Systeemintegrators kunnen zich meer focussen op open source en open api’s

Systeemintegrators kunnen zich meer focussen op open source en open api’s

Systeemintegrators kunnen zich meer focussen op open source en open api’s

15-09-2013

Systeemintegrators kunnen zich meer focussen op open source en open api’s


Organisaties zijn op zoek naar middelen voor groei, maar het onzekere economische klimaat en krimpende IT-budgetten maken dit bijzonder lastig. Open source software en open api’s kunnen daar bij helpen door de IT-kosten te verlagen en daarnaast een vrijere en meer flexibele IT-omgeving te creëren. Systeemintegrators die zich onvoldoende of niet specialiseren in deze oplossingen missen grote economische kansen.  

Iedereen in de hedendaagse IT-wereld moet roeien met de riemen die hij heeft. Het credo ‘doe meer met minder’ gaat helaas niet altijd op, met name bij bedrijven die hun IT gestandaardiseerd hebben met gesloten of propriëtaire oplossingen. Systeemintegrators die zich specialiseren in open source en open api’s bieden hun klanten enorme voordelen doordat zij een veel breder productaanbod kunnen aanbieden. Daarnaast zijn zij in staat een breed scala van systemen aan elkaar te koppelen, wat met gesloten oplossingen onmogelijk zou zijn. 

Verbreding portfolio
Steeds meer systeemintegrators kiezen ervoor om hun productportfolio te verbreden. Op die manier kunnen zij hun klanten tegemoet komen met een veel diverser productaanbod met verschillende prijs- en licentiemodellen. Deze verbreding lijkt te rechtvaardigen door een ontwikkeling die al enkele jaren in de markt gaande is, namelijk dat ook softwareleveranciers hun productaanbod steeds verder uitbreiden. Met hun oplossingen en diensten proberen ze hun aanwezigheid in de IT-infrastructuren van bedrijven te vergroten, waarmee de afnemer steeds afhankelijker wordt van de softwareleverancier. Die bedrijven worden verleid doordat zij nu bij dezelfde leverancier veel meer geïntegreerde oplossingen kunnen afnemen. Ook al heeft deze situatie voordelen, de nadelen zijn wellicht groter. Met name de afhankelijkheid van de softwareleverancier, ofwel vendor lock-in, is een ernstig probleem voor de toekomst. Het beperkt bedrijven om hun IT op termijn aan te passen, of er op verder te bouwen buiten het productaanbod van hun dienstverlener. Open source software biedt die flexibiliteit wel, waardoor bedrijven de mogelijkheid houden voor dynamische groei en innovatie van hun IT-infrastructuur. 

Complete suites
Ook bij de leveranciers van open source software is een verdere consolidatie van oplossingen in productsuites zichtbaar. Het verschil ten opzichte van propriëtaire oplossingen is dat deze suites het keuze-aanbod niet beperken. Of het nu gaat om besturingssystemen, cloud, middleware, virtualisatie, storage of applicatielagen, altijd ondersteunen deze suites open standaarden en open api’s. Bedrijven krijgen in feite meer voor minder en worden daarnaast niet beperkt in hun keuze voor software en systemen.  Uit het Future of Open Source onderzoek dat in april 2013 werd gepubliceerd door Black Duck Software blijkt dat 62 procent van de respondenten denkt dat binnen vijf jaar 50 procent van de gebruikte bedrijfssoftware open source zal zijn. Als belangrijkste redenen worden kwaliteit, vrijheid van vendor lock-in en beveiliging genoemd. Daarnaast heeft open source software een steeds grotere rol bij de ondersteuning van virtualisatie en Big Data. Een goed voorbeeld is Hadoop, het open source framework voor het verwerken van Big Data workloads, dat inmiddels onmisbaar is geworden in de wereld van Big Data. Dat is deels te danken aan de open source subscription, maar vooral aan het gebruik van open api's en open standaarden, wat Hadoop het beste en meest efficiënte model maakt voor data management. Het feit dat de tien grootste e-commerce handelsondernemingen en banken vandaag de dag open source oplossingen gebruiken mag als een duidelijk bewijs gelden voor de professionaliteit en stabiliteit.

Open strategie
Veruit de meeste bedrijven gebruiken in meer of mindere mate open source software in hun IT-infrastructuur. Volgens het Future of Open Source onderzoek is de belangrijkste reden in de eerste plaats het verlagen van IT-kosten, gevolgd door Big Data, interoperabiliteit, cloud en security. In de praktijk blijkt echter dat de meeste van deze bedrijven nog geen strategie hebben ontwikkeld rondom deze technologie, terwijl ze daar juist zoveel voordeel uit kunnen halen. Er is daarom een belangrijke taak weggelegd voor softwareleveranciers, retailers, distributeurs en in het bijzonder systeemintegrators en consultancy bedrijven om in dit gat te springen. Als zij investeren in kennis over open source technologie en dit uitdragen aan hun klanten, kunnen zij hen helpen om duurzame bedrijfsstrategieën te definiëren waarmee ze kunnen innoveren en hun bedrijfsresultaten verbeteren. Op die manier voegen zij  waarde toe aan de bestaande IT van hun klanten en kan technologie veranderen in oplossingen. Als de betrouwbaarheid van open source oplossingen niet meer bewezen hoeft te worden, waarop wacht de markt dan nog?

Strategisch belang
De IT-wereld is aan grote veranderingen onderhevig, wat mede wordt afgedwongen door krimpende IT-budgetten en een onzekere economische situatie. Voor organisaties is het van levensbelang dat zij zich realiseren dat open source software en open api’s van groot strategisch belang kunnen zijn voor hun toekomst. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor systeemintegrators. Zij moeten er voor zorgen dat zij de kennis en expertise in huis hebben om hun klanten van de juiste informatie over open source oplossingen te voorzien om de volgende stap te maken. Dat is in het voordeel van de klant, maar zeer zeker ook van de systeemintegrators zelf.

Claudia Crawfurd, Sales Manager Partner & Alliances Benelux bij Red Hat

 

Terug naar nieuws overzicht