Driekwart van software-uitgevers gaat naar de cloud

Driekwart van software-uitgevers gaat naar de cloud

Driekwart van software-uitgevers gaat naar de cloud

15-05-2013

Driekwart van software-uitgevers gaat naar de cloud


SafeNet en en de Software & Information Industry Association (SIIA) presenteren nieuwe resultaten van een gezamenlijk onderzoekonder meer dan zeshonderd softwareontwikkelaars en tweehonderd zakelijke-softwaregebruikers. De resultaten tonen de huidige trends op het gebied van cloud-toepassingen en de redenen om software via de cloud aan te bieden.

Uitkomsten van het onderzoek

Driekwart van de software-uitgevers is van plan om eind 2013 actief te zijn in de cloud. Hybride modellen domineren naar verwachting tot en met 2017 de markt. Meer dan de helft van de software-uitgevers verwacht dat de operationele kosten dalen dankzij de cloud. Toch noemt 25 procent kosten en complexiteit nog steeds als de grootste barrières voor een overstap naar de cloud.

35 procent van de zakelijke eindgebruikers noemt inflexibele licentieverlening als het belangrijkste pijnpunt bij gebruik van software. Bijna de helft van de software-uitgevers verwacht dat de eindgebruikerservaring verbetert in de cloud.

Trends in cloud-adoptie

Op dit moment zegt 65 procent van de software-uitgevers dat zij het softwareaanbod geheel of gedeeltelijk aanbieden als een cloud-service. Gemiddeld zijn cloud-services goed voor 24 procent van het doorsnee softwareaanbod van een bedrijf. Hoewel ongeveer een derde van de software-uitgevers nog moet starten met cloud-gebaseerde diensten, zegt 75 procent van plan te zijn om ten minste een deel van de producten volgend jaar als dienst te willen leveren. Bij de uitgevers met een gemengd aanbod (dat wil zeggen: zowel cloud als non-cloud) blijft het percentage van cloud-services naar verwachting gelijk op 25 procent. In de komende vijf jaren zal het softwareaanbod via de cloud volgens het onderzoek groeien als percentage van het complete aanbod van uitgevers, ondanks dat het aantal uitgevers dat geen gebruik maakt van de cloud, stabiel blijft op 25 procent.

Begrip van redenen van uitgevers en eindgebruikers voor adoptie

De meest genoemde reden voor software-uitgevers om cloud-gebaseerde diensten te leveren, is het terugdringen van de operationele kosten die verband houden met productlevering, -activatie en -ondersteuning (door 62 procent van de respondenten genoemd). Andere motieven zijn onder meer het verbeteren van de gebruikerservaring door het verminderen van problemen bij eindgebruikers (46 procent), de mogelijkheid om nieuwe en nichemarkten te betreden (48 procent), beter volgen van gebruik (33 procent) en snellere time to market (32 procent).

61 procent van de software-uitgevers die al via de cloud leveren, bevestigt dat deze verwachtingen worden waargemaakt. Zij spreken over een positief financieel resultaat dankzij lagere operationele kosten of een hogere omzet. Dat beeld wordt bevestigd doordat er bij slechts zes procent van de respondenten sprake is van een negatief resultaat of een beveiligingsrisico na introductie van het aanbieden van software via de cloud.

Software-uitgevers staan niet alleen in hun behoefte aan flexibiliteit en transparantie door softwarelevering via de cloud. 35 procent van de zakelijke eindgebruikers noemt inflexibele licenties die niet inspelen op de eisen van de organisatie, als belangrijkste pijnpunt bij softwaregebruik. Daarnaast noemt veertien procent van deze groep cloud-gebaseerde diensten als voorkeursmodel voor de licentieverlening van software. Zestien procent noemt specifiek pay-per-use als voorkeursmodel voor facturering.


Terug naar nieuws overzicht

Tags

Cloud
Cloud