IT-bedrijf in MKB komt moeilijk aan krediet

IT-bedrijf in MKB komt moeilijk aan krediet

IT-bedrijf in MKB komt moeilijk aan krediet

15-08-2012

IT-bedrijf in MKB komt moeilijk aan krediet


ICT-bedrijven krijgen minder makkelijk krediet dan voor de crisis. Dat blijkt uit de ICT~Kwartaalmonitor van ICT~Office. Voor ICT-bedrijven met minder dan 200 medewerkers geldt zelfs dat bijna twee op de drie moeilijkheden ondervindt bij het verkrijgen van krediet. Voorals het ICT-MKB ondervindt dus hinder van de moeilijkere kredietverstrekking. Uit het themakatern bedrijfsfinanciering is verder op te maken dat ruim 50 procent van de ICT-bedrijven met belangstelling krijgt naar de mogelijkheden van crowdfunding.

Recent onderzoek van het Ministerie van EL&I laat zien dat voor het eerst sinds de crisis van 2008 de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf niet meer groeit. Kredietverlening tot 250.000 euro is over de jaren 2010-2011 zelfs gekrompen. Meer dan de helft van de bevraagde ICT-ondernemers stelt dat zij zelf of hun collega's ook merken dat het verkrijgen van krediet sinds de crisis van 2008 (steeds) lastiger wordt, antwoordt meer dan de helft van de ICT-ondernemers bevestigend. Gevraagd waar ICT-bedrijven hun krediet vandaan halen, geeft één op de drie aan banken te gebruiken als voornaamste kredietverstrekkers.

Eigen geld
Opvallend is dat van de bedrijven met minder dan 200 medewerkers in dienst, slechts 25 procent krediet bij de bank verkrijgt, terwijl dit voor grotere bedrijven met meer dan 750 medewerkers 50 procent is. Banken spelen in de ICT-sector dus nog altijd een grote rol op het gebied van kredietverlening, maar de OESO stelt dat groei van kredietverstrekking in Nederland in de nabije toekomst niet bij banken vandaan zal komen. Er moet daarom gezocht worden naar alternatieve financieringsvormen. Gevraagd welke opties kansrijk zijn voor de ICT-sector spreekt meer dan de helft van de bedrijven over het inbrengen van 'eigen geld' en het aanboren van 'durfkapitaal' als kansrijke opties. Een derde noemt 'angel investors' die met eigen geld in een bedrijf investeren.

Crowdfunding
Crowdfunding, via internet een grote groep mensen benaderen voor een financiële bijdrage, is één van de nieuwste trends in het aantrekken van kapitaal. In het buitenland halen vooral internetstartups op deze wijze soms enkele miljoenen op. Uit het themakatern van de ICT~Kwartaalmonitor over bedrijfsfinanciering blijkt dat ruim de helft van de ICT-bedrijven enthousiast is over crowdfunding. Wel is er behoefte aan meer informatie over het fenomeen. Met het oog op het succes buiten Nederland valt hier nog een wereld te winnen, aldus de ICT~Kwartaalmonitor.

Door: Witold Kepinski

Terug naar nieuws overzicht