Stijgende ICT-kosten per werkplek bij GGZ-instellingen

Stijgende ICT-kosten per werkplek bij GGZ-instellingen

Stijgende ICT-kosten per werkplek bij GGZ-instellingen

07-12-2012

Stijgende ICT-kosten per werkplek bij GGZ-instellingen


De integrale ICT-kosten per werkplek zijn voor GGZ-instellingen het afgelopen jaar gestegen naar € 3.597,- per werkplek. Ten opzichte van vorig jaar is dit een stijging van 7%. Toen waren de integrale ICT-kosten € 3.367,- per werkplek. Daarmee komt het kostenniveau dit jaar overeen met gemiddeld 4,2% van de totale omzet. 

De kostenstijging laat zich verklaren door de stijgende kosten voor datacommunicatie en ICT-personeel. Dit blijkt uit de jaarlijkse ICT Benchmark GGZ van M&I/Partners. Deze benchmark is dit jaar voor de derde keer georganiseerd. 

Trends in de ICT-kosten 
De kosten voor datacommunicatie laat over de jaren heen een forse stijging zien. De GGZ kent van oudsher een groot aantal locaties. Op al deze locaties bevinden zich IT-componenten die met elkaar verbonden moeten worden. Door het grotere belang aan continuïteitsgaranties (bijvoorbeeld door server based computing en VOIP) stijgen de totale datacommunicatiekosten.  

De grootste kostenobjecten blijven echter personeel en software. Ze zijn samen goed voor 63% van de ICT-kosten. Bij de personeelskosten zijn de meeste kosten gerelateerd aan werkzaamheden voor technisch beheer (22% van de personele kosten) gevolgd door functioneel beheer en projectuitvoering (ieder 16% van de personele kosten). Een stijging van de laatste twee is de verklaring voor de stijging van de personeelskosten.  

Wat betreft de softwarekosten is bij de GGZ-instellingen een aanzienlijk deel bestemd voor het ZIS/EPD (24% van de softwarekosten). Dit aandeel wordt steeds groter. De licentiekosten voor besturingssystemen en licenties voor kantoorautomatisering volgen de kosten voor het ZIS/EPD op.  

Verder wees de benchmark uit dat de afschrijvingen ten opzichte van de exploitatiekosten over de jaren heen zijn teruggelopen. GGZ-instellingen stellen onder druk van bezuinigingen investeringen uit waardoor het afschrijvingsniveau afneemt en door onderhoud de exploitatiekosten stijgen. Het uitstellen van noodzakelijke investeringen zal echter de komende jaren leiden tot een forse stijging van investeringen. Er moet immers een inhaalslag worden uitgevoerd.  

Meer >> www.ictbenchmark.nl


Terug naar nieuws overzicht

Tags

Financieel