Info Support introduceert knowNow kennismanagementsysteem
25-06-2013
Deel dit artikel:

Info Support introduceert knowNow kennismanagementsysteem


Info Support introduceert knowNow, een intuïtief en op medewerkers afgestemd kennismanagementsysteem. KnowNow is een systeem dat het kennisaanbod binnen een organisatie afstemt op basis van de achtergrond, voorkeuren en het zoekgedrag van de gebruiker. Met behulp van knowNow kunnen organisaties hun productiviteit en de kwaliteit van informatie verhogen, fouten beperken, samenwerking bevorderen en kosten van kennismanagement verlagen.

Op dit moment wordt veel informatie door medewerkers via het internet en sociale media gezocht, maar deze publieke informatie is breed en niet altijd betrouwbaar. Vaak is het lastig om te bepalen hoe deze informatie binnen een organisatie toegepast kan worden. Aan de andere kant is er ook specifieke projectkennis nodig voor het uitvoeren van projecten. KnowNow vult het gat hiertussen op. Met behulp van knowNow kunnen gebruikers relevante informatie van het internet vertalen naar de specifieke bedrijfscontext.

Binnen grote organisaties is het soms ook moeilijk om te bepalen welke collega’s bepaalde kennis bezitten. Als gezocht wordt binnen knowNow wordt niet alleen de relevante informatie gevonden, maar ook aangegeven wie de experts zijn op het gezochte gebied. Medewerkers komen zo ook te weten met wie zij contact op kunnen nemen over bepaalde onderwerpen.

“Elke kennisintensieve organisatie heeft een schat aan kennis in zich. Vaak zit deze kennis in hoofden van mensen, opgeslagen in documenten, procedures of hulpmiddelen. De kennis is aanwezig, maar hoe vind je die terug? Door vergrijzing en toenemende complexiteit van systemen en methoden wordt kennismanagement steeds belangrijker”, zegt Dennis Joosten (foto), Business Unit Manager bij Info Support. “KnowNow gaat uit van de kracht van medewerkers, gezamenlijk bezitten deze medewerkers waardevolle kennis. Daarnaast worden medewerkers uitgedaagd om kennis te delen en expert te worden op bepaalde onderwerpen. Met knowNow wordt kennisdeling binnen de organisatie verbeterd en kunnen organisaties ook kosten besparen.”


Terug naar nieuws overzicht

Tags

Software
Software