Nederlanders verwachten privacy van overheid
12-06-2014
Deel dit artikel:

Nederlanders verwachten privacy van overheid


Uit wereldwijd onderzoek dat storage en cloudleverancier EMC heeft gedaan onder 15.000 consumenten, blijkt dat vrijwel iedereen graag wil profiteren van nieuwe, digitale technologieën, maar daarvoor geen privacy wil inleveren. In dit onderzoek is ook een groot aantal Nederlandse consumenten ondervraagd naar hun zienswijze op online privacy, verdeeld naar activiteiten, communicatie en gedrag. Opmerkelijke uitkomsten daarvan zijn dat Nederlanders meer bemoeienis verwachten van de overheid door bijvoorbeeld het invoeren van opt-in-wetgeving en dat hun privacyniveau mede dankzij sociale media moeilijk in stand te houden is de komende vijf jaar.

Het rapport geeft inzage in hoe consumenten kijken naar het recht op online privacy en geeft aan in hoeverre zij bereid zijn (een deel van) hun privacy in te leveren om gebruik te kunnen maken van moderne technologie. Het volledige rapport, met de scores per land is hier te vinden.

Conclusie

Consumenten willen profiteren van nieuwe technologie zonder daarvoor hun privacy in moeten te leveren. Op basis van de duizenden antwoorden heeft EMC geconcludeerd dat er drie verschillende paradoxen zijn:

De ‘We Willen Alles!’-paradox - Consumenten geven aan te willen profiteren van alle voordelen van digitale technologie, maar ze zijn niet bereid daarvoor privacy in te leveren.

De ‘Onderneem Geen Actie’-paradox - Ondanks dat veel consumenten te maken hebben met allerlei privacyrisico’s, geeft het merendeel aan eigenlijk geen actie te ondernemen om die privacy te beschermen. Ze vinden dat de taak van de instanties die hun informatie vragen, opslaan en verwerken zoals de overheid en het bedrijfsleven.

De ‘Social Sharing’-paradox - Gebruikers van sociale media claimen dat ze erg gesteld zijn op (hun) privacy, maar geven tevens aan dat ze vrijelijk grote hoeveelheden persoonlijke informatie delen. Dit terwijl ze ook aangeven dat ze er geen vertrouwen in hebben dat deze media hun informatie goed beschermen.

Daarnaast gaat de EMC Privacy Index ervan uit dat mensen zich in elke situatie anders gedragen. Daarom zijn zes verschillende persona gebruikt die allemaal een verschillende houding ten opzichte van privacy hebben. Meer over de verschillende persona is te vinden onderaan dit persbericht.

Opvallende resultaten

De ‘We Willen Alles’-paradox

Ongeacht de persona of het type voordeel, hebben mensen weinig bereidheid privacy te ruilen voor de voordelen van digitale technologie:
91 procent van de respondenten wereldwijd waardeert het voordeel van ‘betere toegang tot informatie en kennis’ dat digitale technologie mogelijk maakt, maar 27 procent zegt dat ze ook privacy wil inleveren om te kunnen profiteren van het internet. In Nederland ligt dit percentage op 23 procent.

85 procent stelt het gebruik van digitale technologie voor bescherming tegen terroristen en criminelen op prijs, maar 54 procent zegt daarvoor (een deel van) zijn privacy te willen opgeven.

Respondenten die ouder zijn dan 55 jaar, verdeeld over diverse landen, zijn duidelijk minder geneigd hun privacy in te wisselen voor gemak. Zij willen meer controle over hun persoonlijke gegevens.

De ‘Onderneem Geen Actie’-paradox

Meer dan de helft van alle respondenten geeft aan dat ze te maken hebben gehad met een ‘datalek’. Te denken valt aan een gehackt e-mail- of social media-account of een mobiele telefoon die kwijt of gestolen is. In Nederland ligt dit percentage op 38 procent. Maar veel respondenten nemen verder geen maatregelen om zich daar beter tegen te beschermen.

62 procent wijzigt zijn wachtwoorden niet regelmatig. Dat percentage is in Nederland hetzelfde.

4 van de 10 respondenten verandert de standaardinstellingen op zijn social media-account nooit. In Nederland is dat bijna de helft.

39 procent maakt geen gebruik van wachtwoordbeveiliging (of een equivalent) op zijn mobiele apparaat. In Nederland is dit bij 23 procent van de mensen het geval.

De respondenten in dit onderzoek gaven aan dat bedrijven die hun gegevens gebruiken en/of verkopen of ruilen voor financieel gewin (51 procent) en het gebrek aan overheidsbemoeienis daarbij (31 procent) als grootste risico’s ervaart voor de toekomst van privacy. Nederland scoort bij de vraag of de overheid wetten moet invoeren, die bedrijven verbiedt persoonlijke gegevens zonder ‘opt-in’ te verkopen, het allerhoogst van alle landen. 94 procent van de Nederlander ziet hier wel wat in.

Ook hier geldt dat mensen van 55 jaar of ouder niet snel een wachtwoord op hun mobiele apparaat zullen gebruiken, noch de privacy-instellingen van hun sociale netwerken veranderen.

De ‘Social Sharing’-paradox

Het gebruik van sociale media neemt nog steeds toe, ondanks dat:

89 van de respondenten in Nederland verwacht dat hun privacy op en dankzij sociale media moeilijk in stand te houden is de komende vijf jaar.

men niet gelooft dat de betrokken sociale media in staat of bereid zijn de privacy van hun gebruikers en hun persoonlijke gegevens goed te beschermen;

47 procent van de Nederlanders gelooft dat deze media in staat zijn hun persoonlijke gegevens te beschermen en maar 40 procent denk dat dat onderdeel is van het ethische DNA van de sociale media die zij gebruiken

Het overgrote merendeel van de consumenten (84 procent) geeft aan dat ze niet willen dat iemand anders iets van hen weet, zonder dat ze zelf hebben besloten informatie met die persoon te delen.

Mensen van 65 jaar of ouder zijn significant meer bezorgd over hun privacy daar zij het minst bereid zijn anderen iets te laten weten over hun online gebruik.

 

Privacy in de toekomst

Het vertrouwen dat mensen hebben over hun privacy neemt steeds verder af:

Vergeleken met een jaar geleden geeft 59 procent van de wereldwijde respondenten aan dat ze tegenwoordig minder privacy hebben. Het hoogste percentage van mensen die dat vinden bevindt zich in Brazilië (71 procent) en de Verenigde Staten (70 procent). In Nederland ligt dat percentage op 59 procent.

Een grote meerderheid van respondenten (81 procent) verwacht dat het ‘privacyniveau’ de komende vijf jaar zal afnemen.

Deze bevindingen suggereren dat consumenten waarschijnlijk eerder zaken zullen doen met organisaties die het bewaken van privacy hoog in het vaandel hebben staan. Dit schept mogelijkheden en verantwoordelijkheden die zowel bedrijven als overheden niet naast zich neer kunnen leggen.

Hans Timmerman (foto), CTO van EMC Nederland: “Het enorme potentieel van de cloud en Big Data om commercieel en sociaal succesvol te kunnen zijn, staat of valt met vertrouwen. Mensen moeten niet alleen weten dat hun gegevens veilig zijn, maar ook dat hun privacy gegarandeerd is. Deze Privacy Index laat de wereldwijde meningen en afwijkingen zien over deze onderwerpen. Het is tevens een waarschuwing voor transparantie, eerlijkheid, veilig online gedrag en degelijk gebruik van persoonlijke gegevens die gedeeld ‘moeten’ worden met bedrijven, overheden en mensen onderling.”

Timmerman vervolgt: “Consumenten moeten zich meer bewust zijn van allerlei zaken die met hun privacy te maken hebben en ook actief aan de slag gaan om hun privacy te waarborgen. Het bedrijfsleven moet zich goed bewust zijn van de perceptie van consumenten over dit thema. De winnaars en verliezers op dit vlak worden bepaald door de bedrijven die hier op de beste en meest innovatieve manier mee omgaan. Hoe duidelijker bedrijven aangeven dat de privacy van hun klanten belangrijk is, des te groter de kans op tevreden en betrokken klanten. En om ervoor te zorgen dat bedrijven dit ook kunnen realiseren, zijn technologiebedrijven erg belangrijk. Zij zullen aan de slag moeten gaan om oplossingen te vinden die de privacy waarborgen terwijl de gebruiksvriendelijkheid, prestaties en capaciteit niet afnemen.”

Meer informatie

Bekijk het complete overzicht van de resultaten via www.emc.com/privacyindex

Om de infographic van de wereldwijde resultaten te zien, ga naar  http://www.emc.com/campaign/privacy-index/global.htm

 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Security
Security