Het technologisch tekort biedt tastbare kansen voor het kanaal
01-09-2014
Deel dit artikel:

Het technologisch tekort biedt tastbare kansen voor het kanaal

Uit een recente enquête dat ons bedrijf heeft laten uitvoeren onder 852 Europese ICT-besluitvormers is gebleken dat er een technologisch tekort is ontstaan tussen datgene wat bedrijven willen bereiken en wat de ICT-infrastructuur kan ondersteunen. Maar liefst 72% van alle bedrijven heeft te kampen met een gemiddelde tot forse technologische kloof. Gebrekkige infrastructuren zorgen voor downtime, trage prestaties, technische storingen en risico’s op het gebied van gegevensbeveiliging. Zeker nu trends zoals cloud computing, mobiliteit, social media en Big Data meer punten van zorg opleveren, hebben bedrijven vakkundige hulp nodig om iets aan het technologische tekort te doen. Resellers kunnen hen daarbij helpen.

Bedrijven zijn op zoek naar een betrouwbare partner met inzicht in hun bedrijfsactiviteiten
De zakelijke uitdagingen die het technologische tekort met zich meebrengt, leveren nieuwe kansen op voor kanaalpartners. Maar is het kanaal daarop voorbereid? 66% van alle bedrijven meent dat ze met behulp van ICT-consultants en value added resellers innovatie en groei van de onderneming kunnen bevorderen. Bedrijven zijn op zoek naar een partner waarop zij kunnen bouwen en die hun bedrijfsactiviteiten en markt begrijpt. Dit biedt ICT-consultants en VAR’s volop kansen om oplossingen aan te dragen die in een breed scala aan behoeften voorzien. Daarmee kunnen ze aarzelende en onzekere klanten meer vaste grond onder de voeten bieden. Ik zou kanaalpartners graag drie tips willen geven om deze kansen effectief te benutten.

1. Reageer snel en efficiënt
De best voorbereide kanaalpartners kunnen snel en efficiënt reageren op bedrijven die hun technologische kloof onderkennen en hen om hulp vragen. Dit biedt het kanaal een uitgelezen kans om hun relatie met klanten te verdiepen. 66% van alle bedrijven geeft namelijk aan dat hun relaties met ICT-consultants en value added resellers een belangrijke rol zullen spelen bij het dichten van de kloof tussen de bestaande infrastructuur en de bedrijfsbrede behoeften aan ICT-ondersteuning. Kanaalpartners moeten hun kennis en vaardigheden uitbreiden, zodat ze effectiever kunnen reageren op de problemen die als gevolg van het technologische tekort ontstaan. Ze moeten op zoek gaan naar specialistische leveranciers die hen tools kunnen aanreiken waarmee ze hun aanbod en geloofwaardigheid kunnen vergroten in een uiterst concurrerende markt.

2. Zorg voor eenvoud, flexibiliteit en een snelle uitvoering
Bedrijven hebben behoefte aan flexibiliteit. Kanaalpartners moeten hen flexibele diensten en technologie kunnen bieden die hun leven er een stuk makkelijker op maakt. Bedrijven vragen daarnaast om eenvoud. 63% van de ondervraagde bedrijven ziet voordelen in een samenwerking met een vaste leverancier voor diverse ICT-diensten en infrastructuuropties. Door gebruik te maken van eenvoudiger systemen en processen met een hoger automatiseringsgehalte kunnen zij zich concentreren op hun kerntaken. Want uiteindelijk wil elk bedrijf zich het liefst bezighouden met dingen waarin het uitblinkt.

Deze eenvoud en flexibiliteit moeten gepaard gaan met een snelle uitvoering. Bedrijven reageren positief op leveranciers die snel kunnen schakelen en efficiënt opereren, of het nu gaat om de introductie van nieuwe technologie of het eenvoudig opschalen van de capaciteit.

3. Kies de juiste leveranciers om mee samen te werken
Kanaalpartners moeten hun klanten oplossingen aanreiken die hun onderliggende infrastructuur verbeteren, voldoen aan de operationele eisen en een platform bieden voor 24/7 beschikbare ICT, zoals mobiele en cloud-diensten. Hiertoe moeten resellers met hun eigen leveranciers en partners samenwerken. Met de juiste partner kunnen zij beschikken over de technologie, lokale expertise en ondersteuning die nodig zijn om sneller in te springen op actuele klantenbehoeften en marktontwikkelingen. Strategische partners hebben oog voor de complexe relatie tussen de infrastructuur, ICT-diensten en gegevensbeveiliging en kunnen het kanaal kant-en-klare oplossingen bieden. Het mooiste zijn de leveranciers die een end-to-end oplossing leveren op hun eigen liefst Europese infrastructuur.

Word voorkeurspartner
De technologische kloof zal niet zomaar verdwijnen. 9 van de 10 ICT-besluitvormers geven aan dat hun infrastructuur de komende twee jaar tot op bepaalde hoogte moet worden doorontwikkeld om de zakelijke eisen bij te kunnen benen. Dit vraagt om een evenwichtige reactie die de beste bedrijfsresultaten waarborgt en resulteert in een vereenvoudigde en flexibele infrastructuur met een sterk reactievermogen. Kanaalpartners die innovatief te werk gaan en snel schakelen kunnen hun klanten helpen om de negatieve gevolgen van de technologische kloof te verhelpen en daarmee uit te groeien tot hun voorkeurspartner.

Door: Guy de Groot, Director Sales & Marketing Benelux bij Colt Communication Services

Terug naar nieuws overzicht
Cloud