Wat te doen om grip te krijgen op storage?
21-11-2014
Deel dit artikel:

Wat te doen om grip te krijgen op storage?

De enorme groei van de hoeveelheid data, gekoppeld aan de hooggespannen verwachtingen rond de beschikbaarheid van gegevens, mist zijn impact niet op hoe organisaties moeten omgaan met gegevensopslag. De kosten nemen toe, het beheer wordt ingewikkelder en er komen steeds geavanceerdere storage-technologieën op de markt. Wat betekent dat voor de CIO?

Als de hoeveelheid data explodeert zullen allereerst de kosten van storage in de hand gehouden moeten worden.De prijs van storage-hardware daalt weliswaar, maar tegelijk wordt die dalende prijs teniet gedaan doordat voorallerlei nieuwe storage-technologieën personeel moet worden opgeleid. Maar bedrijven zullen moeten blijven investeren om te voldoen aan de voortdurend toenemende behoefte aan opslagcapaciteit. Hierdoor is hetonvermijdelijk dat de kosten van gegevensopslag steeds zwaarder drukken op het totale IT-budget.

Maar er komen steeds meer storage-technologieën beschikbaar, waardoor er steeds meer mogelijkheden zijn om de storage te optimaliseren. Idealiter wordt elk brokje data opgeslagen op het medium dat de beste prijs-kwaliteitsverhouding biedt. De introductie van nieuwe storagetechnieken binnen een bedrijf moet daarom steeds gericht zijn op het verhogen van de kwaliteit of het verlagen van de total cost of ownership (TCO). Of beide natuurlijk.

Wet- en regelgeving

De toegenomen hoeveelheid data zullen voor een aanzienlijk deel te maken hebben met de klanten en dat kan verplichtingen vanwege wet- en regelgeving met zich meebrengen.Klanten verwachten vandaag de dag dat alle interacties die ze ooit met een bedrijf hebben gehad, worden bijgehouden en bovendien altijd onmiddellijk op te vragen zijn. Daar komt bijdat allerlei regelgevende instanties en de overheid formele verplichtingen opleggen rondhet bijhouden van (historische) data. Om de bijhorende toename aan gegevensopslag onder controle tehoudenzal de CIO voor zijn organisatie een gericht storagebeleid moeten ontwikkelen.

Doordat bedrijven hun gegevens (mede vanwege wet- en regelgeving) steeds langer beschikbaar moeten houden, staat veel informatiena verloop van tijd opgeslagen op technologie die niet langer ondersteund wordt. Om onaangenameverrassingen te vermijden, is het essentieel om in de overkoepelende Information Lifecycle Management-strategie óók de technologische levenscyclus mee te nemen. Neem bij het bepalen van de TCO van storage dan ook de kosten mee van een eventuele datamigratie.

Niet pasklaar

Het correct analyseren van grote hoeveelheden gegevens kan beslist concurrentievoordeel opleveren. Nieuwe storage-oplossingen bieden geavanceerde storage-technologieën hiervoor. Dat kunnenenerzijds gespecialiseerde ‘converged’ hardware-oplossingen zijn, anderzijds worden ook storage-oplossingen vanuit de cloud aangeboden. Eén pasklare oplossing bestaat dus niet!Het storagebeheer er dus niet eenvoudiger op. Temeer doordat er steeds meer storage nodig is en er steeds meer keuzes zijn op het vlak van technologie.

Met de opkomst van ‘Intelligent Storage’ wordt het beheer meestal eenvoudiger want dergelijke systemen trachten proactief de gegevens optimaal te verdelen over verschillende opslagmedia. ‘Meestal’, want de algoritmendie dit regelenzijn niet geschikt voor alle typen workloads. Een diepgaand begrip van het dynamisch gedrag van de applicatie en van de optimalisatie-algoritmes is dus cruciaal om de juistestorage-technologie toe te passen.Daarvoor is wel deskundig personeel nodig en het valt dikwijls niet mee om dat aan te trekken en te. De impact hiervan op de TCO is dikwijls moeilijk in te schatten, maar daarom niet minder belangrijk!

Toegankelijkheid

De tijd dat een applicatie zijn eigen data bijhield in één map of database, ligt ver in het verleden. Bedrijfsprocessen steunen meer en meer op informatie uit verschillende bronnen. Maar de praktijk leert dat een duidelijk inzicht in welke data nu essentieel zijner dikwijls niet is. Dit inzicht verwerven moet dus het startpunt zijn om de ‘data footprint’ onder controle te brengen. Verder heeft ook de toenemende mobiliteit heeft ook zijn weerslag op gegevensbeheer. Medewerkers en klanten verwachten overal gebruik te kunnen maken van en toegang te hebben tot de gegevens die voor hen relevant zijn. Om dit het hoofd te bieden, is het nodig om eerst het profiel en de behoeftes van de klanten en werknemers goed te analyseren.

Conclusie

Voor het bepalen van acceptabele storagekosten is uiteindelijk de waarde van de data het belangrijkste gegeven. Niet alle informatie binnen een bedrijf heeft immers dezelfde inherente waarde. Door inzicht op te bouwen in welke gegevens kritisch zijn voor welke applicaties en hoe lang deze gegevens hun waarde behouden, kan de organisatie een datahiërarchie opbouwen. Op basis hiervan kan hetstorage-beleid opgestelden kan de organisatie de juiste storage-oplossing en de bijbehorende back-upstrategie kiezen. Dat beleid is bovendien essentieel om grip op storage te krijgen - én te houden.

Jan Willem van den Bos is Commercial Director Outsourcing bij Cegeka

Terug naar nieuws overzicht