Om gebruik te maken van de Youtube player moet u Analytische en functionele cookies toestaan.

Wijzig cookie voorkeuren
05-12-2013
Deel dit artikel:

Managed services draagt bij aan het vrijmaken van resources op de IT-afdeling


De inzet van managed services draagt volgens IT-verantwoordelijken vooral bij aan het vrijmaken van resources op de IT-afdeling. Een kwart van de respondenten ziet dit als de grootste verbetering van de bedrijfsvoering.

Dit blijkt uit online onderzoek van Telindus, waarin zij de respondenten vroeg op welke manier managed services mogelijkheden biedt om de bedrijfsvoering te verbeteren. Door de inzet van managed services wordt de IT-infrastructuur 24/7 gemonitord en beheerd en is er capaciteit vanuit de dienstverlener om flexibel en snel te schakelen. Medewerkers op de IT-afdeling zijn dan niet continu bezig met het technisch beheer (updates, upgrades, patches, etc.) en het blussen van brandjes, maar kunnen zich op hun core business richten.

Naast het vrijmaken van resources zien de respondenten nog meer mogelijkheden om met managed services de bedrijfsvoering te verbeteren. Zo zegt ruim een vijfde (22 procent) dat er mogelijkheden zijn om sneller op aanvragen te kunnen reageren. 16 procent ziet mogelijkheden om flexibelere toegang tot data te realiseren; overal en vanaf elk device. Op de vierde plaats staat het delegeren van taken naar de eindgebruiker (10 procent). Daarnaast is er ook een groep die de toegevoegde waarde van managed services bij het verbeteren van de bedrijfsvoering nog niet direct ziet (27 procent).

Joris Leupen (foto), Director Managed Services bij Telindus, licht toe: “We zijn verheugd te zien dat het overgrote deel van de markt de waarde van managed services inziet. Dat betekent dat er een hoge mate van volwassenheid is bij IT-afdelingen en dat zij niet bang zijn om de regietaak op zich te nemen. Het is echter ook opvallend dat bijna een derde van de respondenten aangeeft managed services niet te zien als een manier om de bedrijfsvoering te verbeteren. IT-infrastructuren worden steeds complexer en daarnaast groeit de druk om aan de continu veranderende eisen van de business te voldoen. Veel bedrijven denken bij managed services direct aan outsourcing, waarmee ze de controle uit handen geven. Maar door samen te werken en te outtasken, is het mogelijk om samen een geolied systeem te vormen om de bedrijfsvoering te verbeteren. IT-afdelingen worden hierdoor flexibeler en kunnen zich focussen op hun belangrijkste taak: het faciliteren van de business. Uit het onderzoek blijkt tot slot dat vooral respondenten die al gebruik maken van managed services erkennen dat zij daadwerkelijk ontlast worden. De conclusie hieruit is dat men managed services moet ervaren om in te zien wat het brengt.”

Meer informatie over Managed Services en de uitdagingen in 2014 is te zien in de videoregistratie van de presentatie ‘How is the world responding?’ van Joris Leupen en Harm de Haan van de afgelopen Vision & Focus: http://www.youtube.com/watch?v=g8HE2H5qX2Y.


Terug naar video overzicht

Tags

Beheer