Nederlandse MKB is innovatief bezig
11-06-2014
Deel dit artikel:

Nederlandse MKB is innovatief bezig


60 procent van de ondernemers heeft het afgelopen jaar een nieuw of in belangrijke mate verbeterd product of nieuwe dienst geïntroduceerd. Twee derde geeft ook aan dit jaar met innovaties te komen. Daarmee bewijst het Nederlandse MKB zeer innovatief te zijn. Dit is één van de belangrijkste resultaten uit de zesde editie van de 
MKB Marktmonitor van Unique en TNO. In februari en maart van dit jaar zijn ruim 1500 ondernemers ondervraagd over de bedrijfseconomische ontwikkelingen en het innovatief vermogen van hun bedrijf. Vanaf vandaag is de MKB Marktmonitor beschikbaar. Overige belangrijke conclusies uit het rapport zijn:

Optimisme in 2014
Bijna 60 procent van het MKB verwacht te groeien qua omzet in 2014. Slechts 10 procent verwacht voor dit jaar een krimp. Daarnaast vinden ondernemers dat hun bedrijf structureel moet veranderen om met de tijd mee te gaan (45% is het eens met deze stelling). De belangrijkste maatregelen die zij zowel in 2013 als in 2014 nemen voor een optimaal bedrijfsresultaat zijn nieuwe producten/ diensten ontwikkelen en nieuwe markten aanboren. Deze laatste maatregel is nieuw in de top drie ten opzichte van vorig jaar.

Tegenvallend 2013
2013 is wat betreft omzet minder positief geëindigd dan verwacht. Toen dacht de helft van het MKB te gaan groeien. Uiteindelijk heeft slechts 39 procent deze groei ook daadwerkelijk gerealiseerd. 15 procent verwachtte in 2013 te krimpen. Dit percentage is uitgekomen op 31 procent. Uit de resultaten blijkt verder dat 10 procent van het MKB een omzetgroei van meer dan 10 procent realiseerde in 2013. 

Innovatief MKB
Tenslotte is het innovatievermogen van ondernemers verder onder de loep genomen. Ruim 40 procent kiest de behoefte van de klant als belangrijkste reden om te innoveren. Bijna 40 procent van de MKB’ers besteedt per jaar tussen de €25.000 en €100.000 aan innovatie. Een derde besteedt minder dan €25.000 en een kwart meer dan een ton. Daarnaast ziet 42 procent het bundelen van krachten met collega-ondernemers als belangrijkste innovatietrend.

Raymond Puts over de lancering van de MKB Marktmonitor 2014: “Nederland staat bekend om zijn innovatieve vermogen en dit onderzoek bewijst maar weer dat ook het MKB hier sterk in is. Ik vind het goed om te zien dat ondernemers tijd en ruimte vinden om te doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Toch is er denk ik nog veel verborgen potentieel binnen het MKB. Met de positieve vooruitzichten wat betreft omzet en groei, verwacht ik dat er komend jaar nog meer van dit potentieel boven komt drijven.”

De MKB Marktmonitor biedt buiten de bovengenoemde conclusies nog veel meer resultaten en inzichten. Het rapport is gratis aan te vragen via de volgende link:www.unique.nl/marktmonitor
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

MKB