Randstad: 'MKB'ers vinden het ondanks crisis moeilijk geschikt personeel te vinden'
14-04-2014
Deel dit artikel:

Randstad: 'MKB'ers vinden het ondanks crisis moeilijk geschikt personeel te vinden'


MKB'ers hebben veel last gehad van de gevolgen van de crisis. 54% van de MKB'ers geeft aan hier de gevolgen van te hebben gevoeld. De bedrijven hebben onder andere te kampen met een sterke afname van het personeelsbestand. Dit is opvallend, aangezien 24% van de MKB-bedrijven die wel nieuw personeel zoeken aangeeft moeite te hebben geschikt personeel te vinden. Naast een teruglopend personeelsbestand lopen MKB'ers ook tegen verslechterde financiële resultaten en een zwakkere concurrentiepositie aan.

Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Randstad onder MKB-bedrijven is uitgevoerd. Veel genoemde redenen dat het juiste personeel niet wordt gevonden zijn gebrek aan werkervaring (45%), het ontbreken van de juiste instelling (25%) en een niet passende opleiding (31%).

Voorkeur voor flexibel personeel
Om in te kunnen spelen op de veranderende economische omstandigheden vinden MKB-ers het moeilijk het personeelsbestand op peil te houden. Bedrijven geven aan behoefte te hebben aan flexibel personeel om in te kunnen spelen op pieken en dalen, om financiële risico’s te beperken en omdat vaste contracten een te groot risico zijn. De werving, selectie, opleiding en ontwikkeling van personeel, maar ook ziekteverzuim en veranderende wet- en regelgeving blijkt onder MKB'ers tot zorgen te leiden.

Randstad stelt dan ook dat er sprake is van een duidelijke mismatch op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod. “Er zijn genoeg werkzoekenden, maar die passen niet goed in het plaatje van MKB-bedrijven. Ik zie dat vooral jongere en oudere werkzoekenden hierdoor de boot missen. Ze zijn net vers op de arbeidsmarkt of hebben juist te eenzijdige ervaring. Jongeren ontberen nog de gevraagde werkervaring, maar vaak dus ook de juiste opleiding. Ouderen werken vaak zo lang bij een werkgever, dat de overstap naar een andere werkgever moeilijk te maken is. Het onderzoek laat ook zien dat in de huidige economie ondernemers op zoek zijn naar flexibele inzet van personeel. Dat is niet alleen de huidige realiteit maar ook die van de toekomst. Hier zullen werkgevers en werkzoekenden zich op aan moeten passen", legt Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt Randstad Nederland uit.

Infographic
Een infographic met de resultaten van het onderzoek van Randstad is hier te vinden.

WH

Terug naar nieuws overzicht

Tags

MKB