Onduidelijkheid over interfaces is bottleneck voor modernisering mainframe-applicaties
01-03-2013

Onduidelijkheid over interfaces is bottleneck voor modernisering mainframe-applicaties


Om het moderniseringstraject van mainframe-applicaties succesvol te laten verlopen, is het van belang om compleet inzicht te hebben in het applicatieportfolio alvorens de feitelijke modernisering uit te voeren. In de praktijk vormt, in de analyse-fase, de inventarisatie van de bestaande interfaces tussen verschillende applicaties vaak de bottleneck.

Dat stelt Micro Focus, softwareleverancier op het gebied van modernisering, testen en management van enterprise applicaties, op basis van haar ervaring met moderniseringstrajecten. Naast inzicht in de bestaande interfaces, onderscheidt Micro Focus nog zes andere succesfactoren voor het moderniseringstraject.

  • Zorg voor een compleet inzicht in het applicatieportfolio. Naast de inventarisatie van interfaces is het van belang om de functionaliteiten en technologieën in kaart te brengen. Bepaal welke geschikt zijn voor modernisering.
  • Stel duidelijke en volledige requirements op, te beginnen bij het antwoord op de vraag: Wat wil je bereiken? Door requirements goed op orde te hebben, wordt richting gegeven aan het moderniseringstraject. Vervolgens wordt de aanpak bepaald en wat daarvoor nodig is.
  • Bepaal vroegtijdig de testdoelstellingen. Des te vroeger deze bepaald zijn, des te eerder je kunt testen en anticiperen op bugs.
  • Voorkom eilandjes van verschillende experts en denken in hokjes. Tijdens een moderniseringstraject is het van belang dat er verder gekeken wordt dan de eigen expertise en verantwoordelijkheid om een goed werkend geheel tot stand te brengen. Dit wordt bemoeilijkt doordat meerdere ontwikkelaars op verschillende manieren met uiteenlopende tooling aan een applicatie werken. Communicatie is daarom het sleutelwoord tijdens het gehele moderniseringstraject.
  • Breng de testomgeving en beperkingen in testmogelijkheden in kaart. Doordat inzichtelijk is wat de testcapaciteit is, kan indien nodig een tweede plan getrokken worden bijvoorbeeld als blijkt dat er onvoldoende capaciteit is om schaduw te draaien.
  • Zorg voor een fall-back scenario. Als er in productie toch onvoorziene fouten in de applicaties optreden, dan kan een beroep gedaan worden op het fall-back scenario. Er kan dan teruggevallen worden op een andere versie, zodat de business door gaat en ondertussen aan een oplossing kan worden gewerkt.

“Vanaf de opdracht aan IT om te moderniseren, verdelen we het moderniseringstraject in vier fases: analyse, ontwikkelen, testen en in gebruik nemen”, aldus Huib Klink (foto), Senior Consultant/Presales bij Micro Focus. “Heel gewoon en bekend bij normaal onderhoud en bij nieuwbouw, maar vreemd genoeg niet altijd onderkend bij modernisering. Door deze fases bewust te doorlopen, breng je structuur in het moderniseringstraject en ondervang je onvoorziene zaken. Je zou je kunnen afvragen waarom dan toch nog een fall-back scenario? Het antwoord op deze vraag is eenvoudig. Better safe then sorry.”

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Software
Software