De opkomst van het intelligente netwerk
21-09-2014
Deel dit artikel:

De opkomst van het intelligente netwerk

De wereld is hard op weg naar vijf miljard verbonden mensen, en het einde is nog lang niet in zicht. Gedurende mijn dertigjarige loopbaan heb ik deze verbazingwekkende transformatie met grote belangstelling gevolgd, en ik heb zelfs het geluk gehad om eraan bij te dragen. Dertig jaar geleden was innovatie een kwestie van eenrichtingsverkeer: de interactie tussen bedrijven bepaalde wat er gebeurde, en consumenten waren hooguit een sluitpost. Inmiddels ziet de machtsbalans er heel anders uit. Nu bijna de helft van alle mensen op aarde met het internet is verbonden, zwaaien de consumenten de scepter. Zij vragen om innovatieve diensten en applicaties die belangrijk zijn voor de kwaliteit van hun leven, op hun tempo aansluiten en aan hun voorwaarden voldoen.

De wereld is op een keerpunt aanbeland nu de onstilbare honger van mensen bedrijven en instellingen in alle mogelijke sectoren ertoe aanzet om te innoveren op een tempo dat historisch gezien zijn weerga niet kent. Gedurende mijn loopbaan heb ik een bijdrage geleverd in de vroegste stadia van deze transformatie – bij telecombedrijven, financiële dienstverleners en de klantensegmenten die zij wereldwijd bedienen. De nieuwe pijler voor deze door klanten aangejaagde innovatie is de cloud. En het belangrijkste strategische instrument om het potentieel van de cloud te ontsluiten is — u raadt het al — het netwerk. Het netwerk is het zenuwsysteem dat informatiesystemen, computers, opslagbronnen, persoonlijke mobiele apparatuur, netwerkcomponenten, sensoren, huishoudens en bedrijven met elkaar verbindt. Als gevolg van deze ongekende connectiviteit zijn mensen, bedrijven en instellingen overal ter wereld bezig met de ontwikkeling van ervaringen die nog het meeste weg hebben van Star Trek!

Ik kan me geen betere tijd bedenken om bij Juniper Networks te werken en daar gezamenlijk gestalte te geven aan de toekomst die de volledige kracht van het netwerk zal ontsluiten. Naar mijn mening zullen de uitmuntende bedrijfsactiva van Juniper – hechte banden met klanten, eersteklas technologie, uiterst getalenteerde en gedreven mensen – een oplossing bieden voor de meest prangende netwerkproblemen van onze klanten, en uiteindelijk van die van de hele samenleving.

In de eerste acht maanden sinds mijn aanstelling als CEO hebben mijn managementteam en ik alles in het werk gesteld om het creatieve talent van onze mensen de vrije hand te geven. We hebben onze organisatie klaargestoomd voor de 21e eeuw en richten onze pijlen nu op de groeisectoren binnen de ICT-markt. We geven de professionals in de frontlinie het heft in handen om een einde te maken aan bureaucratie, ingewikkelde organisatielagen en geïsoleerde eilandjes. Hierdoor is het talent binnen onze onderneming beter verbonden — met elkaar en met de wensen en behoeften van onze klanten. Dit heeft bovendien geresulteerd in een efficiëntere kostenstructuur. Hoewel we de afgelopen maanden een aantal moeilijke beslissingen moesten nemen, ben ik blij met de vooruitgang die we hebben geboekt, en ik ben ervan overtuigd dat we op de juiste weg zijn. Ik merk dit elke dag opnieuw aan de reacties van onze klanten, werknemers en partners wanneer zij vernemen over onze nieuwe visie en bedrijfskoers – en ons in actie zien. We streven er momenteel naar om onze groei te versnellen op basis van twee strategische uitgangspunten.

1. Een focus op Cloud Builders en High IQ-netwerken

Waarom Cloud Builders? De moderne economie wordt aangejaagd door “everything-as-a-service”-toepassingen, en klanten doen een beroep op de cloud als nieuw platform voor de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten. Nu bedrijven en dienstverleners zich aanpassen aan dit nieuwe bedrijfsmodel, wordt de netwerkervaring van cruciaal belang voor hun bedrijfsvoering. Juniper weet als geen ander hoe je een beroep kunt doen op de kracht van de cloud met High IQ-netwerken.

Een belangrijk concept in dit verband is wat we bij Juniper een High IQ-netwerk noemen. Naar onze mening volstaat het niet om dingen met dingen of data met apparaten te verbinden, iets wat in de netwerkbranche vaak wordt aangeduid met de term The Internet of Things. Bij veel van onze concurrenten houdt het daarmee op. Wij willen echter verder kijken dan de vraag ‘wat gebeurt er?’ en ook een antwoord bieden op de vraag ‘waarom gebeurt dit?’ Op dit moment zijn de meeste netwerken statische systemen. Dat houdt in dat je het netwerk configureert om een bepaald resultaat te bewerkstelligen. Het netwerk wordt van input voorzien, en vervolgens wordt er verwacht dat het op een bepaalde manier zal werken. Het probleem van een dergelijke aanpak is drieledig van aard. Ten eerste resulteert het in een aanzienlijke reductie van de flexibiliteit en de beperkte mogelijkheid om snel wijzigingen aan te brengen. Ten tweede brengt deze aanpak hoge kosten met zich mee. En ten derde levert deze aanpak geen inzichten op die de aanzet geven tot nieuwe denkwijzen of ingrijpende verbeteringen van de bedrijfsprestaties, of het nu gaat om efficiëntie, kwaliteit, omzet of baanbrekende innovatie. Een High IQ-netwerk is in de eerste plaats een netwerk dat weet.

Een High IQ-netwerk gaat uit van een totaal andere, dynamische systeembenadering. Het configureert zichzelf op basis van wat ervan wordt vereist en wat op elk moment de hoogste prioriteit heeft. De werking van een High IQ-netwerk heeft veel weg van ons zenuwstelsel: er worden input en inzichten opgehaald uit alle verbindingen en data die binnen het netwerk te vinden zijn. Deze informatie wordt op intelligente wijze teruggekoppeld, waarop de netwerkprocessen automatisch worden bijgewerkt en geoptimaliseerd.

Stelt u zich eens voor hoe het zou zijn als uw netwerk tweets zou kunnen verzenden om u direct op de hoogte te stellen van zaken waarvan u geen weet hebt. Stel dat er om twee uur ´s nachts sprake is van een abnormaal patroon in het netwerkverkeer. Een netwerk dat weet identificeert direct de oorsprong van het probleem,   geeft aan dat er actie op moet worden ondernemen en beperkt alle verdere activiteit totdat het probleem is verholpen. Een netwerk dat weet vertelt u dat er meer bandbreedte nodig is wanneer een social media-video een viraal karakter krijgt, en zorgt automatisch voor load balancing om een naadloze gebruikservaring te waarborgen. Een netwerk dat weet biedt u de mogelijkheid om een nieuwe, uiterst concurrerende dienst aan de netwerkrand te implementeren die automatisch wordt geactiveerd in drie nieuwe geografische regio’s, zodra er aan bepaalde benchmarks is voldaan – in een kwestie van minuten in plaats van maanden.

Dankzij het erfgoed, de visie en vernieuwde focus van Juniper zijn we goed gepositioneerd om de krachtig presterende, flexibele, veilige en contextbewuste netwerken te bieden die onze klanten in de verbonden toekomst nodig zullen hebben.

2. Co-creatie met onze klanten
Een ander belangrijk gevolg van de veranderingen die overal om ons heen plaatsvinden, is dat klanten behoefte hebben aan nieuwe manieren om te innoveren en nieuwe technologie waarmee ze zich van de concurrentie kunnen onderscheiden. De wereld is aan het veranderen, en ruilt een lineair werkmodel op basis van een ‘keten van mensen’ in voor een model waarbij innovatie vaak aan de rand van traditionele disciplines en organisaties plaatsvindt. Om een lang verhaal kort te maken: naar onze mening kun je geen nieuwe ideeën ontwikkelen en toepassen op basis van oude denkpatronen.

In deze nieuwe wereld is het nodig dat we zij aan zijn met onze klanten werken aan de ontwikkeling en realisatie van nieuwe gebruiksscenario’s die hen concurrentievoordeel bieden en tot de klantverbeelding spreken. De kansen die in deze spannende nieuwe wereld verborgen liggen, geven zich alleen prijs als we als we als het ware onze tent op de stoep van onze klanten opzetten en samen met hen aan het creëren slaan. We noemen deze aanpak co-creatie. Dat betekent dat we intensief met onze klanten samenwerken om een oplossing te vinden voor hun belangrijkste uitdagingen en hen een open omgeving bieden die aanpasbaar is aan hun unieke en veranderende behoeften. En we gaan net zolang door totdat we samen tot een oplossing zijn gekomen.

We zoeken dus de samenwerking met onze klanten op, luisteren naar hun wensen en behoeften en helpen hen om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die tot hun beschikking staan. Daarbij hanteren we een praktische, probleemoplossende aanpak waarvan de resultaten hun neerslag vinden in verbeteringen van onze producten en diensten. Dit is kenmerkend voor wie we zijn – een bedrijf met een pioniersgeest. We schuwen de grote uitdagingen niet waarvoor deze visie ons stelt, en kiezen ervoor om samen met onze klanten de toekomst gestalte te geven. En we zijn niet alleen optimistisch gestemd over onze gezamenlijke toekomst, maar omarmen ook de veranderingen die nodig zijn om dit alles mogelijk te maken!

Deze aanpak is de reden waarom we alleen al in de afgelopen paar maanden zijn ingeschakeld door niemand minder dan AT&T voor hun gebruikersgedefinieerde Domain 2.0-netwerk, door Cloudwatt voor hun omvangrijke publieke cloud en door UBS en NIKE, Inc. voor hulp bij de ontwikkeling van wereldwijde geavanceerde datacenters die voorzien in de verbeterde flexibiliteit, veerkracht van carrier-niveau en applicatieprestaties die nodig zijn om hun klanten beter te kunnen bedienen.

Maar dat is nog niet alles
Als CEO van Juniper reis ik de hele wereld af om naar onze klanten te luisteren. Ik bespeur bij hen een duidelijke roep om actie aan het adres van de netwerkbranche: “Help me met het ontwikkelen van nieuwe schaalbare technologie die in de toekomstige behoeften kan voorzien, zodat ik kan profiteren van de voordelen van de cloud, kan innoveren om te voldoen aan de voortdurend veranderende eisen van mijn klanten, sneller nieuwe diensten kan implementeren dan mijn concurrenten … en dit alles tegen lagere operationele kosten.” Ik weet dat dit nogal veel is gevraagd, omdat ik zelf ook ooit die klant was!

Onze missie is om gevolg te geven aan deze oproep. We helpen onze klanten met het dichten van de kloof tussen oude en nieuwe technologie in hun poging om mensen op nieuwe en creatieve manieren te bedienen. Ik zie volop kansen voor onze klanten, en onze teams in alle delen van de wereld zijn uiterst gemotiveerd om hun mouwen op te stropen en zich elke dag opnieuw aan co-creatie te wijden.

Het voortouw nemen in de nieuwe golf van innovatie

Nu de wereld zijn overstap naar de cloud voortzet, is een nieuwe golf van netwerkinnovatie vereist. Ik heb vertrouwen in onze sterke punten en leiderschap in systemen, chips en software. We zijn volop bezig met de ontwikkeling van producten die de juiste basis zullen bieden voor de nieuwe golf van netwerken. Deze producten voorzien in datgene waar onze klanten naar op zoek zijn en nog belangrijker, sluiten aan op datgene waar de markt op afkoerst – krachtig presterende, flexibele, veilige, geautomatiseerde en contextbewuste netwerken op basis van een open framework.

Deze High IQ-netwerken zullen van fundamenteel belang blijken voor de nieuwe generatie van Cloud Builders en eindgebruikers. En het al even belangrijk dat we het pad naar de toekomst gezamenlijk bewandelen. Technologie is slechts daarbij slechts één aspect; we moeten klanten ook helpen om hun processen, werkculturen en moderne technologieën op een nieuwe manier samen te laten werken om deze visie in de praktijk ten uitvoer te brengen.

Co-creatie met onze partners en klanten is daarom van essentieel belang. Want op basis van oude denkpatronen kun je geen nieuwe ideeën toepassen.

Dit is ons erfgoed en onze toekomst

Nu de wereld hard op weg is naar vijf miljard verbonden mensen en het einde nog niet in zicht is, ben ik reuze enthousiast over onze mogelijkheden om klanten te helpen om de brug naar de toekomst te slaan en bij te dragen aan de opkomst van de creatieve planeet. Ik zie ernaar uit om tijdens deze spannende gezamenlijke ontdekkingstocht de discussie te verdiepen en verbreden en in toekomstige berichten op dit blog mijn observaties met u te delen over de ontwikkelingen binnen de ICT-branche en hun invloed op het bedrijfsleven.

Door: Shaygan Kheradpir, CEO Juniper Networks

Dit blog is een vertaling van ‘The dawn of the network that knows’, te vinden op http://juni.pr/1qf8AHX

Terug naar nieuws overzicht
Cloud