IT-Medewerkers met architectuur specialisatie moeilijkst vindbaar

IT-Medewerkers met architectuur specialisatie moeilijkst vindbaar

IT-Medewerkers met architectuur specialisatie moeilijkst vindbaar

02-08-2012

IT-Medewerkers met architectuur specialisatie moeilijkst vindbaar


Uit onderzoek van neomax onder 197 IT-managers in Nederland, blijkt dat IT-managers het meest moeite hebben met het vinden van externe specialisten op het gebied van architectuur. Op de vraag of IT-managers het moeilijk vinden om op een specifiek functiegebied externen te vinden, krijgt architectuur, op een schaal van 1 tot 5 (zeer moeilijk), gemiddeld een 3,12. Op de tweede en derde plek staan integratie (3,1) en informatiemanagement (3). Externe systeem- en netwerkbeheerders zijn voor de IT-managers het minst moeilijk te vinden.

Stephan Bosman, directeur van neomax. “De resultaten uit dit onderzoek komen overeen met de berichtgeving over het verwachte tekort aan hoogopgeleide IT’ers. Bij neomax focussen wij ons vooral op het detacheren van helpdeskmedewerkers en IT-beheerders."
 
Onderzoek
Neomax heeft onderzoek gedaan onder 197 IT-managers in Nederland. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de manier waarop IT-managers omgaan met de inzet van externe werknemers. Waarom en voor welke functies werken IT-managers met externen? En wie is verantwoordelijk voor het selecteren van de juiste medewerkers? Een deel van de resultaten is verwerkt in een whitepaper over de rol van de flexibele schil binnen IT. Deze whitepaper is te downloaden via http://neomax.nl/whitepapers/.


Door: Witold Kepinski  

Terug naar nieuws overzicht