SCC Services wordt geleidelijk getransformeerd naar de naam Misco Solutions

17-12-2014 | door: Teus Molenaar

SCC Services wordt geleidelijk getransformeerd naar de naam Misco Solutions

Een jaar geleden opende SCC, dat geleidelijk wordt getransformeerd naar de naam Misco Solutions, het Innovation Center van dit bedrijf. Vooral om organisaties te laten kennis maken met de Direct Solutions die het in zijn portfolio heeft. Je wilt immers wel weten met wie je in zee gaat bij het inhuren van diensten. “We zien dat het duidelijk in een behoefte voorziet”, zegt marketing manager Mark Elkerbout (foto).

In het hoofdkantoor van de IT-dienstverlener aan de Computerweg in Utrecht is het innovatiecentrum gevestigd. Vrijwel wekelijks komen klanten en prospects zien wat het betekent om één of meer diensten af te nemen van SCC Services. Zij kunnen er ervaren, geënt op hun eigen bedrijfsvoering en data, hoe de oplossingen van de dienstverlener uitpakken voor hun bedrijf.

Daarbij gaat het vooral om de Direct Solutions die ruim een jaar geleden zijn geformeerd. Dat is gebeurd om beter aan te sluiten op wensen van klanten. Die willen namelijk een kostenefficiënte, flexibele automatisering met maximale beschikbaarheid en gegarandeerde beveiliging en continuïteit.

Flexibel aanbod

De onderneming is al meer dan 35 jaar actief op de Nederlandse markt. Aanvankelijk onder de naam Info Products, als leverancier van traditionele diensten zoals logistiek (inclusief road map), installatie van hard- en software, het beheer van 24/7 IT-omgevingen (monitoring, helpdesk), en het ontwerpen van bij een klant passend ICT-landschap.

Die diensten blijft het bedrijf aanbieden, maar de laatste tijd is meer de aandacht komen te liggen op de zelf ontwikkelde Direct Solutions. Dit zijn complete pakketten van ICT-diensten die als service worden aangeboden en uitgevoerd. Dat kan zijn dat SCC Services de betreffende dienst levert in het datacenter van de klant zelf, in het eigen datacenter (via samenwerking met Equinix en Eurofiber) of een gemengde oplossing. “Wij bieden die flexibiliteit, omdat geen enkele organisatie hetzelfde is. Iedereen wil eigenlijk maatwerk. Maar we weten allemaal dat dat erg duur is. Daarom gaan wij uit van onze standaard diensten die volledig zijn te plooien naar de eisen en wensen van de klant”, licht Elkerbout toe.

Zeven keer direct

De standaard diensten zijn gevormd naar basis bedrijfsprocessen die vrijwel elke organisatie kent. Dan kom je uit op WerkplekDirect, BackupDirect, ArchiefDirect, HardwareDirect, PrintDirect, ServerDirect en SoftwareDirect. De Direct Solutions producten kennen het ‘betalen naar gebruik’-model. Een maandelijkse, overzichtelijk rekening voor de diensten die iemand werkelijk heeft afgenomen die de klant transformeert van een CAPEX- naar een OPEX-model.

Bij WerkplekDirect gaat het om de volledige inrichting en beheer van alle automatisering die nodig is om een medewerker aan de slag te laten gaan (een beveiligde, gevirtualiseerde ICT-werkplek). PrintDirect maakt het mogelijk draadloos te printen vanaf een mobiel apparaat als een smartphone of tablet. Hierbij wordt onder andere gebruikt gemaakt van “Follow me” technologie.

BackupDirect is gericht op het beschermen, archiveren en repliceren van informatie volgens vooraf gedefinieerde protocollen.

ArchiefDirect biedt de mogelijkheid gegevens kostenefficiënt op te slaan. HardwareDirect biedt de nieuwste hardware, desgewenst tegen aantrekkelijke leaseconstructies en ServerDirect biedt faciliteiten om applicaties op een stabiel platform te laten draaien en te beheren. Dit kan in de computerruimte van de klant, maar ook in de datacenters van SCC Services.

Ten slotte biedt SoftwareDirect kantoorautomatiseringsapplicaties die SCC volledig in beheer kan nemen.

Klanten kunnen de Direct Solutions gedemonstreerd krijgen in het Innovation Center. Daar kunnen ze een gewenste oplossing ook testen op functionaliteit, flexibiliteit en continuïteit. Volgens Elkerbout hebben organisaties behoefte aan iets dergelijks. “Ze geven immers een deel van hun bedrijfsprocessen uit handen; dan wil je weten dat dat goed gebeurt. Wij kunnen op deze manier aantonen dat we uitstekende managed services bieden en dat kostenefficiënter kunnen doen dat wanneer klanten het in eigen beheer uitvoeren.”

Organisaties kunnen de diensten overigens als totaalpakket afnemen, maar ook afzonderlijk omdat deze volledig op elkaar zijn afgestemd. Ook hier is flexibiliteit het uitgangspunt. Vele klanten gaven hun vertrouwen al aan SCC en haar Direct Solutions portfolio.

Garanties

Alle Direct Solutions afzonderlijk en in combinatie zijn ISO 9000 en ISO 27001 gecertificeerd. Dit is uniek voor de Nederlandse markt. De eerste behelst het kwaliteitssysteem, de tweede gaat over het Informatiebeveiligings-beleid (en daarmee ook de bescherming van persoonsgegevens).

“Door de certificering voor het geheel van onze diensten zijn bedrijven uit alle sectoren altijd verzekerd van een veilige service met een kwaliteitsstempel die ze bovendien integraal kunnen opnemen binnen hun eigen kwaliteit- en beveiligingssysteem”, legt Elkerbout uit.

Hij geeft ook aan dat de complete certificering ook betekent dat het kwaliteitsmerk geldt voor de mensen die werken bij SCC, voor de bedrijfsprocessen die de dienstverlener heeft ingericht en voor de diensten zelf.

SCC werkt aan de integratie van deze management systemen tot één samenwerkend geheel, dat op dit moment wordt aangevuld met ISO 14001 voor milieu, ISO 20000 voor Service Management en ISO 26000 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De laatste is ondergebracht bij de FIRA, dat als platform voor MVO in populariteit toeneemt. “De meeste bedrijven benaderen de afzonderlijke aandachtsgebieden met hun specifieke focus en verantwoordelijkheden en daarmee bereik je nooit de centrale focus op kwaliteit, milieu, maatschappij en veiligheid, want dan moet je een integrale benadering toepassen,” vervolgt Elkerbout.

Een certificaat aan de muur is mooi, maar hoe weet een klant dat de onderneming ook handelt naar opgestelde regels? Voor dit doel laat SCC ieder jaar een onafhankelijke auditor komen die alles doorlicht. Dit rapport is in te zien door de klanten. “Dit alles bij elkaar geeft onze klanten de garantie dat wij doen wat we zeggen.”

Misco Solutions

SCC is al meer dan 35 jaar actief in Nederland. Maar de naam gaat veranderen. Onlangs is de overname door het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf Systemax goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt. Systemax is in Nederland vooral bekend vanwege diens dochterbedrijf Misco. Vandaar dat is besloten de naam SCC Services geleidelijk te transformeren naar de naam Misco Solutions. “Net als wij kunnen onze klanten de toekomst na deze overname met vertrouwen tegemoet zien”, zegt Elkerbout.

Terug naar nieuws overzicht
Cloud