Groei van Nederlandse markt voor document- & contentmanagement en informatielogistiek
03-10-2012

Groei van Nederlandse markt voor document- & contentmanagement en informatielogistiek


Oplossingen en diensten op het gebied van document- & contentmanagement en informatielogistiek doen het erg goed in Nederland. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse businessbarometer van Strategy Partners Nederland. Ruim 72% van de ondervraagde bedrijven in deze sector geeft aan in de eerste helft van 2012 meer omzet en marge te hebben gerealiseerd dan in dezelfde periode in 2011. Voor de tweede helft van 2012 verwacht 89% van de respondenten een omzetgroei. En ook de verwachtingen voor 2013 zijn bijzonder positief.

Vanaf 2009 peilt Strategy Partners ieder halfjaar de actuele businessresultaten en verwachtingen in de diverse marktsegmenten van de Nederlandse document- & contentmanagement en informatielogistieke markt. De meest recente businessbarometer laat optimistische cijfers zien. “De resultaten die de onderzochte bedrijven rapporteerden zijn wederom gemiddeld beter dan in de generieke IT-markt”, concludeert Hans Kaashoek, managing partner van Strategy Partners Nederland.

Groei 
Bijna driekwart van de bedrijven kende in de eerste helft van 2012 een absolute omzetgroei ten opzichte van dezelfde periode in 2011. Kostenbesparende maatregelen die al in 2010 waren ingevoerd bleken in 2011 gecontinueerd. Mede daardoor kon 73% van de ondervraagde bedrijven ook een procentuele margegroei rapporteren. De beste resultaten werden gerealiseerd, en verwacht, in het segment internationale Enterprise Content Managementsoftware, de sectoren documentcapture en informatieacquisitie en bij leveranciers van Invoice Processing- en Purchase-to-Pay-oplossingen. Hans Kaashoek: “De bedrijven die een omzetterugval rapporteerden, hadden ook te maken met een margedaling. Dat lijkt te wijten aan de prijsdruk op uurtarieven en kortingen op software.”

Verwachtingen
De verwachtingen voor de tweede helft van 2012 zijn optimistisch. 89% van de bedrijven denkt een positieve (0-+10%) tot zeer positieve (+10%) omzetontwikkeling te realiseren en 91% is positief tot erg positief over de verwachte margeontwikkeling. Bijna alle bedrijven denken in 2013 een omzetgroei te realiseren. Slechts 2% verwacht in dat jaar een omzetdaling ten opzichte van 2012. Hans Kaashoek: “Eind 2011 was de algemene verwachting dat de economische recessie wel voorbij zou zijn en dat de geplande projecten en bestedingen in 2012 gewoon door konden gaan. Er was zelfs een groot optimisme over de groei in 2012. Gedurende het jaar zijn de verwachtingen toch enigszins bijgesteld. Maar samenvattend kunnen we stellen dat de markt voor document-, content- en informatielogistieke oplossingen en diensten in Nederland zich positief blijft ontwikkelen.”

Het onderzoek van Strategy Partners is gebaseerd op actuele informatie van de in de diverse marktsegmenten actieve bedrijven. In totaal namen 46 aanbieders van producten en diensten met een minimale omzet van 1 miljoen euro deel. Gevraagd werd naar de procentueel betere of slechtere werkelijke prestatie van de onderneming of de businessunit over de afgelopen periode. Dit werd aangevuld met de verwachte betere of slechtere prestatie voor het komende halfjaar, het gehele huidige jaar en het gehele daarop volgende jaar. Dat geldt voor zowel de omzet als de marge.

  

Terug naar nieuws overzicht