The Internet of Things staat centraal tijdens Infosecurity, Storage Expo en Tooling Event
21-09-2014 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

The Internet of Things staat centraal tijdens Infosecurity, Storage Expo en Tooling Event

Op 29 en 30 oktober vindt in de jaarbeurs te Utrecht weer het grootste IT-evenement van Nederland plaats, in de vorm van de drie gecombineerde beurzen Infosecurity, Storage Expo en Tooling Event. Dit jaar staat The Internet of Things centraal, wat de kapstok zal worden voor een breed scala aan activiteiten, van de traditionele beursvloer tot een steeds groter wordend seminarprogramma. Executive-People sprak over de visie achter dit evenement met Ivo Meertens, Marktmanager bij Jaarbeurs.

Jaarbeurs kiest op basis van trends in de markt altijd een overkoepelend thema dat raakvlakken heeft met de drie IT-beurzen die altijd in het najaar worden georganiseerd in Utrecht. Dit jaar is het thema van de gecombineerde beurzen Infosecurity, Storage Expo en Tooling Event The Internet of Things.

“Dat thema komen we bij veel partijen tegen, onder meer de grote leveranciers zijn er volop mee bezig, maar ook bij onze bezoekers staat dit thema hoog op de agenda,” vertelt Meertens.

Grote gevolgen

“Het is een onderwerp dat grote gevolgen heeft voor allerlei aspecten van de IT bij organisaties. Omdat ondertussen steeds meer zaken verbonden worden met het internet heb je te maken met veel meer dataverkeer, en spelen veel nieuwe zaken op het gebied van beheer van de bijbehorende IT-systemen.”

De deelthema's die op de drie beurzen onder de paraplu van The Internet of Things aan bod zullen komen, zijn voortgekomen uit de bezoekersonderzoeken die zowel in Nederland als bij de Belgische variant van de beurs, in het voorjaar in Brussel, zijn gehouden. In willekeurige volgorde zijn dat IT Service Management & Control; Enterprise Mobility; Datacenter Optimilisation; Cybersecurity; Datagrowth en Storage Capacity; Cloud Computing; Privacy, Governance en Risk Management. Het thema dat volgens de onderzoeken veruit het hoogst op de agenda van de IT manager en de CIO staat, is cybersecurity.

Alle onderdelen van de beurs zijn op een of andere manier aan deze thema's gekoppeld. Meertens: “Niet alleen in de theaters voor de seminars groeperen we deze content, we hebben ook online themapagina's ingericht op marqit.nl waar onze exposanten hun specifieke informatie onder de aandacht kunnen brengen, bijvoorbeeld in de vorm van whitepapers. De theaters zijn dit jaar ook volgens deze onderwerpen ingericht als thematheaters, zodat het voor bezoekers duidelijk is waar ze voor welke onderwerpen terecht kunnen.”

Populair

De presentaties zijn uitermate populair bij de bezoekers, niet minder dan 65 procent van hen bezoekt een of meer seminars, en er zijn zelfs mensen die twee dagen lang intensief de tracks bezoeken, soms zelfs om punten te verdienen om zodoende hun IT-professional status te behouden. “We zien ieder jaar weer dat de mensen echt komen voor de content. Dat is veruit de belangrijkste reden om de beurs te bezoeken, en dan met name voor de onafhankelijke content. Tijdens de seminars spreken zowel onafhankelijke sprekers als exposanten, en we drukken de exposanten die presenteren dan ook altijd op het hart geen sales pitch te geven maar het zo praktisch mogelijk te houden.”

Het overgrote deel van de bezoekers aan Infosecurity, Storage Expo en Tooling Event is de IT-professional, dus de persoon die bij bedrijven, in allerlei sectoren, in een IT-functie actief is. “Het profiel van onze bezoekers loopt van technisch tot strategisch, van systeembeheerder tot C-level. Om die verschillende soorten IT-professionals goed te kunnen bedienen hebben we de seminars onderverdeeld in een management track voor de bestuurder en een technische track voor de specialisten. Dat vindt allemaal plaats in aparte zalen, zodat strategie en techniek duidelijk gescheiden zijn. Dit onderscheid wordt gemaakt voor de presentaties die horen bij alle drie de beurzen.”

Praktische handvatten

Meertens is duidelijk over de vraag waarom IT-professionals Infosecurity, Storage Expo en Tooling Event zouden moeten bezoeken: “Bezoekers aan deze beurzen krijgen daar volop informatie over vraagstukken en trends, de vraag waar het met de IT naartoe gaat, wordt daar door een grote hoeveelheid aanwezige partijen en deskundigen beantwoordt. Onze intentie is om ze na die twee dagen weer te laten vertrekken met praktische handvatten om in te zetten in het dagelijks werk als IT-er.”

Hoewel de bezoekers van Infosecurity, Storage Expo en Tooling Event vooral IT-professionals zijn, merkt Jaarbeurs dat de business een steeds een grotere stem krijgt in IT-investeringen. “We zien duidelijk dat steeds meer andere executives interesse hebben in IT. Dat merken we nu al bij de beurzen rond Logistiek en ICT en Zorg en ICT. Hier zien we een groot aandeel van businessmanagers met een verantwoordelijkheid voor IT-investeringen. De business besluit, en de IT-er voert dat vervolgens uit. Vaak is de opdracht dan om zo kostenefficiënt mogelijk te gaan werken. De mensen die op Infosecurity, Storage Expo en Tooling Event komen hebben de opdracht om de wensen van de business in te vullen.”

Ook dit jaar wordt weer een groot aantal bezoekers verwacht Vorig jaar kwam het totaal aantal bezoekers uit op 8.113, tegen 7.883 bezoekers het jaar daarvoor. Uit het bezoekersonderzoek bleek dat 93 procent van hen tevreden was over de kwaliteit van het aanbod. Ook het niveau van de bezoekers was hoog: 44 procent van hen gaf aan eind- of medebeslisser te zijn bij nieuwe investeringen in producten of diensten.

De belangrijkste reden voor het bezoek aan de beurzen was om op de hoogte blijven van nieuwe product- en branche ontwikkelingen. Daarop volgde de mogelijkheid om deel te nemen aan de informatieve seminars, workshops en lezingen. Uiteindelijk heeft dus 70 procent van de bezoekers dit inhoudelijke programma bezocht. De derde reden die bezoekers tenslotte gaven om de beurzen te bezoeken was netwerken, want ondanks de digitalisering blijft het persoonlijk onderhouden van contacten belangrijk.

Ook dit jaar heeft Jaarbeurs weer een keur aan sprekers weten te strikken. Dat zijn onder meer: Yori Kamphuis, Futurist of the Year 2013 over de Internet of Things revolutie; Jurjen Oskam, ICT Infrastructure Engineer bij Rabobank ICT; Chris Mellor van The register.co.uk; Mireille Hildebrand, Hoogleraar ICT en Rechtsstaat bij Radboud Universiteit Nijmegen; en Brenno de Winter, freelance onderzoeksjournalist.

Terug naar nieuws overzicht