Stellar Data Recovery krijgt BDO Assurance Verklaring
05-11-2013

Stellar Data Recovery krijgt BDO Assurance Verklaring


Stellar Data Recovery, een ISO gecertificeerde data recovery software en service bedrijf, heeft nu een BDO Assurance Verklaring.

De wens om te voldoen aan de eisen die klanten van Stellar hebben op het gebied van compliance en data security bij calamiteiten waren de belangrijkste redenen om deze audit vorig jaar in gang te zetten. Met deze audit heeft BDO beoordeeld of de procedures tijdens een data recovery opdracht voldoende zijn gewaarborgd. Stellar kan door deze audit volledige zekerheid bieden over de veiligheid van de data, waardoor klanten zelf geen onderzoek meer hoeven te doen naar de manier waarop Stellar met data omgaat. Voor bedrijven die ook bij calamiteiten serieus met compliance willen omgaan scheelt dit tijd en kosten.

Gedurende de audit is gekeken naar alle risico’s die zich tijdens het data recovery proces kunnen voordoen en beoordeeld of deze zijn afgedekt met de juiste maatregelen. Daarnaast heeft BDO ook vastgesteld of er conform de procedures wordt gewerkt. Zo zijn auditors van BDO tijdens het gehele data recovery proces meegelopen op locatie, van ontvangst en registratie tot afsluiting van de opdracht. Na de audit bracht BDO een rapportage uit en heeft aanbevelingen gedaan op die punten waar nog verbetering mogelijk was. Het onderzoek werd afgesloten met een assurance verklaring, die bewijst dat Stellar integer en zorgvuldig met data van klanten omgaat.

Dankzij de BDO Assurance Verklaring hoeven klanten van Stellar zich geen zorgen te maken dat ze niet voldoen aan (interne) data veiligheidseisen en aan de huidige Europese privacywetgeving. Als bedrijven een recovery spoedgeval hebben kunnen zij hun serversystemen, die vol staan met vertrouwelijke data, naar Stellar sturen. Stellar kan de garanties met betrekking tot data veiligheid aantonen. Dit maakt bedrijven minder kwetsbaar als het om compliance gaat.

“Omdat klanten vaak vertrouwelijke gegevens, zoals klantenbestanden, strategische documenten of andere concurrentie- of privacygevoelige informatie naar ons sturen is het cruciaal dat er zorgvuldig met deze data wordt omgegaan,“ aldus Kees Jan Meerman (foto), managing director van Stellar Data Recovery Europe. “We willen de klant ook graag de zekerheid geven dat hun gegevens bij ons in goede handen zijn. Dankzij deze Assurance Verklaring zeggen we dit niet alleen, maar laten we zien dat we ons ook laten toetsen door een onafhankelijke partij. Deze audit bevestigt dan ook dat de data van klanten bij ons de hoogste prioriteit heeft.”

Meer over de audit die BDO heeft uitgevoerd bij Stellar is te vinden op: http://www.stellar.nl/datarecoveryassurance.htm


Terug naar nieuws overzicht

Tags

Security
Security