'Softwareuitgevers laten omzet liggen'
22-03-2013
Deel dit artikel:

'Softwareuitgevers laten omzet liggen'

SafeNet, speler in databeveiliging en softwarecommercialisering, en de Software & Information Industry Association (SIIA) presenteren de resultaten van een gezamenlijk onderzoek onder meer dan zeshonderd softwareontwikkelaars en bijna tweehonderd gebruikers van zakelijke software.

Het onderzoek toont aan dat ontwikkelaars nog steeds worstelen met de vraag hoe zij hun intellectueel eigendom het best beschermen zonder de bedrijfsvoering te verstoren. Doordat ontwikkelaars niet de juiste licentiemodellen en beveiliging implementeren als basis van hun activiteiten, zien zij omzet wegvloeien. Hun winstgevendheid daalt en de risico’s voor hun merk en reputatie nemen toe.

De respondenten noemden inflexibele licentiemodellen, onvoldoende beschermingsmogelijkheden voor software en inadequate operationele procedures als belangrijkste beperkingen om volledig profijt te halen uit software, het intellectueel eigendom te beschermen en softwarecommercialisering volledig in hun businessmodel te integreren.

Belangrijke uitkomsten van het onderzoek:

· Een op de twee onderzochte uitgevers (53 procent) zegt dat men meer omzet zou halen uit zijn software als men over meer licentieflexibiliteit zou beschikken.· Bijna een op de twee (48 procent) software-uitgevers geeft toe dat diefstal van intellectueel eigendom door concurrenten een belangrijke impact heeft op zijn bedrijf.· Naast problemen op het gebied van licenties en piraterij geeft bijna een op de twee software-uitgevers (46 procent) aan dat het slecht functioneren van zijn backoffice een significante impact heeft op de organisatie. Bijna twee op de drie software-uitgevers (zestig procent) geven toe dat zij moeite hebben met licentieprocessen in hun backoffice.

“Deze onderzoeksresultaten onderstrepen de enorme behoefte bij softwareontwikkelaars aan een nieuwe benadering en uitvoering voor wat betreft hun softwarecommercialiseringsstrategieën”, zegt Prakash Panjwani, senior vicepresident van SafeNet. “Ontwikkelaars hebben oplossingen nodig, die inspelen op de vier kernelementen van softwarecommercialisering: effectieve packaging, toegangs- en compliance-controle, backofficeautomatisering en -beheer, en gebruiksmonitoring. Door te kiezen voor een complete aanpak voor softwarecommercialisering, beschermen organisaties niet alleen hun bedrijfskritische intellectueel eigendom tegen piraterij en reverse engineering, maar stimuleren ze ook de omzet en de winstgevendheid.”

Omslagpunt voor licentiemodellen
Meer dan de helft van de ondervraagde software-uitgevers (53 procent) gaf aan omzet te verliezen door de beperkte flexibiliteit van licentiemodellen. Daarnaast geeft 61 procent van de uitgevers toe dat men worstelt met de prijsbepaling en packaging van applicaties op feature-niveau. Bijna de helft van de respondenten (49 procent) erkent dat het opnieuw packagen van oplossingen zonder tussenkomst van engineering een uitdaging vormt. Ook worstelen zij met de ondersteuning van door klanten gevraagde licentiemodellen. Gezien de problemen waar uitgevers voor staan, is het niet verwonderlijk dat inflexibele licenties als belangrijkste softwarelicentiepijnpunt werden genoemd door een derde (35 procent) van de eindgebruikers.

Omzet en merkreputatie steeds meer onder druk
Naast problemen op het gebeid van licenties en flexibiliteit geeft bijna de helft van de respondenten aan dat het gebrek aan controle op zijn software een belangrijke factor is voor omzetverlies. 48 procent van de softwareuitgevers denkt dat diefstal van intellectueel eigendom door concurrenten een belangrijke impact heeft op het bedrijf; 42 procent denkt dat verlies van omzet door piraterij een belangrijke impact heeft. Dit resultaat is niet opmerkelijk, aangezien zeventig procent van de respondenten aangeeft te worstelen met het voorkomen van piraterij, 63 procent met bescherming tegen reverse engineering, en 51 procent met het tegengaan van codemanipulatie.

De antwoorden van eindgebruikers rechtvaardigen zorgen over de zakelijke impact van softwaremisbruik. Meer dan zestig procent van de respondenten zegt dat er in zijn organisatie in het afgelopen jaar niet-gelicenseerde software in gebruik is geweest. Dit gedrag lijkt versterkt te worden door software-uitgevers. 74 procent daarvan zegt weliswaar bezorgd te zijn dat zijn software misbruikt wordt, maar slechts 58 procent zet licentie-compliance-middelen in en slechts 46 procent gebruikt tools voor bescherming van intellectueel eigendom.

Disfunctioneren van backoffice leidt tot operationele inefficiëntie en omzetverlies
In het verleden lag het accent in de discussie over omzetverlies in de softwaresector op piraterij. Nu de sector zich verder heeft ontwikkeld, zien software-uitgevers ook nieuwe omzetproblemen. 46 procent van de uitgevers zegt dat het slecht functioneren van de backoffice een belangrijke impact heeft op zijn activiteiten. Dat is in lijn met de uitkomst dat bijna zestig procent toegeeft te worstelen met licentieprocessen in de backoffice. Slechts 31 procent van de respondenten zegt te werken met geïntegreerde entitlement management-processen. Meer dan de helft van de uitgevers noemt als operationele uitdagingen: genereren van entitlement management, delivery en/of activatie (55 procent), eindgebruikersondersteuning en/of zelfservice (54 procent) en eindgebruiker-provisioning (vijftig procent). Eindgebruikers voelen ook de problemen van de backoffice. Bijna een derde (32 procent) zegt dat processen rond verloren licentiesleutels de meeste kopzorgen op het gebied van licenties oplevert. Slechts 28 procent van de leveranciers biedt klanten zelfservicetools.

Gebrek aan inzicht beperkt business intelligence
Business intelligence is van cruciaal belang voor het nemen van beslissingen over nieuwe markten, product-packaging en efficiënt beheer van interne middelen. Daarom is het voor uitgevers van belang te weten wie hun software gebruikt, waar, hoe en in welke mate. De meeste uitgevers (68 procent) worstelen met deze kwestie. Meer dan de helft meldt problemen op het gebied van het volgen van feature-gebruik (zestig procent), informatie over eindgebruikers (52 procent) en entitlement-status (51 procent). Zonder deze informatie beschikt een organisatie niet over het inzicht dat nodig is voor effectieve productinvesteringsplannen, packaging-strategieën en andere kritische beslissingen.

Voor het optimaliseren van waarde is een effectieve softwarecommercialiseringsstrategie nodig
Software-uitgevers erkennen dat een effectieve commercialiseringsstrategie ze kan helpen om optimale waarde te halen uit hun intellectueel eigendom. Meer dan 84 procent van de respondenten geeft aan dat een effectieve softwarecommercialiseringsstrategie de omzet tot vijftig procent kan doen toenemen.

Softwareontwikkelaars ervaren op dit moment de evolutie van softwarecommercialisering. Hoewel krachtige beveiliging nog bovenaan de lijst staat van belangrijke features van commercialiseringsoplossingen, volgen andere mogelijkheden nu op de voet: flexibele packaging (52 procent), geautomatiseerde provisioning en handhaving (51 procent) en het minimaliseren van de impact op engineering (49 procent).


Terug naar nieuws overzicht

Tags

Software
Software