Wat partners van ons mogen verwachten

Wat partners van ons mogen verwachten

Wat partners van ons mogen verwachten

06-09-2013

Wat partners van ons mogen verwachten


Het zal geen verrassing zijn dat wij bijzonder veel waarde hechten aan onze relaties met de partners. We verwachten veel van hen. Tegelijk vinden we dat zij ook wel wat van ons mogen  verwachten. Zoals een flink aantal evenementen, waar zij ook echt wat aan hebben.

Om te beginnen willen we onze partners op elk gebied zo goed mogelijk ondersteunen. Voor het partnerkanaal hebben we daarom  een groot aantal Cisco-mensen opgelijnd, zeker vergeleken met andere technologieleveranciers. Het gaat ook om een breed scala aan experts: van account managers tot productspecialisten en van system engineers tot specialisten die alles weten over onze architecturen en daarvan de ins en outs kunnen overbrengen. Zij staan onze partners bij.

Verder organiseren we een aantal partnerevenementen. Neem de traditionele nieuwjaarsborrel voor de partners. Tijdens dit evenement bespreken wij de strategie van Cisco voor het komende jaar samen met de bedrijfstop van onze partners. Na afloop weten zij waar ze aan toe zijn, waar we staan en wat ze van Cisco kunnen verwachten Dan organiseren we elk kwartaal een reviewmeeting met onze toppartners, volledig gericht op . overleg over de verkoop- en marketing resultaten van de partner. We zoomen in op de prestaties op het gebied van de verschillende Cisco-architecturen en we praten over de marktbenadering. Tijdens deze meeting komt alles wat betrekking heeft op de commerciële kant van de partnerrelatie aan de orde.

Als we een vooruitblik geven op de plannen van Cisco, hoort daar natuurlijk ook een terugblik op het afgelopen jaar bij. En die is er ook en wel in het voorjaar, het derde kwartaal van ons boekjaar (het boekjaar van Cisco eindigt op 28 juli. Voor dit evenement nodigen we wederom de bedrijfstop uit van onze partners. Deze terugblik wordt zeer gewaardeerd, wat wel blijkt uit het feit dat 99% van de partners die worden uitgenodigd daadwerkelijk komt. Die hoge opkomst wordt ongetwijfeld gestimuleerd doordat we op dit evenement uit blijk van erkentelijkheid voor onze beste partners awards toekennen. Voor de partners is het bovendien een erg nuttig evenement om te… netwerken.

We willen natuurlijk de medewerkers van onze partners niet vergeten. Zij  hebben allemaal hun steentje bijgedragen aan de resultaten. Elk jaar, rond de afsluiting van het boekjaar organiseren we voor hen de Beach Party, een feest waar ’ruim 900 mensen op afkomen. En letterlijk iedereen die we uitnodigen komt! De belangstelling voor de Beach Party is zo groot dat we de inschrijving gefaseerd moeten doen. In no time was het volgeboekt!

Zoals gezegd vragen we veel van onze partners en steken veel energie in onze relatie. Het uiteindelijke doel is dat we elkaar gemakkelijker kunnen vinden, en uiteraard, uiteindelijk samen goed zaken kunnen doen. Dat zijn niet alleen mooie intenties en doelstellingen, we meten ook. De ‘partner satisfaction’ van de Nederlandse partners is de hoogste in Europa! Ik denk dat deze score aangeeft dat de partners onze inspanningen belangrijk vinden en waarderen.

Daarom blijft voor het komende boekjaar onze aanpak van de partnerevents ongewijzigd en blijven we met de zelfde inzet en passie onze partners bijstaan. En vergeet niet dat het een van onze doelstellingen is om het ook leuk te maken voor de partners.

Fred Gerritse, Director Partner Business Organization van Cisco Nederland


Terug naar nieuws overzicht

Tags

Netwerken