Applicatiebewuste storage vereist voor een vlekkeloze VDI-implementatie
09-10-2014
Deel dit artikel:

Applicatiebewuste storage vereist voor een vlekkeloze VDI-implementatie

Het aantal VDI-implementaties stijgt hand over hand nu steeds meer klanten oog krijgen voor de voordelen van deze technologie. Virtual Desktop Infrastructure (VDI) belooft namelijk veel voor organisaties die hun eindgebruikers veilige en kostenefficiënte toegang willen bieden tot desktops en applicaties. Een effectieve VDI-omgeving brengt flexibiliteit naar desktopservices en applicaties in combinatie met verbeterde beveiliging, compliance, standaardisatie en beheer.

De prestaties van een VDI-omgeving kunnen echter ver achterblijven bij het potentieel van deze technologie. Vaak hebben ze te kampen met  gebrekkige opslagprestaties en forse complexiteit en kosten. Storage neemt een centrale rol in binnen deze implementaties, maar vormt vaak al snel een prestatie-bottleneck zodra er sprake is van geconcentreerde workloads van honderden virtuele desktops. In omgevingen waar met honderden virtuele machines (VM’s) wordt gewerkt, kunnen kleine workloads in de vorm van willekeurige schrijfbewerkingen, ‘boot storms’ en antivirusscans een forse wissel trekken op legacy storage-systemen.

Veel van de aanwezige storage-systemen zijn niet in staat om de prestaties van VM’s te isoleren of bewaken. Dit maakt het moeilijk om prestatieproblemen te identificeren en herstellen. En hoewel teveel opslagcapaciteit beschikbaar stellen vaak een noodzakelijk kwaad is, kunnen de kosten van het beheer, de rack-ruimte, het energieverbruik en koeling al snel de pan uit rijzen.

Hierdoor zijn veel bedrijven gedwongen om hun VDI-implementaties terug te schalen of zelfs volledig op te geven. Maar dat hoeft niet per definitie de conclusie te zijn. Laten we een stapje terug doen en kijken naar manieren om een oplossing voor deze problemen te bieden.

Applicatiebewuste storage-technologie

De oplossing schuilt in het gebruik van applicatiebewuste storage, waarmee organisaties de hindernissen kunnen overwinnen die het succes van VDI in de weg staan. Er zijn storage appliances verkrijgbaar die voldoende capaciteit en prestaties bieden voor de ondersteuning van grote aantallen virtuele machines (in sommige gevallen tot maar liefst duizend). Daarmee worden de operationele en investeringskosten aanzienlijk gereduceerd, en hetzelfde geldt voor de benodigde rack-ruimte, stroom en koeling.

Flash-technologie kan een oplossing bieden voor prestatieproblemen door lees- en schrijfbewerkingen aanzienlijk te versnellen en consistente prestaties te bieden voor het opvangen van piekbelastingen en onverwachte I/O-workloads. Smart storage maakt een einde aan de complexiteit die gepaard gaat met het gebruik, beheer en opschalen van opslagbronnen voor VDI, omdat deze beheerd worden op het niveau van de VM’s en vDisks. Er hoeven dus geen LUN’s, volumes of andere opslagobjecten te worden beheerd.

Een ander probleem, dat het succes van VDI-implementaties in de weg zit, is de schaalbaarheid van de storage. Veel van deze implementaties hebben te kampen met beperkingen, omdat traditionele storage-architecturen niet bepaald eenvoudig schaalbaar zijn. Proof of concepts die in het kader van een VDI-pilot met vijfhonderd gebruikers zijn ontwikkeld op basis van legacy modulaire storage-systemen zullen weinig effectief blijken in een productieomgeving met 5.000 gebruikers. Het onderhoud en beheer van traditionele storage arrays is vaak complex, zodat het lastig wordt om een VDI-implementatie op te schalen. Applicatiebewuste storagetechnologie biedt daarentegen eenvoudige schaalbaarheid tot duizenden gebruikers door gebruik te maken van VMstore-appliances. Dit valt te vergelijken met het opschalen van de rekencapaciteit door ESX-hosts aan een VM-omgeving toe te voegen.

Legacy storage-systemen leggen het af

Het ontwerpen, inrichten en onderhouden van VDI-oplossingen die gebruikmaken van legacy storage-systemen vergt vele uren beheer. Het gebruik van een traditioneel SAN of NAS in combinatie met een VDI-storage-architectuur vraagt om verschillende datastores voor de opslag van basis- en replica-images, een OS-schijf, een persistente schijf en een verwijderbare schijf op verschillende opslaglagen. Deze complexiteit maakt het proces foutgevoelig. De provisioning en het onderhoud, zoals het klonen van VM’s, vragen om een nauwgezette aanpak die overbelasting van storage-bronnen voorkomt. Bij smart storage figureert elke VMstore-appliance als een afzonderlijke datastore. Alle gegevens worden op intelligente wijze automatisch op de juiste locatie ondergebracht. Dit maakt een einde aan de noodzaak om meerdere datastores te gebruiken.

De gegevensbeveiliging is een belangrijk punt van zorg bij VDI. Storage-architecturen die zijn ontworpen met het oog op fysieke workloads met snapshots van volumes gaan mank aan moeizame herstelprocedures voor afzonderlijke VM’s. Ze zijn bovendien inefficiënt, omdat er snapshots van honderden VM’s binnen één volume worden gemaakt. VMstore-appliances bieden geautomatiseerde gegevensbeveiliging, waarbij gebruik wordt gemaakt van ruimte-efficiënte snapshots van elke VM die geen nadelige uitwerking hebben op de prestaties.

Overdadige provisioning en het gebruik van afzonderlijke storage-systemen voor verschillende workloads kunnen resulteren in hoge kosten en inefficiëntie. Smart storage maakt het mogelijk om de opslagprestaties en Quality of Service (QoS) per virtuele schijf en per VM te isoleren ter voorkoming van piekbelasting als gevolg van een handvol VM’s die voor verstoring zorgen. Applicatiebewuste storagetechnologie stelt organisaties in staat om hun opslagbronnen te consolideren voor uiteenlopende gebruiksscenario’s — zoals VDI, infrastructuur-VM’s en databases— om de kosten te reduceren en een optimale ROI te realiseren.

Bouwblok

Voor het schalen van de storage in gevirtualiseerde omgevingen moeten de storage-bronnen op dezelfde efficiënte wijze worden behandeld als bij de ‘bouwblok’-aanpak die in gevirtualiseerde omgevingen wordt gehanteerd voor de ICT-laag. Dit zorgt ervoor dat het beheer en de monitoring op VM-niveau plaatsvinden. Hiertoe kan het een beroep doen op de beheermechanismen van de virtualisatielaag. Het opschalen van de storage-bronnen wordt daarmee uiterst eenvoudig en voorspelbaar. Intelligente functies, zoals automatische load balancing van VM’s verspreid over verschillende hosts, zorgen voor eenvoudige en voorspelbare schaalbaarheid.

Elk bouwblok figureert als een afzonderlijke datastore binnen de virtualisatielaag. Daarmee wijkt het af van traditionele storage. Daarbij moeten IT- beheerders tijd besteden aan het creëren van afzonderlijke LUN’s of volumes voor elke nieuwe groep van VM’s en vervolgens de overeenkomstige datastores moeten creëren en exporteren. Bij de bouwblokbenadering is het niet langer nodig om een complex web van LUN’s en volumes te beheren.

Een extra voordeel is dat de bouwblokken beheerders duidelijk en uitgebreid inzicht bieden in de systeemprestaties en het capaciteitsverbruik. De ICT-afdeling hoeft niet langer complexe capaciteits- en prestatiedata te interpreteren of zich zorgen te maken over de resterende opslagcapaciteit.

Bouwblokken kunnen er ook voor zorgen dat er geen negatieve invloed wordt ondervonden van ‘luidruchtige buren’ binnen hetzelfde systeem. Dankzij QoS-functionaliteit op VM-niveau blijven de opslagprestaties voorspelbaar. Een ander voordeel is dat uiteenlopende typen VM’s, zoals IO-intensieve OLTP-workloads en latency-gevoelige desktops van eindgebruikers, deel kunnen uitmaken van een en hetzelfde bouwblok.

Als beheerders meer prestaties en capaciteit nodig hebben dan één bouwblok kan bieden, kunnen zij een extra systeem toevoegen aan de virtualisatielaag – een activiteit die minder dan vijf minuten in beslag neemt. Daarmee wordt in wezen een nieuwe datastore toegevoegd die door de virtualisatielaag kan worden beheerd.

Applicatiebewuste opslagtechnologie voor de wereld van VDI

Als gevolg van de beperkingen van legacy storage-systemen en –architecturen is het moeilijk, zo niet onmogelijk voor organisaties om VDI op succesvolle wijze te implementeren. Ze hebben daarom een storage-oplossing nodig, die is ontwikkeld met het oog op een virtuele omgeving en de benodigde opslagprestaties kan bieden.

Applicatiebewuste storagetechnologie biedt hetzelfde niveau van intelligentie, schaalbaarheid, flexibiliteit, eenvoud en capaciteit die reeds beschikbaar zijn voor servers in een VM-omgeving. Bedrijven die oog hebben voor de voordelen van applicatiebewuste storage zullen in een uiterst sterke positie verkeren om de belofte van VDI in te lossen. Geloof het of niet, maar het is heus mogelijk om over een VDI-implementatie te beschikken zonder gebukt te gaan onder de traditionele kopzorgen.

Auteur: Per Solvager, regionaal manager Benelux bij Tintri

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Storage