Regering werkt aan Big Data beleid
20-11-2014 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Regering werkt aan Big Data beleid

De Nederlandse regering werkt aan een Big Data beleid. Dit blijkt uit de kamerbrief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over big data en profilering in de private sector, in relatie tot het recht op privacy en het recht op gelijk behandeling.

Deze brief gaat nader in op het economisch en maatschappelijk potentieel van big data en profilering en beschrijft tegelijkertijd hoe de wet daarbij bescherming biedt tegen een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en een ongelijke behandeling. Waar de wet niet altijd aansluit op de praktijk van big data en profilering zullen, bovenop het voldoen aan de formele eisen van de wet, andere manieren moeten worden gevonden om het vertrouwen van de burger te borgen, zodat hij zijn data beschikbaar kan blijven stellen voor innovatief gebruik van big data en profilering. Deze brief verkent welke mogelijkheden daartoe bestaan. Voor de brief is gebruik gemaakt van diverse rapporten en van diverse gesprekken en workshops met vertegenwoordigers van bedrijven, consumenten en wetenschap.

Deze brief richt zich op het gebruik van big data en profilering in de private sector. Het gebruik van big data in de publieke sector, meer in het bijzonder in het domein van de veiligheid, zal aan bod komen in een advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over het thema “big data, veiligheid en privacy”. Dit advies is gevraagd door de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en wordt medio 2015 verwacht.

Lees meer over de brief hier.

WK

Terug naar nieuws overzicht
Security