan monitoren en direct kan ingrijpen bij calamiteiten. Maar hoe zit dat bij het MKB?

Kleinere organisaties zonder IT-afdeling of specialistische kennis zijn afhankelijk van hun software- en hardware-leveranciers of hun dienstverleners die hun diensten via de cloud aanbieden. Deze gesprekspartners zijn precies diegenen die hun klanten zouden moeten informeren over en behoeden voor uitval van applicaties. Vaak weet de klant namelijk niet dat er behoefte is aan betere beschikbaarheid. Het is de verantwoordelijkheid van de reseller om tijdig in te grijpen voordat de klant de nadelen gaat voelen van downtime.

Specifiek voor het MKB zijn diverse kosteneffectieve oplossingen denkbaar voor het garanderen van server uptime en applicatiebeschikbaarheid, waaronder Application Delivery Controllers (ADC) en Load Balancers van bijvoorbeeld KEMP. Met een te verantwoorden investering zorgen deze oplossingen voor een hoge beschikbaarheid: applicaties kunnen gespreid worden over meerdere fysieke servers. Bij uitval van servers of de hierop aanwezig applicaties worden gebruikers automatisch omgeleid naar andere servers met daarop dezelfde applicaties.

Bij de klant vormt zich pas een behoefte aan ADC-oplossingen als het al te laat is. Een eenvoudige vraag zoals "welke applicaties zijn kritisch voor uw bedrijfsvoering en moeten altijd beschikbaar zijn?" leidt vaak tot een hoop gespreksstof. Mijn advies aan resellers is dan ook om niet alleen een rol te spelen bij de inrichting van de IT-omgeving, maar ook om de verantwoordelijkheid te nemen voor de continuïteit hiervan. Dit is de beste manier om voor lange termijn een relatie te ontwikkelen én te behouden met de klant.

Ricardo Redert, Product Marketing Manager, GO Connect

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Telecom