Transparantierapport Denit toont hoe vaak opsporingsinstanties en burgers van hun bevoegdheden gebruikmaken

21-01-2015 | door: Witold Kepinski

Transparantierapport Denit toont hoe vaak opsporingsinstanties en burgers van hun bevoegdheden gebruikmaken

Managed hostingprovider Denit uit Amsterdam heeft haar transparantierapport 2014 gepubliceerd. Als kwalitatieve hostingprovider, streeft Denit ernaar om klanten een onbelemmerde en veilige toegang tot  het internet te bieden en om klantgegevens en privacy maximaal te beschermen. Soms is Denit echter op bevel van opsporingsinstanties of de rechter verplicht de onbelemmerde toegang en de privacy van klanten te beperken.

Denit meldt: "Aangezien de hostingprovider vaak de enige partij is die weet welke persoon er achter een bepaald IP-adres of e-mailadres zit, krijgen we soms het verzoek van opsporingsinstanties, maar ook van burgers, om persoonsgegevens bekend te maken. Vaak wijzen we dergelijke verzoeken direct af. Denit is wettelijk verplicht de persoonsgegevens van haar klanten zorgvuldig te beheren en ze dus niet zomaar te delen met anderen. Bovendien stellen we ons, in verband met ons strenge privacybeleid, altijd zeer terughoudend op ten opzichte van derden die gegevens van ons vragen. Soms zijn we echter verplicht aan een verzoek mee te werken. We publiceren dit transparantierapport zodat u kunt controleren hoe vaak opsporingsinstanties en burgers van hun bevoegdheden gebruikmaken. Die openheid en transparantie vindt Denit belangrijk."

Notice and Takedown
Behalve vorderingen van opsporingsdiensten krijgt Denit ook verzoeken van burgers. "In dat geval gaat het meestal om klachten over de inhoud van websites van één van onze klanten. Men verzoekt ons dan om de content te (laten) verwijderen of er wordt verzocht om NAW-gegevens van een klant."

De leden van de Dutch Hosting Provider Association (DHPA) hebben beleid ontwikkeld voor deze klachten. Denit is actief lid van de DHPA en onderschrijft en volgt het beleid rondom Notice and Takedown, zoals beschreven is op https://www.dhpa.nl/assets/documenten/164_GedragscodeNTD-NL.pdf

Download het rapport op: www.denit.nl/transparantierapport-2014

WK

Terug naar nieuws overzicht