De papierloze werkomgeving is nog altijd niet in zicht

De papierloze werkomgeving is nog altijd niet in zicht

De papierloze werkomgeving is nog altijd niet in zicht

28-05-2013

De papierloze werkomgeving is nog altijd niet in zicht


De papierloze werkomgeving is nog altijd niet in zicht. Onafhankelijk onderzoek, in opdracht van Epson Europa, onder 500 Europese MKB-dienstverleners toont aan dat bedrijven tot 2014 zelfs verwachten méér te gaan printen. Daarnaast ligt de focus van deze bedrijven ook niet bij het terugdringen van de hoeveelheden prints.

Dat veel bedrijven nog niet bewust met de printer en hun afdrukken omgaan blijkt uit het feit dat bij 20% van de respondenten gemiddeld 10% van hun prints vaak al binnen 10 minuten (per ongeluk) in de prullenbak verdwijnt, er onnodig enkelzijdig geprint wordt en er geen inzicht in de printkosten is. Daarnaast monitort slechts 17% alle kosten van verbruiksonderdelen (inkt, toner, papier, etc.) en houdt 10% van de organisaties zich helemaal niet bezig met de kosten van printen. Volgens Epson ligt er dus met name nog een grote uitdaging in het bewuster gebruik van de printers en het goed monitoren van de kosten.

Met name de verspilling van prints wordt als hardnekkig probleem gezien bij MKB-bedrijven in Europa, toont het Europese onderzoek aan. Volgens een berekening van Epson kost inefficiënt gebruik van zakelijke printers het totaal aantal Europese MKB-dienstverleners in totaal 113 miljoen aan winstgevendheid*. Toch heeft het terugdringen van het aantal afdrukken geen focus bij de onderzochte bedrijven. Waardeerde zij het belang van het terugdringen van het aantal afdrukken in 2010 nog met een 6,7 op een schaal van 1 tot 10. Zij verwachten dat dit de komende twee jaar af zal nemen naar een 6,4.

Dat er flink bespaart kan worden op de manier waarop organisaties met printers en afdrukken omgaan blijkt wel uit het feit dat 20% van de respondenten gemiddeld 10% van hun afdrukken al binnen tien minuten in de prullenbak ziet verdwijnen. Papierverspilling wordt ook veroorzaakt doordat 56% van de ondervraagden aangeeft enkelzijdig te printen, waar dubbelzijdig printen ook mogelijk is.

Dat bedrijven niet altijd even kritisch zijn op de manier waarop papier, inkt en toners verbruikt worden blijkt uit het feit dat slechts 17% van de ondervraagden aangeeft alle kosten met betrekking tot verbruiksonderdelen, zoals inkt, toners en papier te monitoren. Daarnaast geeft 10% van de organisaties aan zich helemaal niet bezig te houden met de kosten van printen. “Hieruit kun je opmaken dat er nog steeds bedrijven zijn die geen idee hebben hoeveel geld er überhaupt te besparen valt. Je kunt pas weten hoeveel je bespaart, als je weet wat een printer jouw organisatie kost. Hier ligt voor veel bedrijven nog een uitdaging.” aldus Oscar van der Linden (foto), Country Manager Epson Nederland. “En dat 75% van de ondervraagde bedrijven geen beleid heeft voor de aankoop van producten die het milieu minder schaden, betekent dat hier ook nog veel terrein te winnen valt.”
 
Onderzoeksmethode
Het onderzoek is in oktober 2012 in opdracht van Epson gehouden door Coleman Parkes Research. Het onderzoek bestond uit telefonische interviews onder 510 Europese MKB-dienstverleners in de UK, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. De ondervraagden waren eigenaar, senior manager, verantwoordelijk voor IT of senior besluitvormer van het bedrijf.

* Om het totaal aan verspilde afdrukken in de EU te berekenen, is eerst het gemiddeld aantal printafdrukken per week voor zowel inkjet-als laserprinters berekend. Vervolgens is er uitgerekend wat het totaal aantal afdrukken (dat op kantoor gemaakt wordt op een inkjet- of laserprinter) is dat binnen 10 minuten weggegooid wordt. Na een inschatting van het aantal geprinte pagina’s dat per printer verspild wordt, is dit aantal vermenigvuldigd met het aantal printers(zowel inkjet-als laserprinters) per bedrijf. De uitkomst vermenigvuldigen we met de gemiddelde kosten per afdruk (bron Bench Expert), wat het vervolgens mogelijk maakt om de totale kosten van verspilde afdrukken per kantoor te extrapoleren naar de bedrijfstak van MKB-dienstverleners in de EU. Dit is gedaan door door de totale kosten van verspilde afdrukken te vermenigvuldigen met het gewogen gemiddelde aantal MKB-dienstverleners in de EU zoals berekend uit cijfers van o.a.Reuters, Experian en Hoovers . Het resultaat van deze berekening is dat er in totaal € 113 miljoen wordt verspild aan afdrukken.

Terug naar nieuws overzicht