8 op de 10 bedrijven gebruikt Cisco netwerkapparatuur
13-10-2014 | door: Redactie
Deel dit artikel:

8 op de 10 bedrijven gebruikt Cisco netwerkapparatuur

Als wordt gekeken naar alle switches, routers, hardwarematige firewalls en WiFi netwerkapparatuur die in gebruik zijn bij Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers, blijkt dat bij 80 procent netwerkapparatuur van Cisco te vinden is. Daarmee is het met voorsprong de fabrikant met de grootse aanwezigheid in zakelijk Nederland.

Met ruime afstand is HP de nummer twee fabrikant/leverancier. Een kleine 36 procent van de locaties gebruikt apparatuur van HP voor de genoemde toepassingen. De nummers drie tot en met vijf bestaan uit Juniper, Dell en Belkin. Apparatuur van deze vendoren is aangetroffen bij respectievelijk 8, 7 en 4 procent van de geïnterviewde bedrijfsvestigingen. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile van ruim 5000 interviews die zijn gevoerd met IT-verantwoordelijke functionarissen van commerciële en publieke bedrijfsvestigingen.

Omdat één locatie apparatuur van meerdere fabrikanten in gebruik kan hebben tellen de penetratiecijfers zoals hier weergegeven niet op tot 100 procent. Hoewel Cisco binnen alle onderscheiden marktsegmenten de meest voorkomende fabrikant is van netwerkcomponenten zijn er toch ook duidelijk verschillen waarneembaar. Bij locaties van multinationals ligt de penetratie netwerkapparatuur van Cisco dik boven de 90 procent. In dit segment vallen bedrijven met een Global Fortune 500 ranking, een Forbes 2000 ranking of wanneer er meer dan 2500 werknemers in Nederland actief zijn. In het publieke segment ligt het percentage sites met Cisco op 75. Bij medium sized businesses (locaties van bedrijven met 50 tot 250 medewerkers in Nederland) is de meeste ruimte voor partijen naast Cisco. In dit segment gebruikt 48 procent van de locaties apparatuur van HP, Dell is in gebruik bij 11 procent, Juniper bij 10 procent en Belkin bij 5 procent.

Switches

Naast het bovengeschetste totaalplaatje, waarin een viertal netwerkcomponenten bij elkaar wordt genomen, kan ook naar de afzonderlijke onderdelen worden gekeken. Kijkend naar de installed base voor switches, het totaal aantal in gebruik zijnde apparaten, dan blijkt 54 procent een Cisco-label te dragen. Van alle switches wordt 35 procent ingevuld door HP. Op de derde plaats, met een kleine 5 procent, treffen we Avaya. De onderlinge verhoudingen van de top vijf zijn in de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleken. De branches waar Cisco in 2014 het grootste aandeel in de installed base kent zijn de transportsector, 63 procent, de financiële & zakelijke dienstverlening, 60 procent, en het onderwijs met 58 procent van de switches die van Cisco is. HP kent een bovengemiddeld aandeel bij overheidsinstanties (42 procent) en de bouwsector (45 procent).

Routers

Bij routers zijn de verschillende smaken die we tegenkomen beperkter. Circa 82 procent van de geïnventariseerde routers is afkomstig van Cisco. Ruim 11 procent van HP. Het aandeel van Cisco op het gebeid van routers is het hoogst bij locaties in het segment IT, Telecom & Utilities met 91 procent en in de zorgsector met 90 procent van het totaal. HP scoort boven gemiddeld in het onderwijs (24 procent), bij de overheid (18 procent) en bij financiële en zakelijke dienstverleners (17 procent). De afgelopen jaren lijkt HP een klein beetje te zijn ingelopen op Cisco. In 2010 bedroeg het aandeel Cisco in de router installed base nog 85 procent versus 7 procent voor HP.
?

Hardware firewalls

Van de geïnventariseerde netwerkcomponenten zijn de hardwarematige firewalls het minst aanwezig. Van de componenten die geïndexeerd zijn, is een kleine 41 procent afkomstig van Cisco. Hier wordt de tweede positie met een aandeel van 14 procent ingenomen door Juniper. Dell sluit de top drie met een aandeel net onder de 10 procent. Cisco kent haar hoogste aandelen in de installed base in de industrie (45 procent) en de dienstverlenende sector (eveneens 45 procent). Juniper scoort bovengemiddeld goed in de bouw (20 procent) en de transportsector (17 procent).

WiFi

De laatste categorie die afzonderlijk kan worden bekeken is de markt voor wireless netwerkapparatuur. Ook nu is Cisco de grootaandeelhouder. Circa 60 procent van de geïnventariseerde WiFi-toepassingen is van Cisco. De publieke sector is waar Cisco op dit gebied het minst scoort, met een aandeel van circa 47 procent. HP is overall de nummer twee met een kleine 9 procent. Zij kent juist haar sterkste segmenten in de publieke sector. In het onderwijs betreft 18 procent van de WiFi-apparatuur een HP-oplossing, bij de overheid is dat 14 procent en in de zorgsector ruim 9 procent. De nummer drie, Aruba networks springt met twee branches het meest in het oog. In het segment IT, telecom & utilities is ruim 20 procent van de WiFi-apparatuur van Aruba, in de zorgsector circa 14 procent. De tijdlijn voor de afgelopen jaren lijkt een kleine daling in het aandeel te laten zien voor HP, een grote daling voor Belkin en een toenemend aandeel voor Cisco, Aruba Networks en Aerohive.

 

Terug naar nieuws overzicht
Security