85% van MKB-bedrijven ondervindt problemen bij back-up en herstel

85% van MKB-bedrijven ondervindt problemen bij back-up en herstel

85% van MKB-bedrijven ondervindt problemen bij back-up en herstel

06-06-2013

85% van MKB-bedrijven ondervindt problemen bij back-up en herstel


Veeam Software heeft de resultaten gepresenteerd van de MKB-editie van het Virtualization Data Protection Report. Met dit onderzoek brengt Veeam Software de impact van virtualisatie op databescherming, back-up en dataherstel binnen het MKB in kaart. Het onafhankelijke onderzoek onder 500 midden- en kleinbedrijven in de Verenigde Staten en Europa toont aan dat het MKB nog de nodige uitdagingen heeft op het gebied van de kosten, complexiteit en de beperkte mogelijkheden van back-up en herstel van hun virtuele omgevingen.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn:

  • Het herstellen van virtuele servers gaat slechts een fractie sneller dan het herstellen van fysieke servers, met respectievelijk 4 uur en 21 minuten en 4 uur en 51 minuten.
  • Het herstellen van individuele bestanden zoals e-mail neemt tot wel 12 uur en 8 minuten in beslag.
  • 67% van de back-uptools voor het MKB maakt gebruik van agents, wat de complexiteit van back-up en herstel kan vergroten. 76% van de MKB-bedrijven ervaart problemen met het beheren van agents, slechte performance en back-up- en herstelactiviteiten die falen.
  • 63% van de MKB-bedrijven verwacht dat hun back-up –en hersteloplossingen minder effectief zullen worden naarmate de hoeveelheid data en servers binnen hun organisatie toeneemt.
  • 41% geeft aan dat één uur downtime minstens $150.000 kost. Dit betekent, gezien de hersteltijden, dat de kosten van storingen kunnen oplopen tot $600.000 of meer.
  • 1 op de 6 herstelpogingen van virtuele machines die geback-upt zijn, levert problemen op waardoor de hersteltijden en de kosten van downtime oplopen. Dit percentage is niet verrassend, aangezien slechts 8% van de machines is getest.
  • Momenteel wordt van 33% van de virtuele infrastructuren in het MKB geen back-up gemaakt.
  • 55% van de MKB-bedrijven is van plan nog voor 2014 over te stappen op een andere back-uptool voor hun virtuele servers.

De kosten voor back-up en herstel van virtuele omgevingen blijkt voor 85% van het midden- en kleinbedrijf een struikelblok. Het gaat dan met name om de hoge structurele beheerkosten (51%), dure licentiemodellen (48%) en back-ups die te veel opslag nodig hebben of gebruiken (44%).

83% geeft aan problemen te ondervinden met de functionaliteiten van back-up en hersteltools, waardoor back-ups te lang duren (40%), herstel te veel tijd in beslag neemt (34% - wat veronderstelt dat de meerderheid tevreden is met vier uur hersteltijd) en het herstel van virtuele servers moeilijkheden met zich meebrengt (25%). Daarnaast vindt 22% bestand- en applicatieherstel te ingewikkeld.

80% van de MKB-bedrijven vindt databescherming te complex. Het gaat hierbij vooral om problemen met het structurele beheer van back-ups (52%) en een teveel aan virtuele servers om te back-uppen (35%). Daarnaast geeft 32% aan dat back-uptools te complex zijn om te configureren en te gebruiken.

MKB-bedrijven zijn wel bezig met het oplossen van de problemen die zij ondervinden bij back-up en herstel van hun virtuele omgevingen. Zo geeft 55% aan van plan te zijn binnen tien maanden van back-uptool te veranderen. De redenen om te kiezen voor een andere back-uptool zijn de Total Cost of Ownership (46%), complexiteit (44%) en het niet kunnen voldoen aan de Recovery Time Objectives (30%) en de Recovery Point Objectives (21%). Dit hangt samen met een groei in virtualisatie. Virtuele servers vormen nu nog 52% van de virtuele infrastructuur, maar naar verwachting zal dit percentage binnen twee jaar opgelopen zijn tot 63%. Dit kan ook zorgen voor een stijging in het aantal beschermde servers. Momenteel wordt 67% van de virtuele omgevingen geback-upt, wat betekent dat bijna een derde van alle virtuele infrastructuren binnen het MKB niet beschermd is.

“Steeds meer MKB-bedrijven staan voor dezelfde IT-uitdagingen als grote ondernemingen en ervaren ook een toenemende druk vanuit de business”, vertelt Ratmir Timashev, CEO en president bij Veeam Software. “Iedere storing in hun IT-infrastructuur kan serieuze gevolgen hebben. Daarom is het zorgwekkend dat de grote meerderheid van de MKB-bedrijven problemen ondervindt met back-up en herstel van hun virtuele omgeving. Dit in combinatie met het feit dat 1 op de 6 herstelactiviteiten simpelweg niet slaagt, laat zien dat databescherming in het MKB een belangrijk aandachtspunt is.”


Terug naar nieuws overzicht