Smart Mobility Challenge van start

30-09-2014

Smart Mobility Challenge van start

Op 25 september is tijdens de IT Innovation Day in de Prodentfabriek in Amersfoort het startschot gegeven voor de Smart Mobility Challenge. Via de website http://www.openchallenge.nl/smartmobility kunnen tot 12 november concepten voor slimme mobiliteitsdiensten worden ingezonden. Eind november bepaald een publieksjury van Webwereld en een Vakjury welke concept begin 2015 gerealiseerd gaat worden. Voor de winnaars is tot €100.000,- aan ontwikkelbudget beschikbaar.

Smart Mobility platform

De wedstrijd is onderdeel van het Utrechtse Smart Mobility project, dat mede gefinancierd wordt door de provincie Utrecht en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in het kader van het programma Beter Benutten. Het project brengt mobiliteitsinformatie uit verschillende bronnen (zoals TomTom en NDW) bijeen in één Smart Mobility platform. Dit platform maakt het voor ontwikkelaars makkelijker om –met de beschikbare data- nieuwe mobiliteitsdiensten te ontwikkelen.

Neem grote bouwprojecten in de binnensteden. Bouwverkeer heeft vaak last van verkeersopstoppingen. Dit vertraagt de bouwwerkzaamheden en vergt extra opslagruimte voor materialen. Het Smart Mobility Platform wordt ingezet om deze vervoersstromen beter te stroomlijnen. Dit gebeurt via geavanceerde routeinformatie voor het bouwverkeer. Zo kunnen bijvoorbeeld bouwmaterialen precies op tijd afgeleverd worden. En dat scheelt weer geld.

Deelname aan de challenge

Deelname aan de Smart Mobility Challenge 2014 staat open voor creatieve ICT-dienstverleners met de juiste kennis en kunde om het Smart Mobility platform in te zetten voor nieuwe oplossingen of verbetering van bestaande diensten.

Vanaf 25 september tref je op http://www.openchallenge.nl/smartmobility alle relevante informatie over de Smart Mobility Challenge en de deelnamecriteria. Voorstellen kunnen ingediend worden tot en met 12 november.

Op vrijdag 10 oktober is er in het Provinciehuis in Utrecht van 13.00u tot 15.00u een voorlichtingsbijeenkomst waarbij kennis gemaakt kan worden met de organisaties achter de Smart Mobility Challenge en de ins- en outs van deze challenge worden toegelicht. Deelname aan de bijeenkomst is gratis, Wel graag vooraf aanmelden via de website http://www.openchallenge.nl/smartmobility

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers van de prijsvraag zijn provincie Utrecht en de Economic Board Utrecht, samen met de consortiumpartners in het project Smart Mobility; Royal HaskoningDHV, Simacan, Technolution en TNO.

Deze organisaties dragen hiermee bij aan de doelstelling van het kabinet om de bereikbaarheid in Nederland te verbeteren én het project levert nieuwe kansrijke producten en diensten op

Terug naar nieuws overzicht
Mobility