Samenwerking is volgens DHPA noodzakelijk om cybercrime efficiënt aan te pakken
10-11-2014 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Samenwerking is volgens DHPA noodzakelijk om cybercrime efficiënt aan te pakken

Nederland is op het gebied van hosting een belangrijke speler in de wereldwijde online sector. De hoeveelheid illegale en criminele content die op servers in Nederland wordtgehost is dan ook relatief groot. De Dutch Hosting Provider Association (DHPA) roept de online sector en de Nederlandse overheid op om samen te werken ende problemen aan te pakken. De overheid zou niet zelf moeten ingrijpen op servers, maar beter moeten samenwerken met hosters om onrechtmatigheid te bestrijden en illegale content zowel snel alsefficiënt offline te halen.

"Cybercrime raakt iedereen in de samenleving. Bedrijven zijn hierop geen uitzondering. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld directe schade leiden doordat zij tijdens een cyberaanval online onbereikbaar zijn", legt Steltman uit. "Maar een bedrijf kan door slechte informatiebeveiliging ook imagoschade oplopen, wat soms nog veel schadelijker is. Niet alleen de online sector loopt dit risico, maar iedere organisatie die online actief is,  dus ook de overheid. Een overheidsdienst die informatie niet goed beveiligt, of onbereikbaar is, kan hierdoor een slecht imago krijgen", vervolgt de directeur van de DHPA. Maar ook zijn er indirecte gevolgen. Bedrijven die afhankelijk zijn van het goed functioneren van hosting of online diensten lijden dan eveneens schade.

Cybercriminaliteit in Nederland

Nederland is op het gebied van online infrastructuur een belangrijke speler. De hoeveelheid beschikbare servercapaciteit is in Nederland enorm en er is veel betaalbare internetcapaciteit leverbaar. Dat maakt Nederland ook aantrekkelijk voor online criminaliteit, zoals het hosten van onrechtmatige content. "Op dit moment zien we een stijging in de hoeveelheid phishingaanvallen waarbij Nederlandse servers worden gebruikt. Bij phishingaanvallen proberen cybercriminelen slachtoffers te overtuigen persoonlijke gegevens te overhandigen, met als doel hun identiteit te stelen en hen geld uit de zak te kloppen. Een voorbeeld daarvan zijn frauduleuze webwinkels. Zulke webwinkels bieden producten aan, maar leveren het product na betaling niet. En helaas meldt ook het Meldpunt Kinderporno een stijging van de hoeveelheid kinderporno die in Nederland wordt gehost", zegt Steltman.

Actie is dus nodig. Hostingbedrijven kunnen dit echter niet alleen. "Een hostingprovider biedt technologie aan waarmee je goede, maar ook slechte dingen kunt doen. Net als een huisbaas is de hoster echter niet verantwoordelijk voor wat de huurder doet. Een hostingprovider kan immers net als een huurbaas een huurder niet controleren op illegale activiteiten zonder de privacy en rechten van deze klant te schenden. Hosters kunnen echter wel actie ondernemen als een andere partij hen op deze illegale activiteiten wijst. Hier is de procedure 'Notice and Takedown' voor ontwikkeld", legt de directeur van de DHPA uit.

Wetsovertredingensignaleren

Steltman: "Het signaleren en detecteren van wetsovertredingenis een taak van de overheid. De overheid controleert immers ook op andere overtredingen van de wet. De overheid kan vervolgens aan de bel trekken bij hostersals zij de overtreder niet snel genoeg kan aanpakken. Dehoster van zo’n overtreder kan op basis van een rechtmatig verzoek immers wel actie ondernemen. Snelle, effectieve samenwerking is hierbij dus van groot belang." Het is beslist niet de bedoeling dat de overheid op eigen houtje actie gaat ondernemen. "De overheid moet niet zelf gaan ingrijpen op servers en routers, aangezien daargrote risico’s aan zitten. Het uitgangspunt moet samenwerking zijn. De overheid heeft al voldoende wettelijke middelen beschikbaar zoals het artikel 54a. Dat proces vereist echter papierwerk en kost veel tijd. Het offline halen van illegale content via de artikel 54a-procedure zou een stuk sneller kunnen verlopen als we gezamenlijk gaan werken aan verbeteringen, in plaats van nieuwe wetsartikelen te gaan maken. Samenwerking is uiteindelijk veel effectiever en maakt Nederland minder aantrekkelijk  voor cybercriminelen."

Terug naar nieuws overzicht
Security