Partnerkanaal: pak je kansen met big data

Partnerkanaal: pak je kansen met big data

Partnerkanaal: pak je kansen met big data

29-05-2013

Partnerkanaal: pak je kansen met big data


Big data is hot. Big data is een big topic. Geen seminar, vakblad of whitepaper kan voorbij aan de goudmijn aan informatie waarover bedrijven en organisaties kunnen beschikken. ‘Kunnen’, want big data mag dan hot zijn in het hype-circuit, in de praktijk zijn er nog weinig organisaties die data echt analyseren. Dat is jammer, want big data biedt in combinatie met Business Analytics (BI) interessante kansen. Niet alleen voor grote ondernemingen, ook kleine organisaties kunnen er hun voordeel mee doen. Juist omdat de kansen van big data in combinatie met BI niet zozeer liggen in het creëren van nieuwe business, als wel in het optimaliseren van lopende processen.

Uit een recent onderzoek naar de mogelijkheden van big data en BI, uitgevoerd door de TechAmerica Foundation, blijkt dat Amerikaanse overheidsorganisaties op jaarbasis zo’n tien procent op de kosten kunnen besparen door via real-time analytics verspilling bloot te leggen. Ook het aantal sterfgevallen in ziekenhuizen kan substantieel teruggedrongen worden. Door de inzet van predictive analyses is de criminaliteit fors in te dammen.

Het is niet lastig meer toepassingen te bedenken, ook buiten de overheid. Via big data en BI worden logistieke ketens geoptimaliseerd, worden uit social media allerlei tendensen gedestilleerd, worden research-projecten enorm versneld, perfectioneren grootwinkelbedrijven en detailhandelaren hun voorraadbeheer, en ga zo maar door. En dat spreekt ondernemers aan

Als de voordelen zo evident zijn, hoe kan het dan dat de combinatie big data-BI in de praktijk nog zo beperkt wordt toegepast? Daar zijn twee belangrijke oorzaken voor. Op het vlak van bescherming van privacy is nog een aantal zaken niet helder en dat maakt bedrijven terughoudend. Onlangs kwamen banken snel op hun plannen terug om pinpasgegevens aan commerciële partijen ter beschikking te stellen, omdat niet ondubbelzinnig vaststaat dat de data niet tot personen te herleiden is.

Een tweede oorzaak is dat er rond big data - BI momenteel een kip-ei situatie bestaat. Er komen weliswaar steeds meer technieken beschikbaar, maar de vertaling naar concrete toepassing is voor veel bedrijven lastig te maken.

Op dat vlak liggen er concrete uitdagingen voor de ketenpartners. Zij kennen immers de klanten én hun business en zijn daarom als geen ander in staat om dedicated big data - BI toepassingen voor deze afnemers te ontwikkelen. Op dit nog grotendeels onontgonnen terrein liggen enorme kansen. Want waar gebruikers van ‘big data - BI substantieel kunnen besparen, verdienen aanbieders van concrete toepassingen er fors aan. Niet voor niets stellen de diverse marktanalisten dat de uitgaven aan big data-toepassingen de komende jaren enorm zal stijgen. Bedrijven die daarvan willen profiteren, moeten nu hun kansen pakken.

Marcel Groenenboom, Director General Business & Channels bij SAP Nederland


Terug naar nieuws overzicht

Tags

Big Data