Het vertrouwen in Het Nieuwe Werken neemt toe

Het vertrouwen in Het Nieuwe Werken neemt toe

Het vertrouwen in Het Nieuwe Werken neemt toe

09-06-2014

Het vertrouwen in Het Nieuwe Werken neemt toe

Managers kunnen erop vertrouwen dat medewerkers die via Het Nieuwe Werken buiten de werkvloer aan het werk zijn ook daadwerkelijk zijn uren maakt. Dit stelt 82% van de werknemers die deelnam aan de vierde Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van het onafhankelijk Platform Over Het Nieuwe Werken. Het vertrouwen in de trend lijkt toe te nemen.

40% van de ondervraagde medewerkers stelt dat het voor managers niet noodzakelijk is een controle uit te voeren op het werk dat zij verrichten. Vorig jaar was dit nog 30%. Het vertrouwen in Het Nieuwe Werken neemt dan ook toe. Werknemers denken daarnaast ook collega's op dit gebied te vertrouwen. 69% van de werknemers gaat er vanuit dat werknemers ook als zij niet zichtbaar zijn gewoon hun uren maken. Dit percentage bedroeg in 2012 nog 65%.

Onderdeel van het normale werken
Het Nieuwe Werken is anno 2014 onderdeel geworden van het normale werken en niet langer iets voor de toekomst. Vorig jaar zag 42 procent van de deelnemers aan de nationale enquête Het Nieuwe Werken als toekomstige werkvorm. Dit jaar onderschrijft nog maar 17 procent deze stelling. De groeiende omarming van Het Nieuwe Werken betekent overigens niet dat iedereen overal en altijd op de nieuwe wijze werkt. Het betekent juist dat we vaker dan ooit zelf bepalen wat we waar en wanneer doen. Dat geldt nu voor 62 procent van de deelnemers. Dat betekent ook dat werknemers regelmatig 's avonds of in het weekend werken. Net als vorig jaar heeft twee op de drie medewerkers daar geen moeite mee.

34% van de Nederlandse werknemers geeft aan gemiddelde één dag per week op een andere locatie te werken. Vorig jaar bedroeg dit percentage nog 29%. Sommige deelnemers geven zelfs aan dat ze een werkverdeling hebben gemaakt: overleggen op kantoor, uitzoekwerk thuis. “Bewuste keuzes maken is heel belangrijk in het nieuwe werken. Gelukkig zien we in het onderzoek dat medewerkers dat steeds vaker doen. Voor mij is dit het bewijs dat een organisatie het nieuwe werken goed heeft ingevoerd: als medewerkers de ruimte krijgen om deze keuzes zelf te maken”, zegt Henny van Egmond. Van Egmond is partner bij Yolk organisatie-advies en adviseert bedrijven regelmatig over HNW.

Het blijft wennen
Leidinggevenden en medewerkers moeten overigens nog steeds wennen aan hun nieuwe rollen. Veel van de ondervraagde medewerkers hebben dan ook behoefte aan een nieuwe manier van aansturen, die meer gericht is op resultaten. Dit geeft op dit moment volgens veel respondenten nog problemen. Henny van Egmond ziet een duidelijk andere rol voor leidinggevenden in de toekomst: “In moderne organisaties hebben we meer behoefte aan leiders, die de juiste omstandigheden creëren voor mensen om hun werk te doen, die helder maken waar de organisatie voor staat.”

Ook medewerkers moeten nog aan Het Nieuwe Werken wennen. Aandachtspunten zijn letten op de balans werk-privé, op tijd de gewenste resultaten opleveren, voldoende contactmomenten inbouwen, tijdig om hulp vragen, omgaan met resultaatafspraken, zelf bepalen of je werkt in privé-tijd en of je 'vrij' neemt op tijden dat er meestal wordt gewerkt.

WH

Terug naar nieuws overzicht